Rīgas Tehniskās universitātes Muitas un nodokļu katedras mācībspēki – asociētais profesors Māris Jurušs un docente Justīna Hudenko – šoreiz apskata, kādu ārējo faktoru ietekmē Latvijā izveidojusies tieši tāda nodokļu sistēma, kāda tā šobrīd ir.