Viens no mūsu uzņēmuma darbības veidiem ir graudu pirmapstrāde un realizācija. Šobrīd mums graudus piegādā (pārdod) lietuvieši – privātpersonas, kas ir gan pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji, gan PVN nemaksātāji. Ar kādiem likumiem Latvijā tiek regulēti šādi darījumi? Kādas atskaites un kam par tiem jāsniedz? Kā, ņemot vērā PVN regulējuma graudaugiem īpatnības, jāpiemēro PVN,– PVN 0% likme vai bez PVN?

Neskaidra ir arī PVN piemērošana pirmapstrādes pakalpojumam. Darījumu partneri graudus atved, mēs tos apstrādājam šeit, un viņi tos pārdod. Kā piemērot PVN, ja mēs sniedzam pirmapstrādes pakalpojumu? Vai no PVN nemaksātājiem graudus jāpērk, nepiemērojot PVN? Vai mums jāveic vēl kādas darbības (atskaites, aprēķini)?

Tāpat ir neskaidrības par samaksu Lietuvas pilsoņiem. Ar PVN maksātājiem ir vienkāršāk, jo viņi valstī ir reģistrējuši savu darbību. Bet kā rīkoties ar PVN nemaksātājiem? Piemēram, 70 gadus veca ome piegādā graudus, un mēs viņai samaksājam. Vai mums ir pienākums ieturēt kādus nodokļus (iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN))? Vai ir jāsniedz kādas atskaites?