Autorizēties
iFinanses novembris 2019
Pie lasītājiem dodas 4. novembrī
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Nodokļu un grāmatvedības jaunumi īsumā
Nosaka darba aizsardzības prasības attālinātā darba veicējiem. Paaugstinās dabas resursu nodokli. Samazinās bezdarbnieku pabalstu. VID informēs par negodprātīgiem darījumu partneriem. Izstrādātas veidlapas ziņojumiem par noziedzīgiem līdzekļiem. 2020.gadā neapliekamais minimums būs 300 eiro.
INTERVIJA
Spēles ar cipariem
Ar Mārtiņu Āboliņu, bankas “Citadele” ekonomistu, uz sarunu tiekamies pirmdienas rītā. Viņš nosmej, ka brīvdienas beigušās un atkal būs jāsāk domāt par ekonomiku, bet galu galā secinām, ka patiesībā par ekonomiku sanāk domāt nemitīgi, un ne tikai ekonomistiem. Rodas arvien jaunas situācijas un izaicinājumi, ar kuriem jātiek galā. Kas ir svarīgs šobrīd? Autore: Linda Tunte
EKONOMIKA
Vispirms konsultēt, ne sodīt
Jau gadiem Latvijas sabiedrībā, it īpaši uzņēmējdarbības vidē, spriests, ka valsts pārvaldes iestādēm jāspēj ne tikai sodīt, bet arī izglītot uzņēmējus, izskaidrojot pārkāpumu būtību un dodot iespēju tos labot. Vai, ieviešot principu “konsultē vispirms”, kaut kas ir mainījies uzraugošo institūciju darbībā? Autors: Andrejs Vaivars
NODOKĻI
Īstais brīdis dividenžu izmaksai ir tagad!
Vēl tikai līdz šī gada 31.decembrim dividendēm no peļņas, kas radusies līdz 2017.gada 31.decembrim, var piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokli 10% apmērā. Ja to nepaspēj izdarīt šogad, no nākamā gada tai būs jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa 20% likme. Autore: Dana Muceniece
Nekustamā īpašuma vienkāršota atjaunošana un PVN
Nodokļu maksātājiem samērā bieži rodas jautājumi par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, ja saimnieciskā darbība saistīta ar nekustamo īpašumu celtniecību, atjaunošanu vai ekspluatāciju. Neskaidrības, līdz ar to arī nodokļa risks, izriet ne tikai no komplicētās nodokļa sistēmas šāda veida darījumiem, bet arī nepieciešamības orientēties būvniecību regulējošajos tiesību aktos. Autore: Ina Spridzāne
GRĀMATVEDĪBA
Salīdzinām atlikumus!
Pienācis rudens, tuvojas ziema. Daudziem tuvojas arī gada pārskatu gatavošanas laiks un līdz ar to arī inventarizācijas – ne tikai pamatlīdzekļu, krājumu un skaidrās naudas atlikumu, bet arī saistību un prasību inventarizācija. Tas ir viens no sagatavošanās darbiem, lai pārliecinātos, ka gada pārskatā ietvertā informācija atbilst realitātei. Autore: Modrīte Johansone
Norēķini “Etsy” un “eBay” platformās
Arvien vairāk Latvijas uzņēmumi savas saražotās preces realizē starptautiskajās interneta platformās, tāpēc vietā ir jautājums – kā izrakstīt rēķinu un iegrāmatot saņemto samaksu. Skaidrojam rīcību, balstoties uz lasītāja iesūtīto jautājumu! Autore: Ilga Beča
Dažas piezīmes par vienkāršoto grāmatvedību
Ar katriem jauniem grozījumiem, kas attiecas uz iedzīvotāju ienākuma nodokli, vienkāršā grāmatvedība kļūst arvien sarežģītāka. Un arvien vairāk ir situāciju, kurās nav skaidrs, kā pareizi darījums būtu atspoguļojams. Autore: Linda Puriņa
DARBINIEKI
Darba laika kalendārs 2020.gadam un tā piemērošana
Lai darbinieku darbu padarītu produktīvāku, veicot dažādus uzlabojumus darba vietās, var automatizēt vai mehanizēt procesus, ieviest jaudīgākas un modernākas datora programmas u.tml. Kā viens no rīkiem, kas atvieglos dažādu speciālistu, tai skaitā grāmatvežu, darbu, darba devējiem tiek ieteikts jaunais darba laika kalendārs 2020.gadam, kuru var uzskatīt par metodisko materiālu. Autors: Māris Linga
Darbinieka tiesības uz kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu
Kopš 2015.gada Darba likumā noteikts, ka, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, darba devējam ir pienākums kompensēt darbiniekam visu neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma laiku. Lai gan pagājuši gandrīz pieci gadi, jaunā kārtība joprojām nav ieguvusi skaidras aprises. Autors: Ivo Maskalāns
VADĪBA
Dividenžu izmaksas noilgums
Komerclikuma 161.panta 6.daļā noteikts, ka dividendes, kas nav izņemtas 10 gadu laikā, pāriet sabiedrības īpašumā, izņemot gadījumus, kad atbilstoši likumam noilgums uzskatāms par pārtrauktu vai apturētu. Par laikā neizņemtajām dividendēm, ja tas noticis dalībnieka vainas dēļ, procentus nemaksā. Skaidrojam, kas šie ir par gadījumiem! Autori: Zane Eglīte-Fogele un Kristers Zālītis
Seguma rādītāji – vienkārša situācijas diagnosticēšana
Seguma rādītāji ir vieni no populārākajiem uzņēmuma finanšu datu analīzes rādītājiem, ar kuru palīdzību salīdzinoši vienkāršā veidā var gūt ātru priekšstatu par uzņēmumu, noskaidrojot, piemēram, cik liels ir tā saistību īpatsvars bilancē un vai tam ir pietiekami naudas līdzekļi īstermiņa izdevumu segšanai. Autors: Raimonds Dauksts
TIESU PRAKSE
Atlīdzība par svētku dienu, ja darbiniekam tā ir brīvdiena
Šī gada 5.jūlijā Senāta Administratīvo lietu departaments izskatīja administratīvo lietu SKA-433/2019 saistībā ar darba devēja pieteikumu par Valsts darba inspekcijas lēmuma Nr.201504/2482016-05-05/164 atcelšanu. Tiesas spriedumā iekļautas vairākas nozīmīgas atziņas par Darba likuma piemērošanu, ja darbinieks netiek nodarbināts svētku dienās. Šis spriedums sniedz atbildes uz jautājumiem un diskusijām, kas iepriekš izrietējušas no prakses. Autore: Rada Matjušina
NODOKĻU SMILŠU KASTE
Sadarbības ekonomika un nodokļi – starptautiskā pieredze
Turpinot iepriekšējā “iFinanses” numurā apskatītos nodokļu piemērošanas izaicinājumus sadarbības ekonomikā, šoreiz rubrikā “Nodokļu smilšu kaste” pētīsim, kā nodokļu jautājumi tiek risināti citās valstīs. Rīgas Tehniskās universitātes Muitas un nodokļu katedras mācībspēki Dr.oec. Justīna Hudenko un Dr.oec. Māris Jurušs analizē Mg.oec. Ilzes Varlamovas apkopotās zinātnieku atziņas. Autori: Justīna Hudenko un Māris Jurušs
TU JAUTĀ, EKSPERTS ATBILD
Uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem atbild “iFinanses” eksperti
Grāmatojumi, laužot nomas līgumu. Kā aprēķināt darba samaksu apmācību laikā? Vai ikgadējo atvaļinājumu ietekmē neattaisnoti kavējumi? Finanšu līzingā iegādātas automašīnas vērtība. Kā piemērot IIN, izmaksājot atvaļinājuma naudu avansā? Kā klasificēt transporta izdevumus?
ZELTA GRAUDI
Grāmatveža kalendārs 2019.gada novembrim
Autore: Lilita Beķere
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?