Noslēdzot tēmu par sadarbības ekonomikas nodokļu sistēmu, Rīgas Tehniskās universitātes Muitas un nodokļu katedras mācībspēki Dr.oec. Justīna Hudenko un Dr.oec. Māris Jurušs pārrunās un analizēs maģistrantes Ilzes Varlamovas piedāvājumus Latvijas nodokļu sistēmas attīstībai.