Autorizēties

Darba laiks, darba samaksa un vidējā izpeļņa 2019.gadā

Kas jāņem vērā, organizējot darba laiku 2019.gadā? Kā izstrādāt darba laika grafikus, ja darbiniekam ir noteikts maiņu vai summētais darba laiks? Kā atbilstoši Darba likuma normām un noteiktajam darba laikam jāaprēķina ikgadējais atvaļinājums, papildu atvaļinājums, atvaļinājuma kompensācija? Šos un citus ar darba laika uzskaiti saistītus jautājumus seminārā ar piemēriem skaidros iecienītais rakstu autors Māris Linga.
 • Datums
  15.05.2019.
 • Laiks
  09:30 - 14:00
 • Vieta
  Hotel Islande, Ķīpsalas iela 2, Rīga
  Skatīt karti
Pieteikties
Cena bez PVN
88EUR /Ne-abonentiem
Cena bez PVN
74.8EUR /Abonentiem
Svarīgi! Ja esat iFinanses 12 mēnešu abonents un vēlaties izmantot īpašo cenu, pirms pieteikuma aizpildīšanas, lūdzu, autorizējieties ar savu e-pastu un paroli!
Semināra tēmas:

1. Darba laika noteikšana, vadoties no tiesību aktu normām:

 • darba laika jēdziens;
 • normālais darba laiks;
 • nepilnais darba laiks;
 • nakts darbs;
 • virsstundu darbs;
 • maiņu darbs;
 • summētais darba laiks;
 • darbs svētkos;
 • darba laika grafiki (maiņu un summētā darba laika grafiku paraugi).

2. Darba laika uzskaites veikšana atbilstoši Darba likuma normām un uzņēmuma iekšējam regulējumam:

 • darba laika uzskaites tabulu aizpildīšana;
 • darba laika organizēšanas īpašie noteikumi.

3. Darba laika kalendārs 2019.gadam, tā praktiskā pielietošana.

4. Darba samaksas saglabāšana un vidējās izpeļņas izmaksa darbiniekiem gadījumos, kad tie neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ.

5. Vidējās izpeļņas aprēķināšana darbiniekiem atbilstoši Darba likuma 75.panta regulējumam:

 • stundas vidējā izpeļņa;
 • dienas vidējā izpeļņa;
 • mēneša vidējā izpeļņa.

6. Ikgadējā un papildu atvaļinājuma samaksas aprēķināšana.

7. Atbildes uz jautājumiem.

Darba kārtība:

09:00 - 09:30 reģistrācija, rīta kafija

09:30 - 11:30 semināra norise

11:30 - 12:00 kafijas pauze

12:00 - 14:00 semināra norise

Kontaktpersonas:
Kontaktpersona bez bildes
Vita Cīrule
66915571
Dalības anulēšana:
Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc līdz 10.05.2019. (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc 10.05.2019., dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz semināru nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz e-pastu info@ifinanses.lv.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?