Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta sagatavoto metodisko materiālu Par Saeimā 2012.gada 29.novembrī pieņemto likumu „Pievienotās vērtības nodokļa likums”.