Šodien, 12.decembrī, iznāk pirmais žurnāls par nodokļiem, vadību un grāmatvedību IFINANSES.LV papīra formātā. Jaunais žurnāls ir praktisks palīgs katra uzņēmuma darbā, jo tajā pieredzējuši eksperti sniedz skaidrojumus par nodokļu, darba tiesību, komerctiesību jautājumiem, grāmatvedību un finanšu vadību, kā arī analizē jaunāko tiesu praksi.

Pirmajā numurā lasiet :

Par grozījumiem likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas paredz darbinieku laikā neatmaksātos aizdevumus pielīdzināt algai un piemērot nodokļus. Situāciju pēta sertificēta nodokļu konsultante Solvita Liepiņa.

Par jaunumiem nodokļu piemērošanā dienesta automašīnām – ir veikti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā, kas atceļ līdz šim noteiktos ierobežojumus PVN priekšnodokļa atskaitīšanā saimnieciskā darbībā izmantotajiem transportlīdzekļiem. Skaidro Nodokļu maksātāju tiesību asociācijas valdes priekšsēdētāja Dana Muceniece.

Kādas izmaiņas gaidāmās Darba likumā – sagatavotas būtiskas izmaiņas, kas attiecas gan uz darbiniekiem, gan darba devējiem, par līdz šim diskutabliem jautājumiem vidējās izpeļņas aprēķināšanā un atvaļinājuma naudas izmaksāšanā. Grozījumus likumā analizē zvērinātu advokātu biroja LAWIN jurists Andris Lazdiņš.

Kā nepieļaut kļūdas gada pārskata sagatavošanā - ieteikumus sagatavojusi zvērināta revidente Nelda Janoviča. Savukārt finanšu eksperte Jeļena Loseva skaidro, kā noteikt, cik vērtīgs ir uzņēmums, un kādas ir iespējas paaugstināt tā vērtību? 

Tāpat žurnālā lasiet, vai nākamgad pamatkapitāls ir obligāti jāpārvērš eiro. Zvērinātu advokātu biroja SORAINEN juriste Zane Paeglīte pievērš uzmanību riskiem, kas var rastiem situācijās, ja kapitālsabiedrībā ir vairāki dalībnieki. 

Īpašā rubrikā Skaidro Valsts ieņēmumu dienests (VID) šomēnes ieskatīsimies VID aizkulisēs un uzzināsim, kā tiek izvērtēti un salīdzināti uzņēmumu sniegtie dati, lai pieņemtu lēmumu, pie kura uzņēmuma doties ciemos. Speciāli IFINANSES.LV materiālu sagatavojusi VID Nodokļu pārvaldes direktora vietniece Inese Bindemane. 

Turpmāk žurnāls IFINANSES.LV iznāks vienu reizi mēnesī un to abonēt jau šodien var interneta žurnāla iFinanses.lv www.ifinanses.lv sadaļā Abonēšana vai Abonēšanas centrā Diena www.abone.lv.