Šodien, 12.decembrī, iznāk pirmais žurnāls par nodokļiem, vadību un grāmatvedību IFINANSES.LV papīra formātā. Jaunais žurnāls ir praktisks palīgs katra uzņēmuma darbā, jo tajā pieredzējuši eksperti sniedz skaidrojumus par nodokļu, darba tiesību, komerctiesību jautājumiem, grāmatvedību un finanšu vadību, kā arī analizē jaunāko tiesu praksi.