Par Latvijas nodokļu sistēmu tiek diskutēts nepārtraukti, turklāt domas par tās attīstību ir daudz un pretējas – nodokļus palielināt vai samazināt? Vai jāveido elastīgāka vai stingrāka nodokļu administrēšanas sistēma? Vai ekonomika jāstimulē ar nodokļu likmēm vai labāk neiejaukties ekonomikā? Šoreiz iepazīstināsim ar Rīgas Tehniskās universitātes studenšu Sanitas Stūrmanes, Ilzes Domas, Ingas Pauļskas un Lienes Lases pētījumiem un atziņām par iespējamo nodokļu sistēmas attīstību.