67280693, 28602885 info@ifinanses.lv Darba laiks: 9:00 – 16:00 (I-V)
Autorizēties
iFinanses oktobris 2017
Pie lasītājiem dodas 4. oktobrī
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Nodokļu un grāmatvedības jaunumi īsumā
Ja ienākumi nepārsniedz 12 000 EUR gadā, var atgūt IIN. 2018.gada minimālā alga – 430 EUR. Publiskos ziņas par nodokļu deklarāciju kavētājiem. Vienkāršo patentmaksas. Samaksājot nodokļu pamatparādu, iespējams atbrīvoties no soda naudas.
INTERVIJA
Nekas nav tikai melns vai tikai balts
Publiskajā telpā pēdējā laikā izskan apgalvojumi, ka tuvākajā nākotnē, iespējams, būs vērojama ekonomikas pārkaršana. Bet šķietami pavisam nesen runājām par krīzi un ar to saistītajām problēmām... Kas īsti šobrīd notiek ekonomikā, kā to ietekmēs nodokļu reforma un kā šo laiku gudri izmantot savā labā, devāmies noskaidrot pie Kārļa Vilerta, Latvijas Bankas ekonomista. Autore: Linda Tunte
EKONOMIKA
Cenas augs
Nodokļu reformas aprises šobrīd ir aptuveni skaidras, un uzņēmēji ir ķērušies izvērtēt – kā nodokļu reformas ietekmē mainīsies uzņēmumu izdevumu struktūra un apjoms un vai nodokļu izmaiņām būs tieša ietekme uz produktu cenām. Autore: Dace Skreija
NODOKĻU REFORMA
NODOKĻU REFORMA 2018
Par kurām autoratlīdzībām 2018.gadā jāmaksā 5% sociālās iemaksas? Vai sociālās iemaksas jāveic no autoratlīdzības bruto vai neto summas? Kā sociālās iemaksas veiks pašnodarbinātie? Vai sociālās iemaksas pensiju apdrošināšanai veiks arī nerezidenti?
NODOKĻI
Pakalpojumi no trešajām valstīm un nodokļu riski
Pakalpojumu pirkšana no trešajās valstīs reģistrētiem nodokļu maksātājiem mūsdienās nav nekas neparasts, tomēr nodokļu piemērošana joprojām rada neskaidrības un jautājumus par šo tēmu saņemam regulāri. Mēģināsim izprast, kas aprēķina un maksā pievienotās vērtības nodokli un kādos gadījumos var iestāties uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas riski. Autores: Sabīne Vuškāne, Dace Everte
UIN jaunais modelis: gada beigās veicamās korekcijas
Turpinām aplūkot jauno Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, kas stāsies spēkā 2018.gadā. Šajā publikācijā – par gada pēdējā mēneša uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju un darījumiem, kas radīs nodokļa saistības gada beigās. Starp tiem ir daudzas jau zināmas pozīcijas, kas arī atbilstoši pašlaik spēkā esošajām normām rada apliekamā ienākuma korekcijas. Autore: Aija Kļavinska
GRĀMATVEDĪBA
Izmaiņas saimnieciskās darbības veicēju grāmatvedībā
28.07.2017. Saeima apstiprināja likumu paketi, ar ko no 01.01.2018. tiks ieviestas būtiskas izmaiņas Latvijas nodokļu sistēmā. Tās ietekmēs arī fiziskās personas, kas reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas. Autore: Lilita Bērziņa
Grāmatvedības uzskaite namu apsaimniekotājiem
Daudzdzīvokļu nama apsaimniekošanas funkcijas iespējams veikt dažādos veidos, tomēr grāmatvedības uzskaitē tajos visos redzamas vairākas kopīgas iezīmes. Svarīgi nošķirt, kas ir apsaimniekotāja saimnieciskā darbība un kas – starpniecības pakalpojumi, jo no tā atkarīga gan ieņēmumu uzskaite, gan nodokļu aprēķini. Autore: Ivita Faituša
DARBINIEKI
Kā rēķināsim algas 2018.gadā?
08.08.2017. likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izsludinātas izmaiņas, kas stāsies spēkā 01.01.2018. Jāņem vērā, ka likumu skaidrojošie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas var būtiski ietekmēt arī aprēķinus, vēl nav pieņemti. Lai saprastu, kā turpmāk piemērojams iedzīvotāju ienākuma nodoklis, veidojam rakstu sēriju, kurā sīkāk analizēsim šī nodokļa aspektus, vispirms detalizēti aplūkojot klasisku darba algas aprēķinu. Autore: Elīze Kūma
Lūdzu paskaidrojumu!
Vai darba devējam ir tiesības vai pienākumi pieprasīt paskaidrojumus? Kad un kā paskaidrojumi pieprasāmi? Vai darbiniekam ir pienākums paskaidrojumus sniegt? Autore: Rada Matjušina
VADĪBA
Kā veikt izmaiņas valdes sastāvā
Komerctiesībās izmaiņu veikšana kapitālsabiedrības valdes sastāvā ir samērā vienkārša un ātra procedūra. Tomēr praksē ne vienmēr pietiks sagatavot korporatīvos dokumentus, parakstīt tos un iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Autors: Toms Vilnis
Vai trauksmes cēlējiem vajag jaunu likumu?
Daudzās Eiropas Savienības valstīs, kā arī ASV trauksmes celšanas mehānismiem ir sena vēsture, un nereti Latvijas komercsabiedrībās, kas pieder ārvalstu investoriem, šādi mehānismi darbojas jau gadiem ilgi. Tādēļ izvērtēsim, vai tie ir noderīgi darba devējam un vai tiešām to regulējumam ir nepieciešams atsevišķs likums. Autore: Irina Kostina
TIESU PRAKSE
Fiziskās personas un sabiedrības dalībnieka saistības ir jānošķi
Lai gan SIA dalībnieki netiek iesaistīti uzņēmuma ikdienas darbībā un tiesību normās kapitāla daļu īpašnieku un sabiedrības atbildība ir nodalīta, praksē ir gadījumi, kad fiziskās personas saistības tiek uzskatītas arī par sabiedrības saistībām tikai tādēļ, ka šī persona ir sabiedrības dalībnieks. Autors: Reinis Grunte
EST spriedumi nodokļu piemērošanas lietās
Tradicionāli vasaras mēneši ir atvaļinājumu sezona, un par to liecina arī būtisks Eiropas Savienības Tiesas spriedumu skaita samazinājums šajā periodā. 2017.gada jūlijā nolēmumu skaits ir mazāks nekā ierasts, savukārt augustā nav bijis neviena tiesas nolēmuma. Šajā rakstā aplūkošu 2 nolēmumus par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu un 1 par akcīzes nodokļa atbrīvojumu. Sīkāks apraksts par rakstā minēto lietu apstākļiem, tiesas apsvērumiem, kā arī cita svarīga informācija latviešu valodā pieejama http://curia.europa.eu. Autore: Ina Spridzāne
TU JAUTĀ, EKSPERTS ATBILD
Uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem atbild iFinanses eksperti
Vai valdes loceklim jāslēdz līgums par uzņēmuma automašīnas lietošanu? Vai koriģēt atskaitīto priekšnodokli, ja pamatlīdzeklis kļuvis nelietojams? Kā kompensēt izdevumus par briļļu iegādi? Vai jāmaksā dienas nauda? Par ko jāmaksā ienākuma nodoklis, strādājot ārvalstīs? Ko uzskatīt par atsevišķu pamatlīdzekli?
ZELTA GRAUDI
Grāmatveža kalendārs 2017.gada oktobris
Autore: Lilita Bērziņa
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?