Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavoto metodisko materiālu Nodokļu piemērošana ienākumiem no darbiem, kas aizsargājami ar autortiesībām. Metodiskais materiāls sniedz metodisku palīdzību nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos fiziskajām personām, kuras saņem autoratlīdzības (honorārus), rada ar autortiesībām aizsargājamus darbus.