Kurš ir tiesīgs parakstīties uz preču pavadzīmes?

2017-01-26

Agris Repšs, ZAB "SORAINEN", partneris

Uzņēmums "A" noslēdzis sadarbības līgumu ar uzņēmumu "B", kas sniedz pakalpojums, apkalpojot un uzraugot uzņēmuma "A" autoparku. Uzņēmuma "B" pārstāvji bieži apmeklē autoservisus, auto rezerves daļu veikalus u.tml., saņemot no tiem rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem un precēm. Vai šos rēķinus un pavadzīmes drīkst parakstīt uzņēmuma "B" pārstāvis?


No jautājuma saprotams, ka lasītāju interesē, vai uzņēmuma, ar kuru noslēgts sadarbības līgums, pārstāvji var parakstīt citam uzņēmumam (sadarbības līguma partnerim) izrakstītos rēķinus vai pavadzīmes, kas radušās sadarbības līgumā noteikto pakalpojumu veikšanas rezultātā.

Pavadzīme ir dokuments, kuru paraksta, izsniedzot / saņemot preces. Saņēmējam jāpārliecinās, vai uzņēmums šādas preces vispār ir pasūtījis, kā arī par preču skaitu un to kvalitāti.

Preču piegādes dokumentu preču izsniegšanas vietā paraksta preču nosūtītājs (izsniedzējs), bet preču saņemšanas vietā - preču saņēmējs. Atbildīgās personas par preču nosūtīšanu (izsniegšanu) un saņemšanu nosaka uzņēmuma vadītājs. Līdz ar to rēķinā drīkst būt uzņēmuma paraksttiesīgo personu paraksti.

Par uzņēmuma paraksttiesīgajām personām ir uzskatāmas uzņēmuma atbildīgās amatpersonas, kurām saskaņā ar ieņemamo amatu uzņēmumā piešķirtas paraksta tiesības, piemēram, uzņēmuma vadītājs, finanšu pārzinis u.c., kā arī citas personas, kurām šādas tiesības ir piešķirtas ar pilnvaru vai darba līgumu. Tātad cita persona, izņemot uzņēmuma paraksttiesīgās personas, var rēķinus parakstīt tikai tad, ja šī persona ir pilnvarota to darīt.

Pilnvaru var izdot atsevišķi vai iekļaut sadarbības līgumā, tomēr jābūt skaidri norādītam pilnvaras apjomam un datiem par tās izdevēju un pilnvaroto personu.

Kā saprotams no jautājumā minētās informācijas, konkrētajā situācijā sadarbības līgumā neviena persona no uzņēmuma "B" nav tieši pilnvarota veikt darījumus un parakstīt rēķinus (pavadzīmes) uzņēmuma "A" vārdā, jo sadarbības līgumā ietverta tikai uzņēmuma "B" apņemšanās sniegt konkrētus pakalpojumus, t.i., autoparka apkalpošanu un uzraudzību. Līdz ar to uzņēmumam "B" nav tiesību parakstīt rēķinus uzņēmuma "A" vārdā.

Lai uzņēmuma "B" pārstāvji parakstītu rēķinus uzņēmuma "A" vārdā, uzņēmumam "A" jāpilnvaro uzņēmums "B", kas pārpilnvaro uzņēmuma "B" pārstāvjus, vai arī jāizdod pilnvara konkrētiem uzņēmuma "B" pārstāvjiem.