67280693, 28602885 info@ifinanses.lv
Autorizēties
  • 25.04.2017
    Jaunākās izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanā, nodokļa uzrēķinu risku mazināšana, tiesu jaunākās atziņas PVN lietās, praktisku uzdevumu un piemēru risināšana - tas viss seminārā "PVN aktualitātes", ko vadīs izcila lektore un PVN eksperte Ņina Podvinska. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ierobežots!
  • 27.04.2017
    Seminārā tiks aplūkotas būtiskākās izmaiņas saistībā ar jauno Publisko iepirkumu likumu, kas stājās spēkā 01.03.2017. Kas, piedaloties publiskajos iepirkumos, jāņem vērā piegādātājiem, piemēram, par izmaiņām līgumcenu robežvērtībās, regulējumā par apakšuzņēmējiem, elektronisko piedāvājumu iesniegšanu, kā arī par depozīta maksājumu par iesnieguma iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojā? Tāpat īsumā tiks analizēta Eiropas Savienības Tiesas un Latvijas Republikas Augstākās tiesas aktuālā prakse publisko iepirkumu jomā.
  • 09.05.2017
    Kādi ir obligātie personāla dokumenti, kas noteikti Darba likumā? Kas jāņem vērā darba līguma, darba kārtības noteikumu, rīkojumu, vienošanās u.c. personāla dokumentu noformēšanā, un kādas sekas var būt kļūdaini noformētiem dokumentiem? Par personāla dokumentu pārvaldības labo praksi uzzināsiet šajā seminārā.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?