Turpinot iepriekšējā “iFinanses” numurā apskatītos nodokļu piemērošanas izaicinājumus sadarbības ekonomikā, šoreiz rubrikā “Nodokļu smilšu kaste” pētīsim, kā nodokļu jautājumi tiek risināti citās valstīs. Rīgas Tehniskās universitātes Muitas un nodokļu katedras mācībspēki Dr.oec. Justīna Hudenko un Dr.oec. Māris Jurušs analizē Mg.oec. Ilzes Varlamovas apkopotās zinātnieku atziņas.