Tuvojās PVN deklarēšanas termiņš:
20 dienas, 10 stundas un 10 minūtes

Apkopo čekus