Valsts ieņēmumu dienests izdevis metodisko materiālu “Izmaiņas darba devēja ziņojuma un citu deklarāciju iesniegšanas un aizpildīšanas kārtībā 2021. gadā” par pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”.