67280693, 28602885 info@ifinanses.lv Darba laiks: 9:00 – 16:00 (I-V)
Autorizēties
iFinanses janvāris 2018
Pie lasītājiem dodas 4. janvārī
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Nodokļu un grāmatvedības jaunumi īsumā
Izmaiņas IIN normu piemērošanā. Būtiskas izmaiņas sociālajā jomā. Autoru izdevumu normas 2018.gadā. Sociālo iemaksu objekta maksimālais apmērs 2018.gadā – 55 000 EUR.
INTERVIJA
Slogs pieaug, bet pozitīvs pienesums nav saskatāms
Sarunāt interviju ar Ievu Liepiņu, SIA “Ievas Liepiņas birojs” vadītāju, AS “Sensum grupa” padomes locekli, zvērinātu revidenti, nodokļu konsultanti, nemaz nav vienkārši – šobrīd dienā jāsniedz atbildes uz neskaitāmiem klientu jautājumiem, joprojām ir tik daudz nezināmā, lai arī jauns gads jau ir sācies un nodokļu reforma jau kļuvusi par ikdienas realitāti. Autore: Linda Tunte
EKONOMIKA
Darbinieki pelnīs vairāk
Darbaspēka jautājumi tuvākajā laikā, visticamāk, uzņēmējiem radīs grūtības. Darba samaksa turpina augt, un ekonomisti prognozē, ka nākamgad vidējā bruto samaksa pārsniegs 1000 EUR mēnesī. Darbaspēka jautājumi uzņēmumos ir nozīmīga aktualitāte jau vairākus gadus, un Latvijas darbaspēka tirgū tiešām notiek straujas izmaiņas. Autore: Dace Skreija
NODOKĻI
Būtiskākie grozījumi PVN likumā
2017.gads pagājis nodokļu reformas zīmē, un lielākās pārmaiņas sagaida tiešo nodokļu jomu. Tomēr arī Pievienotās vērtības nodokļa likums nav palicis neskarts, šajā gadā likumā veicot grozījumus pat 3 reizes: 20.aprīlī, 27.jūlijā un 22.novembrī. Autore: Guna Kauliņa
Vai autoratlīdzību saņēmēju maciņi kļūs plānāki?
Gadu mijā joprojām neizpratnē ir autoratlīdzību saņēmēji. Sākotnēji izskanēja informācija, kas lika saprast, ka katram autoram pašam būs jāmaksā 5% no autoratlīdzības nodokļos, taču šobrīd izskatās, ka ne visiem tas būs obligāts noteikums. Kārtība nav vienkārša, tāpēc mēģināsim visu “salikt pa plauktiņiem”. Autore: Anita Jakseboga
GRĀMATVEDĪBA
Izmaiņas skars arī 2018.gada pārskatus
Lai arī pārskatu sagatavošana par 2017.gadu ir šķietami mierīga – visas lielākās izmaiņas “apstrādājām” jau pērn, tomēr tas nav uz ilgu – arī 2018.gada pārskatu veidošanā būs jaunas nianses. 07.12.2017. Saeimā pieņemti grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Aplūkosim būtiskākās izmaiņas! Autore: Arta Priede
Iemainītu vai dāvinātu pamatlīdzekļu vērtības noteikšana
Ne tik bieži sastopama, tomēr iespējama ir situācija, kad pamatlīdzeklis saņemts apmaiņas darījumā vai dāvinājumā. Šajā gadījumā sākotnējās vērtības noteikšana ir atšķirīga un arī sarežģītāka nekā tad, ja pamatlīdzeklis iegādāts vai izgatavots pašu spēkiem. Autore: Ilga Beča
Ko sēji 2017.gadā, to pļausi jaunajā pārskata gadā...
Jaunais gads grāmatvežiem (arī uzņēmumu īpašniekiem) nesīs ne vienu vien pārsteigumu, jo, noslēdzot 2017.gadu, jāpiemērojas principiāli atšķirīgai sistēmai ne vien nodokļu samaksas, bet arī izmaksu klasifikācijas ziņā – piemēram, par reprezentācijas un personāla ilgtspējas izmaksām, kas regulētas jaunā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8.pantā. Lai gan atsevišķās nozarēs iespējamas samērā būtiskas atšķirības, piedāvājam kopsavilkuma tabulu par personāla un reprezentācijas izmaksām un aicinām “iFinanses” lasītājus nākotnē to papildināt un par to diskutēt! Autore: Ina Spridzāne
DARBINIEKI
Papildatvaļinājumu “knifiņi”
16.08.2017. spēkā stājās Darba likuma 151.panta grozījumi (4. un 5.daļa), kuros paredzēts, ka papildatvaļinājumu piešķir par kārtējo gadu un tas izmantojams līdz nākamā gada ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam. Kas mainīsies praksē? Analizējam vairākas interesantas (dažbrīd vien teorētiski iespējamas) problēmsituācijas saistībā ar minēto grozījumu ieviešanu praksē. Autors: Kaspars Rācenājs
VADĪBA
Dividenžu izmaksa fiziskajām personām tagad un turpmāk
Jebkura uzņēmēja galvenais saimnieciskās darbības mērķis ir gūt peļņu. Peļņu var sadalīt dividendēs vai reinvestēt uzņēmumā, lai nākotnē gūtu peļņu, ko varēs sadalīt. Autore: Silvija Gulbe
2018.gads darījumos ar nerezidentiem
Darījumos, kuros iesaistīti nerezidenti, nereti tiek pieļautas neprecizitātes, kas liek maksāt papildu nodokli. Tādēļ svarīgi jau laikus saprast ar nerezidentiem saistīto nodokļu likumu izmaiņu būtību. Autore: Diāna Kļuškina
TIESU PRAKSE
Vai par biedru naudām jāmaksā PVN?
2017.gada septembrī Valsts ieņēmumu dienests ir sniedzis uzziņu par jautājumu, vai konkrētā gadījumā biedru naudas ir uzskatāmas par pakalpojumu, kam jāpiemēro pievienotās vērtības nodoklis, vai arī par biedru naudām, kam nodokli nepiemēro, jo tās nav uzskatāmas par atlīdzību par pakalpojumu vai preču piegādi. Autore: Ina Spridzāne
Nelabvēlīgu seku radīšanas aizlieguma pārkāpums, izbeidzot darba
Darba likumā paredzēts aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas darbiniekam, ja viņš izmanto savas tiesības darba tiesisko attiecību ietvaros. Pavisam nesen lielu ievērību izpelnījās Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 14.11.2017. spriedums lietā Nr.SKC-762/2017, kurā tiesa lēma, ka darba uzteikums atzīstams par spēkā neesošu, ja tā iemesls ir darbinieka atteikšanās pieņemt algu “aploksnē”. Autore: Irina Kostina
TU JAUTĀ, EKSPERTS ATBILD!
Uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem atbild “iFinanses” eksperti
Kad maksājumus ar karti var nereģistrēt kases aparātā? Kā nodokļu parāds ietekmē UIN atlaidi ziedojumiem? Dzīvoklis pārdošanai – pamatlīdzeklis vai ilgtermiņa ieguldījums? Vai jāmaksā UVTN par automašīnu, kas paredzēta nomai? Kā 2018.gadā noteikt darba algai piemērojamo IIN likmi? Kā 2018.gadā piemērot UIN dividendēm ārvalstniekiem?
ZELTA GRAUDI
Nodokļu likmes 2016 – 2018
Autore: Jadviga Neilande
Grāmatveža kalendārs 2018.gada Janvārim
Autore: Lilita Bērziņa
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?