Šī gada septembrī Eiropas Savienības Tiesa ir sniegusi prejudiciālos nolēmumus jautājumos par nodokļa maksātāja tiesībām atskaitīt priekšnodokli un priekšnodokļa atskaitīšanas brīdi, kas varētu būt noderīgi arī Latvijas pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem, ja rodas strīds ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļa rēķinu noformējumu precizitāti un nodokļu maksātāja tiesībām uz priekšnodokli.

Par PVN rēķinā norādītās informācijas detalizācijas pakāpi

Lietas būtība

Eiropas Savienības Tiesas (EST) 15.09.2016. lietas C-516/14 ("Barlis 06- Investimentos Imobiliarios e Turisticos") faktiskie apstākļi bija šādi: Portugālē reģistrēts komersants izmantoja vietējās advokātu biedrības juridiskos pakalpojumus, par kuriem biedrība komersantam izsniedza nodokļa rēķinus. Biedrības rēķinos sniegtie pakalpojumi bija formulēti kā juridiskie pakalpojumi vai honorāri par juridiskajiem pakalpojumiem bez tālākas sniegto pakalpojumu detalizācijas, kā arī nebija precīzi norādīts pakalpojuma sniegšanas brīdis. Komersants rēķinos norādīto pievienotās vērtības nodokli (PVN) atskaitīja kā priekšnodokli.