Jāaprēķina darba alga – praktiskie piemēri

2022-05-11

Laila Kelmere, , Mg. oec., Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes viesdocente, Grāmatvedības un finanšu koledžas docente

Turpināsim iepriekšējā rakstā iesākto tematu par iedzīvotāju ienākuma nodokli, aprēķinot darba algu. Šoreiz apskatīsim piemērus, kā mainās darba algas aprēķins atkarībā no algas lieluma, kā arī no tā, ir vai nav iesniegta alga nodokļu grāmatiņa darba devējam.

Mainoties apstākļiem, mainās arī darba algas aprēķini. Sākumā izskatīsim algas aprēķinus, ja alga ir mazāka par 1667 eiro.

Alga līdz 1667 eiro

Vispirms izskatīsim darba samaksas aprēķinu divās situācijās, kad darbinieks ir iesniedzis darba devējam algas nodokļa grāmatiņu un viņa alga ir līdz 1667 eiro mēnesī.

Darbiniekam noteikta mēneša darba alga 1100 EUR, tas ir apdrošināms visiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) veidiem, ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prognozētais neapliekamais minimums ir 11,75 EUR mēnesī, un apgādībā ir viena persona.

Aprēķins:

Nr.p.k.

Aprēķina elements

Aprēķina tehniskais apraksts

Aprēķins EUR

1.

Bruto darba samaksa

Aprēķina atbilstoši darbinieka noslēgtā līguma nosacījumiem

1100

2.

VSAOI darba devēja daļa (darba devēja izmaksas)

Bruto darba samaksa x VSAOI likme, kas noteikta darba devējam

1100 x 23,59% = 259,49

3.

VSAOI darba ņēmēja daļa (darba ņēmēja izmaksas, ko aprēķina, ieturot no darbiniekam izmaksājamās algas, un valsts budžetā iemaksā darba devējs)

Bruto darba samaksa x VSAOI likme, kas noteikta darba ņēmējam

1100 x 10,50% = 115,50

4.

IIN, ja darba samaksa nepārsniedz 1667 EUR (darba ņēmēja izmaksas, ko aprēķina, ieturot no darbiniekam izmaksājamās algas, un valsts budžetā iemaksā darba devējs)

(Bruto darba samaksa – VSAOI darba ņēmēja daļa – VID prognozētais neapliekamais minimums – atvieglojums(i) par apgādājamo(-iem)) x 20%

(1100 – 115,50 – 11,75 – 250) x 20% = 144,55

5.

Neto darba samaksa (summa, kas jāizmaksā darbiniekam)

Bruto darba samaksa – VSAOI darba ņēmēja daļa – IIN

jeb

1. punktā iegūtā vērtība – 3. punktā iegūtā vērtība –4. punktā iegūtā vērtība

100 – 115,50 – 144,55 = 839,95

Ja darbinieks ir iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu, bet VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums ir 0 eiro un nav apgādībā esošas personas, tad aprēķina secība būs tāda pati, kā ir aprakstīta iepriekš, bet rezultāts būs atšķirīgs.

Darbiniekam noteikta mēneša darba alga 1100 EUR, tas ir apdrošināms visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, VID prognozētais neapliekamais minimums ir 0 EUR mēnesī, apgādībā esošu personu nav.

Aprēķins:

Nr.p.k.

Aprēķina elements

Aprēķina tehniskais apraksts

Aprēķins EUR

1.

Bruto darba samaksa

Aprēķina atbilstoši darbinieka noslēgtā līguma nosacījumiem

1100

2.

VSAOI darba devēja daļa (darba devēja izmaksas)

Bruto darba samaksa x VSAOI likme, kas noteikta darba devējam

1100 x 23,59% = 259,49

3.

VSAOI darba ņēmēja daļa (darba ņēmēja izmaksas, ko aprēķina, ieturot no darbiniekam izmaksājamās algas, un valsts budžetā iemaksā darba devējs)

Bruto darba samaksa x VSAOI likme, kas noteikta darba ņēmējam

1100 x 10,50% = 115,50

4.

IIN, ja darba samaksa nepārsniedz 1667 EUR (darba ņēmēja izmaksas, ko aprēķina, ieturot no darbiniekam izmaksājamās algas, un valsts budžetā iemaksā darba devējs)

(Bruto darba samaksa – VSAOI darba ņēmēja daļa – VID prognozētais neapliekamais minimums – atvieglojums(i) par apgādājamo(-iem)) x 20%

(1100 – 115,50 – 0 – 0) x 20% = 196,90

5.

Neto darba samaksa (summa, kas jāizmaksā darbiniekam)

Bruto darba samaksa – VSAOI darba ņēmēja daļa – IIN

jeb

1. punktā iegūtā vērtība – 3. punktā iegūtā vērtība – 4. punktā iegūtā vērtība

1100 – 115,50 – 196,90 = 787,60

Tāpēc arī ikdienā objektīvi var sanākt, ka diviem darbiniekiem bruto samaksa ir noteikta vienāda, bet neto jeb izmaksājamā alga atšķiras.

Būtībā valsts, piešķirot noteiktus nodokļu atvieglojumus, tādā veidā izrāda atbalstu konkrētai cilvēku grupai, notikumiem vai lietai. Piemēram, piešķirot atvieglojumus par apgādībā esošām personām – bērniem, valsts šādi atbalsta ģimenes.

Ja darbinieks nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu darba devējam, tad algas nodokļa likme ir 23% un, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), nepiemēro atvieglojumus.

Alga ir lielāka par 1667 eiro

Tālāk aplūkosim, kāds ir aprēķins, ja darbinieks ir iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu darba devējam un bruto alga pārsniedz 1667 eiro.

Darbiniekam noteikta mēneša darba alga 1800 EUR, tas ir apdrošināms visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, VID prognozētais neapliekamais minimums ir 0 EUR mēnesī, un apgādībā ir viena persona.

Aprēķins:

Nr.p.k.

Aprēķina elements

Aprēķina tehniskais apraksts

Aprēķins EUR

1.

Bruto darba samaksa

Aprēķina atbilstoši darbinieka noslēgtā līguma nosacījumiem

1800

2.

VSAOI darba devēja daļa (darba devēja izmaksas)

Bruto darba samaksa x VSAOI likme, kas noteikta darba devējam

1800 x 23,59% = 424,62

3.

VSAOI darba ņēmēja daļa (darba ņēmēja izmaksas, ko aprēķina, ieturot no darbiniekam izmaksājamās algas, un valsts budžetā iemaksā darba devējs)

Bruto darba samaksa x VSAOI likme, kas noteikta darba ņēmējam

1800 x 10,50% = 189

4.

IIN, ja darba samaksa pārsniedz 1667 EUR (darba ņēmēja izmaksas, ko aprēķina, ieturot no darbiniekam izmaksājamās algas, un valsts budžetā iemaksā darba devējs)

Ja algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta, tad IIN likme ir 20% un drīkst piemērot normatīvajos aktos noteiktos atvieglojumus summai līdz 1667 EUR, bet pārsnieguma daļai IIN likme ir 23%.

Ja apgādībā ir vairākas personas, tad par katru personu pienākas IIN atvieglojums.

4.1.

IIN aprēķins darba samaksas daļai līdz 1667 EUR

(1667 EUR – VSAOI darba ņēmēja daļa – VID prognozētais neapliekamais minimums – atvieglojums(i) par apgādājamo(-iem)) x 20%

(1667 – 189 – 0 – 250) x 20% = 245,60

4.2.

IIN aprēķins darba samaksas daļai, kas pārsniedz 1667 EUR

(Bruto darba samaksa – 1667 EUR) x 23%

(1800 – 1667) x 23% = 30,59

4.3.

Kopējais IIN, kas jāietur no darbinieka algas

4.1. punktā iegūtā vērtība + 4.2. punktā iegūtā vērtība

245,60 + 30,59 = 276,19

5.

Neto darba samaksa (summa, kas jāizmaksā darbiniekam)

 Bruto darba samaksa – VSAOI darba ņēmēja daļa – IIN

jeb

1. punktā iegūtā vērtība – 3. punktā iegūtā vērtība – 4.3. punktā iegūtā vērtība

1800 – 189 – 276,19 = 1334,81

Šādā veidā aprēķinot un ieturot nodokļus no darba ņēmēja, jau ikdienā veidojas situācija, ka lielāku algu saņēmēji maksā lielāku IIN.

Ja darbinieks nav iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu darba devējam, tad algas nodokļa likme ir 23% un, aprēķinot IIN, nepiemēro atvieglojumus. Tas nozīmē: darbinieks uz rokas saņems mazāk, bet teorētiski pastāv iespēja, ka, iesniedzot gada deklarāciju, izveidosies IIN pārmaksa un varēs saņemt atmaksu no valsts budžeta. Pārmaksa varētu veidoties tad, ja darbiniekam nav citu ienākumu, kas būtu jāapliek ar IIN, vai arī tie ir ļoti mazi.

Dažkārt darbinieki, ievērojot piesardzības principu, izvēlas ik mēnesi saņemt mazāk nekā tad, ja būtu iesniegta algas nodokļa grāmatiņa un piemērota IIN likme 20% apmērā, – motivācija šādai rīcībai ir tāda, ka darbinieks nevēlas palikt parādā valstij, bet saņemt nodokļa pārmaksas atmaksu kā 13. algu.

Tālāk apskatīsim aprēķinu tam pašam piemēram, kas tika lietots iepriekšējā rakstā, lai var uzskatāmi salīdzināt uz rokas izmaksājamās algas apmēru pie dažādiem IIN aprēķināšanas nosacījumiem.

Darbiniekam noteikta mēneša darba alga 1100 EUR, tas ir apdrošināms visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.

Aprēķins:

Nr.p.k.

Aprēķina elements

Aprēķina tehniskais apraksts

Aprēķins EUR

1.

Bruto darba samaksa

Aprēķina atbilstoši darbinieka noslēgtā līguma nosacījumiem

1100

2.

VSAOI darba devēja daļa (darba devēja izmaksas)

Bruto darba samaksa x VSAOI likme, kas noteikta darba devējam

1100 x 23,59% = 259,49

3.

VSAOI darba ņēmēja daļa (darba ņēmēja izmaksas, ko aprēķina, ieturot no darbiniekam izmaksājamās algas, un valsts budžetā iemaksā darba devējs)

Bruto darba samaksa x VSAOI likme, kas noteikta darba ņēmējam

1100 x 10,50% = 115,50

4.

IIN aprēķins (darba ņēmēja izmaksas, ko aprēķina, ieturot no darbiniekam izmaksājamās algas, un valsts budžetā iemaksā darba devējs)

Ja algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta, tad IIN likme ir 23% un nedrīkst piemērot normatīvajos aktos noteiktos atvieglojumus.

4.1.

Aprēķina IIN 23% apmērā no bruto samaksas

Bruto darba samaksa x 23%

1100 x 23% = 253

4.2.

Aprēķina piemērojamo atvieglojumu par aprēķināto VSAOI darba ņēmēja daļu

Šis aprēķina solis ir tāpēc, ka VSAOI ar IIN neapliek

VSAOI darba ņēmēja daļa x 20%

jeb

3. punktā aprēķinātā vērtība x 20%

115,50 x 20% = 23,10

4.3.

Kopējais IIN, kas jāietur no darbinieka algas

4.1. punktā iegūtā vērtība – 4.2. punktā iegūtā vērtība

253 – 23,10 = 229,90

5.

Neto darba samaksa (summa, kas jāizmaksā darbiniekam)

Bruto darba samaksa – VSAOI darba ņēmēja daļa – IIN

jeb

1. punktā iegūtā vērtība – 3. punktā iegūtā vērtība – 4.3. punktā iegūtā vērtība

1100 – 115,50 – 229,90 = 754,60

Salīdzinot ar aprēķinu, ja algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta un nav citu atvieglojumu, bet var vismaz piemērot IIN likmi 20% apmērā, tad starpība, ko cilvēks neiegūst kā neto darba samaksu, ir 33 eiro. Tā veidojas, ja bruto samaksa ir 1100 eiro un tās aprēķināšanā tika piemērota:

Ir labi, ja darbinieki izprot, kā tiek aprēķināta viņu darba samaksa un kā nodokļi ietekmē neto algu jeb to algu, ko cilvēks katru mēnesi saņem norēķinu kontā vai kā skaidras naudas izmaksu kasē.

Grāmatošana

Šajos piemēros par IIN aprakstītās aprēķināšanas nianses grāmatošanu neietekmē. Grāmatošana paliek tāda pati, atšķirības veidojas summās, kas jāiegrāmato.

Vēl ir uzņēmējdarbības riska valsts nodeva, ko darba devējs maksā par katru darbinieku. Par to kādā nākamajā rakstā.