67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
Gada ienākumu deklarācija par 2017.gadā gūtajiem ienākumiem no 01.03.2018. līdz 01.06.2018. obligāti jāiesniedz visām fiziskajām personām, kuras 1) veikušas saimniecisko darbību, 2) guvušas ienākumus ārvalstīs, 3) guvušas ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2017.gadā pārsniedza 4000 EUR, 4) guvušas ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, 5) guvušas citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tajā skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Izdevumu precizēšanas tabula 2017. gadam

Lai aprēķinātu ar nodokli apliekamo ienākumu un aizpildītu iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju, saimnieciskās darbības veicēji, kas grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, taksācijas gada beigās precizē izdevumus, izmatojot tabulu "Izdevumu precizēšana". Izdevumus precizē par 1. izdevumiem, kas veikti taksācijas gadā, bet attiecas uz nākamajiem gadiem; 2. izdevumiem, kas veikti iepriekšējos gados, bet attiecas uz taksācijas gada ieņēmumiem; 3.apmaksātiem un iegādātiem krājumiem pārskata gadā; 4.pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojumu pārskata gadā.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma (par 2017. gadu)

2.pielikums MK noteikumiem Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību". Avansa maksājumu aprēķinu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā vienlaikus ar gada ienākumu deklarāciju, bet ne vēlāk kā līdz pēctaksācijas gada 1.aprīlim, vai mēnesi pēc saimnieciskās darbības uzsākšanas. Nodokļa maksātājs iesniedz precizētu taksācijas gada avansa maksājumu aprēķinu, ja saskaņā ar viņa prognozi taksācijas gadā sagaidāmais nodokļa maksātāja apliekamais ienākums būtiski samazināsies vai palielināsies.
Gada ienākumu deklarācija par 2017.gadu

Gada ienākumu deklarācijas veidlapa un tās aizpildīšanas kārtība ir noteikta MK noteikumu Nr.568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību" 1.pielikumā. Saskaņā ar likuma par IIN 19.panta 5.daļu deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem iesniedzama VID EDS taksācijas gadam sekojošajā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?