67280693 info@izurnali.lv
Autorizēties
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla denominācija veicama saskaņā ar "Euro ieviešanas kārtības likuma" 22.pantu un Komerclikuma (KL) noteikumiem. SIA pamatkapitāla daļu nominālvērtību izsaka veselos eiro. Atlikusī vērtība pēc pamatkapitāla denominācijas uz eiro izmaksājama dalībniekam vai pārskaitāma kapitālsabiedrības rezervēs. Šajā veidlapu sadaļā iekļauts paraugs SIA pamatkapitāla 2000 Ls apmērā denominācijai uz eiro (paraugs atkarībā no faktiskās situācijas jāpielāgo attiecīgajam pamatkapitāla apmēram un jāveic attiecīgs pārrēķins), iesniedzot Uzņēmumu reģistrā (UR). Papildus zemāk minētajiem dokumentiem UR iesniedzami arī sabiedrības statūti jaunā redakcijā un pieteikums izmaiņām (18.veidlapa – pieejama UR mājas lapā). Atbilstoši KL Pārejas noteikumu 45.punktam gadījumā, ja pieteikums par statūtu grozījumiem un dalībnieku reģistra pēdējais nodalījums komercreģistra iestādei iesniegts laikā no 01.01.2014. līdz 30.06.2016. un dalībnieka lēmumā par statūtu grozījumiem, pilnā statūtu teksta jaunajā redakcijā un dalībnieku reģistra pēdējā nodalījumā ir paredzēta vienīgi pamatkapitāla un pamatkapitāla daļas nominālvērtības denominācija no latiem uz eiro: 1) paraksts uz dalībnieka lēmuma, pilnās statūtu teksta jaunās redakcijas un dalībnieku reģistra pēdējā nodalījuma nav jāapliecina notariāli; 2) sabiedrība ir atbrīvota no valsts nodevas par statūtu grozījumu un dalībnieku reģistra pēdējā nodalījuma reģistrāciju komercreģistrā; 3) sabiedrība ir atbrīvota no maksas par sludinājumu oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.
Grozījumi sabiedrības statūtos

Sabiedrības dalībnieku reģistra nodalījums

Vienīgā dalībnieka lēmums par denomināciju

Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?