67280693 info@ifinanses.lv Darba laiks: 9:00 – 16:00 (I-V)
Autorizēties
 • 27.03.2018
  2017.gada pārskata sagatavošanas aktuālos jautājumus un grāmatvedībā veicamās izmaiņas, ieviešot jauno uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas un uzskaites sistēmu, šajā seminārā skaidros zvērināta revidente un izcila lektore Ieva Liepiņa.
 • 05.04.2018
  No 2018.gada 25.maija uzņēmumiem jābūt gataviem piemērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības par fizisko personu datu apstrādi, kas būtiski palielina arī uzņēmumu atbildību nelikumīgas datu apstrādes gadījumos. Kas ir personas dati un kādas prasības jāievēro datu aizsardzībai? Uz kuriem uzņēmumiem tās attiecas? Vai ir obligāts datu aizsardzības speciālists? Kā nodrošināt jauno prasību ievērošanu uzņēmumos? Atbildes uz šiem un citiem svarīgiem jautājumiem saņemsiet seminārā
 • 12.04.2018
  Kas ir jāievēro, izstrādājot darba laika grafikus, ja darbiniekam ir noteikts maiņu vai summētais darba laiks? Kādus izņēmumus darba laika uzskaitē paredz Darba likuma 148.panta regulējums? Kā atbilstoši Darba likuma normām un noteiktajam darba laikam ir jāaprēķina ikgadējais atvaļinājums, papildus atvaļinājums, atvaļinājuma kompensācija? Dažādus vidējās izpeļņas aprēķināšanas jautājumus seminārā ar piemēriem skaidros iecienītais rakstu autors Māris Linga.
 • 17.04.2018
  No 2018.gada Latvijā ieviestā jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēma un grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” būtiski mainīs transfertcenu subjektus un transfertcenu regulējošās normas. Ja jums ir svarīgi zināt par vērienīgajām izmaiņām, aicinām apmeklēt semināru, ko vadīs pieredzējuši "PwC" lektori.
 • 24.04.2018
  Seminārā pārrunāsim jaunāko PVN likuma grozījumu piemērošanas aspektus, tostarp reģistrāciju VID PVN maksātāju reģistrā, apgriezto PVN maksāšanu jauniem darījuma veidiem, kā arī to uzrādīšanu PVN deklarācijās. Risināsim un pārrunāsim praktiskus piemērus par PVN piemērošanu preču piegādes (arī eksportam un piegādēm Eiropas Savienības teritorijā) un pakalpojumu sniegšanas darījumos, tāpat runāsim par priekšnodokļa atskaitīšanu un tā turpmākajām korekcijām. Tiks sniegtas atbildes uz semināra dalībnieku jautājumiem.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?