Saskaņā ar grozījumiem Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums) no 01.01.2017. mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likme mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 7000 EUR ir 12%, savukārt MUN likme mikrouzņēmuma apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 EUR ir 15%. No 01.01.2018. MUN likme visam mikrouzņēmuma apgrozījumam būs vienāda – 15%.

Stājoties spēkā jaunajam režīmam, kopumā būtiski lielākajai daļai mikrouzņēmumu nodokļu slogs salīdzinājumā ar iepriekš plānoto samazināsies, jo to apgrozījums ir zemāks par vidējo. Maza apjoma komersanti un saimnieciskās darbības veicēji var turpināt piemērot vienkārši administrējamo MUN režīmu. Tāpat šādā veidā plānots veicināt MUN sistēmas progresivitāti, jo mikrouzņēmumiem ar mazāku apgrozījumu ir mazāks nodokļu slogs. Tiem MUN, kas darbojas sezonāli, nav jāmaksā nodokļi laikā, kad faktiski netiek veikta uzņēmējdarbība.

Mikrouzņēmums, kas vēlas iegūt vai atgūt (ja statuss nav zaudēts MUN likumā noteiktajos gadījumos) MUN maksātāja statusu, vai arī atteikties no MUN maksātāja statusa, to var veikt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā līdz 31.01.2017.

MUN maksājošā mikrouzņēmuma darbinieks var arī brīvprātīgi pievienoties valsts sociālajai apdrošināšanai, reizi mēnesī veicot valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas no brīvi izraudzītas summas, kas nepārsniedz Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru. Tādējādi darbinieki garantē sev lielāku sociālo nodrošinājumu.

Būtiskākie ieguvumi darbiniekiem, ja par tiem tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), ir slimības pabalsts, apmaksāts bērna kopšanas atvaļinājums, iespēja saņemt bezdarbnieka pabalstu, apgūt jaunas iemaņas un atrast jaunu darbu, ja iepriekšējais darbs zaudēts, kā arī garantēta pensija vecumdienās. Tāpat ar VSAOI tiek nodrošinātas pensijas arī šī brīža pensionāriem.

Vienlaikus no MUN likuma ir izslēgtas normas, ar kurām paredzēja aizliegumu uzņēmumiem, kas veic saimniecisko darbību noteiktās nozarēs, kļūt vai būt par MUN maksātāju.

Savukārt ar grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" paredzēts ar šo gadu atteikties no VSAOI mēneša minimālā maksājuma ieviešanas.