Autorizēties
Avansa norēķinu pieprasījums un atskaites
Avansa norēķini (bez kontējumiem)

Avansa norēķinu veidlapa bez kontējumiem. Izmantojama avansa norēķinu personai, iesniedzot atskaiti par saņemtām un izlietotām summām perioda ietvaros
Avansa pieprasījums

Saimnieciskās darbības izdevumu segšanai nepieciešamā avansa summas pieprasījuma veidlapa
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?