Uzņēmumā viens no dibinātājiem ir Latvijas nerezidents – Itālijas pilsonis. Aprēķinot nesadalīto peļņu par dividendēm, tiek piemērots uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN). Starp abām valstīm ir noslēgta konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu. Saskaņā ar nodokļu konvencijas 10. pantu dividendēm tiek piemērota samazināta nodokļa likme 15% apmērā.

Kāda ir UIN maksāšanas kārtība dividendēm nerezidentam – fiziskai personai? Vai, aprēķinot šo nodokli, var uzreiz piemērot nodokļu konvencijā noteikto samazināto nodokļa likmi 15% apmērā? Ja nevar, kāda ir maksājumu kārtība?