67280693, 28602885 info@ifinanses.lv Darba laiks: 9:00 – 16:00 (I-V)
Autorizēties
 • Jadviga Neilande

  Komandējumi un darba braucieni

  Kas ir komandējumi un kas - darba braucieni? Kā noformēt dokumentus, lai šie darījumi būtu nepārprotami identificējami? Kādas kompensācijas paredzētas normatīvajos aktos, un kuri izdevumi ir kompensējami komandējumos un darba braucienos? Normatīvo aktu un praktisko situāciju analīze, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem iSeminārā "Komandējumi un darba braucieni", lektore sertificēta nodokļu konsultante Jadviga Neilande.

 • Ilze Birzniece

  Reprezentācijas izdevumu nodokļu aspekti

  Kas ir reprezentācijas izdevumi un kādi tie var būt? Bet kas - reklāmas izdevumi? Kā piemērot pievienotās vērtības nodokli (PVN) un kā reprezentācijas izdevumi ietekmē uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) aprēķinu? Normatīvo aktu un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) uzziņu analīzi, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem iSeminārā "Reprezentācijas izdevumu nodokļu aspekti" sniegs sertificēta nodokļu konsultante Ilze Birzniece.

 • Ilze Birzniece

  Valdes locekļu domājamais ienākums

  Kas ir valdes locekļa domājamais ienākums? Kādi nodokļi un kādos gadījumos tam jāpiemēro, un vai tas jāatspoguļo Valsts ieņēmumu dienestam iesniedzamajos pārskatos? Kādu līgumu izdevīgāk slēgt ar valdes locekli, lai izvairītos no papildu nodokļu maksājumiem? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem iSeminārā "Valdes locekļu domājamais ienākums" sniegs sertificēta nodokļu konsultante Ilze Birzniece.

 • Jadviga Neilande

  Neapliekamā minimuma un atvieglojumu piemērošana darba vietā

  Šajā iSeminārā skaidrosim, kādi atvieglojumi pienākas darbiniekam un kas jāzina grāmatvedim, tos piemērojot. Kurš atbildīgs par nepareizu atvieglojuma piemērošanu - darbinieks vai grāmatvedis? Un kuram ir jāmaksā soda nauda, ja tiek konstatētas kļūdas? Kādiem ienākumu veidiem nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, kā arī dažādu praktisku piemēru skaidrojumus sniegs sertificēta nodokļu konsultante Jadviga Neilande.

 • Māris Linga

  Piemaksu noteikšana un aprēķināšana

  Šajā iSeminārā sīkāk analizēsim vienu no darba samaksas sastāvdaļām - piemaksas - un izskatīsim praktiskus piemērus piemaksu aprēķināšanā. Kādas var būt piemaksas, un kā tās noteikt atbilstoši normatīvajiem aktiem un iekšējiem dokumentiem? Kā aprēķināt piemaksas par nostrādātajām stundām, ja noteikta mēneša alga un jāaprēķina stundas tarifa likme? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem sniegs iekšējais auditors Māris Linga.

 • Māris Linga

  Darba laiks un tā organizācija

  Darba devējam ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas kopumā, kā arī atsevišķi virsstundas, darbu nakts laikā un svētku dienās nostrādātās stundas. To nosaka DL. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas attiecas uz darba laika organizāciju un apmaksu uzņēmumā atbilstoši DL normām un darba specifikai, kā arī šo darba laika veidu praktiskās pielietošanas risinājumus uzzināsiet, noskatoties šo iSemināru, kurā iekšējais auditors Māris Linga sniegs skaidrojumus un padomus no savas pieredzes.

 • Māris Linga

  Atvaļinājuma naudas aprēķināšana

  Jebkurai personai, kura strādā pie darba devēja saskaņā ar darba līgumu, ir tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu. Kā aprēķināt atvaļinājuma naudu, un kā rīkoties, ja atvaļinājuma laikā iekrīt svētku dienas? Vai piemaksa par teicamu darbu un naudas balva jāiekļauj darbinieka vidējā izpeļņā? Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem uzzināsiet, noskatoties šo iSemināru, kurā iekšējais auditors Māris Linga sniegs skaidrojumus un padomus no savas pieredzes.

 • Māris Linga

  Vidējās izpeļņas aprēķināšana

  Kas mainās vidējās izpeļņas aprēķināšanas kārtībā, ievērojot pēdējos grozījumus Darba likumā, un kas jāņem vērā, lai aprēķinos nekļūdītos? Vai pieņemtie grozījumi atvieglo grāmatvežu ikdienas darbu? Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas attiecas uz vidējās izpeļņas aprēķināšanas kārtību no 01.01.2015. uzzināsiet, noskatoties šo iSemināru, kurā iekšējais auditors Māris Linga sniegs skaidrojumus un padomus no savas pieredzes.

 • Jadviga Neilande

  Darījumi skaidrā naudā

  Jautājumos par skaidrās naudas darījumiem vienprātību atrast ir praktiski neiespējami, jo starp nodokļu konsultantiem un valsts pārvaldes amatpersonām pastāv ļoti atšķirīgi viedokļi. Kā viens no būtiskākajiem jautājumiem – kādā periodā ir jāievēro skaidrās naudas ierobežojums 7200 EUR apmērā? Mēneša? Gada? Visa uzņēmuma darbības laikā? Šajā iSeminārā jums ir iespēja noskatīties sertificētas nodokļu konsultantes Jadvigas Neilandes viedokli, kurš tiek pamatots ar normatīvajiem aktiem un piemēriem.

 • Agnese Volmane

  Ārkārtas dividendes

  2014.gada 1.jūlijā spēkā stājās grozījumi Komerclikumā, ieviešot jaunu 161.1 pantu, saskaņā ar kuru dividendes var noteikt un aprēķināt arī no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā pārskata gada beigām, – tā sauktās ārkārtas dividendes. Atbildes uz jautājumiem, kas ir tie dokumenti, uz kuru pamata var tikt noteiktas ārkārtas dividendes? Kādos gadījumos ir pieļaujama dividenžu izmaksa un kādām niansēm jāpievērš uzmanība atspoguļojot tās grāmatvedībā uzzināsiet, noskatoties šo iSemināru, kurā nodokļu konsultante Agnese Volmane sniegs skaidrojumus un padomus no savas pieredzes.

   

1
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?