67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
Individuālo komersantu, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata (taksācijas) gadā pārsniedz 300 000 eiro, finanšu pārskatu sagatavo saskaņā ar MK noteikumu Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem" prasībām.
Bilance (IK)

Obligāta finanšu pārskata sastāvdaļa IK, kuru gada apgrozījums pārsniedz 300 000 EUR.
Ieņēmumu un izdevumu pārskats

Obligāta finanšu pārskata sastāvdaļa IK, kuru gada apgrozījums pārsniedz 300 000 EUR.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?