67280693 info@ifinanses.lv Darba laiks: 9:00 – 16:00 (I-V)
Autorizēties
iFinanses aprīlis
Pie lasītājiem dodas 29. martā
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Nodokļu un grāmatvedības jaunumi īsumā
Aprīlī pārcels 1 darba dienu. No 1.maija izmaiņas eksportam noformēto preču izvešanā ar tranzīta procedūru. Sākusies gada ienākumu deklarāciju iesniegšana. Tuvojas termiņš gada pārskatu iesniegšanai.
INTERVIJA
Satraukumam nav pamata
Laikā, kad par bankām runā ne tikai teju visi Latvijas mediji, bet arī sabiedrība, uz sarunu ar finanšu nozares ekspertu devāmies arī mēs. Tiesa, AS “Luminor Bank” ekonomists Pēteris Strautiņš rosina netaisīt histēriju, domājot par aizvadītā mēneša notikumiem. Bankas pašas tiks galā ar savām nebūšanām, bet uzņēmējiem šobrīd jādomā par investīcijām un biznesa attīstīšanu, jāizmanto labvēlīgā situācija ekonomikā. Autore: Linda Tunte
EKONOMIKA
Eksports šogad pieaugs lēnāk
Paredzams, ka šogad palielināsies importa pārsvars pār eksportu. 2017.gadā Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 25,4 mljrd. eiro – par 12% vairāk nekā 2016.gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes operatīvie dati. Eksporta vērtība veidoja 11,4 mljrd. eiro (palielinājums par 10%), bet importa – 14 mljrd. eiro (pieaugums par 15%). Autore: Dace Skreija
PA PĒDĀM
Vai drīkst nepiemērot neapliekamo minimumu?
Kā rīkoties, ja darbinieks nepiekrīt prognozētā neapliekamā minimuma summai? Vai viņam drīkst nepiemērot neapliekamo minimumu darba vietā, kurā ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa? Par šo tēmu ekspertu domas dalās, tāpēc devāmies jautājumam pa pēdām, lai rastu atbildi.
NODOKĻI
Recepte deklarācijas sagatavošanai saimnieciskās darbības veicēj
No 1.marta iespējams iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2017.gadu. Tāpat kā iepriekš, arī šogad deklarācijas iesniedzēji iedalāmi 2 grupās – tie, kam tas jādara obligāti (ievērojot deklarācijas iesniegšanas gala termiņu – 1.jūniju), un tie, kas deklarāciju iesniedz brīvprātīgi. Autore: Linda Puriņa
Aktuālais dabas resursu nodokļa piemērošanā
Lai gan nodokļu reformas ietvaros 2017.gadā nav veikti grozījumi dabas resursu nodokli regulējošajos normatīvajos aktos, tā maksātājiem jāņem vērā nodokļa likmju un piemērošanas izmaiņas, kas apstiprinātas iepriekš, taču stājušās spēkā no 1.janvāra vai vēl tikai stāsies spēkā no 1.jūlija. Autore: Rudīte Vesere
Īpašais PVN režīms metālizstrādājumu piegādēm
Šī gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, ar kuriem apgrieztā pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtība noteikta arī metālizstrādājumu piegādēm un ar tām saistītiem pakalpojumiem. Tādējādi, kā jau bija paredzams, radies jautājums – kā saprast, kuriem izstrādājumiem ir un kuriem nav piemērojama šī kārtība? Autore: Ina Spridzāne
UIN deklarācija pēdējo reizi jāgatavo pa vecam
01.01.2018. stājies spēkā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, nosakot konceptuāli jaunu šī nodokļa aprēķinu kārtību. Līdz ar to uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija par 2017.gadu ir pēdējā, kas jāsagatavo atbilstoši iepriekš spēkā esošajai sistēmai. Kas, sagatavojot 2017.gada uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju un veicot finanšu plānošanu nākamajiem periodiem, jāievēro papildus jau ierastajām darbībām? Autore: Ingura Doble
GRĀMATVEDĪBA
Ieteikumi gada pārskatu sagatavošanā
Neskatoties uz pieredzi un zināšanām, sagatavojot finanšu pārskatus, grāmatveži ik gadu saskaras ar jaunām, nebijušām situācijām un uzzina ko jaunu. Vēlos dalīties ar grāmatvedības kārtošanas un auditu laikā gūtu pieredzi par dažādām gada pārskata sagatavošanas niansēm. Autore: Silvija Gulbe
Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās
Kā novērtēt un atspoguļot grāmatvedībā pamatlīdzekli, kura vērtība samazinājusies? Par šo tēmu normatīvajā regulējumā skaidrots tieši tik daudz, lai jautājumu rastos vairāk nekā atbilžu. Tāpēc atliek paļauties uz vadības aplēsēm un pašu izstrādāto grāmatvedības politiku. Autore: Ilga Beča
Kā atšķiras gada pārskata revīzija un ierobežotā pārbaude?
It kā sākotnēji izklausās loģiski – ierobežotā pārbaude ir šķietami vienkāršāka, ātrāk veicama nekā gada pārskata revīzija, līdz ar to droši vien arī lētāka. Vai tā tas tiešām ir? Kas abām šīm pārbaudēm kopīgs, bet kas – atšķirīgs? Autore: Katrīna Linarte
DARBINIEKI
Darbinieku radīto zaudējumu atlīdzināšana
Darba attiecības ir neparedzētu pārsteigumu pilnas. Ko darīt, ja darbinieks ar savu darbību vai – gluži pretēji – bezdarbību radījis zaudējumus darba devējam? Kādos gadījumos darbiniekam zaudējumi jāatlīdzina, bet kad atbildība jāuzņemas darba devējam? Autors: Kaspars Rācenājs
VADĪBA
Ja nokavēti nodokļu maksājumi.
Šī gada sākumā stājušies spēkā likumdošanas izmaiņas, kas maina nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas kārtību un lēmumu izpildes nodrošinājuma līdzekļu regulējumu. Novēlam, lai šī tēma uz jūsu uzņēmumiem neattiecas, bet, ja nu tomēr, tad skaidrojam būtiskākos jauninājumus. Autors: Valderšteins
TIESU PRAKSE
EST spriedumi PVN piemērošanas lietās
Aplūkojot pieejamo tiesas nolēmumu skaitu, secināms, ka 2018.gada janvāris un februāris nav bijis Eiropas Savienības Tiesai ražīgs laiks, jo šajā periodā publicēti tikai 3 spriedumi par pievienotās vērtības nodokli. 2 prejudiciālie nolēmumi saistīti ar ļoti specifiskiem nodokļa piemērošanas aspektiem, tāpēc šoreiz sīkāk aplūkošu tikai 1 nolēmumu, kurš varētu būt saistošs pievienotās vērtības nodokļa maksātājiem, kas sniedz pakalpojumus. Autore: Ina Spridzāne
TU JAUTĀ, EKSPERTS ATBILD
Uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem atbild “iFinanses” eksperti
Kā iegrāmatot likvidēta debitora parādu? Vai jākompensē autora ceļa un viesnīcas izdevumi? Kā sadalīt iepriekšējo gadu peļņu? Vai PVN drīkst iekļaut krājumu pašizmaksā? Izdevumu kompensācija auto patapinājuma gadījumā. Kā piemērot PVN, ja par būvmateriāliem samaksāts avansā?
ZELTA GRAUDI
Grāmatveža kalendārs 2018.gada aprīlim
Autore: Lilita Bērziņa
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?