67280693 info@ifinanses.lv Darba laiks: 9:00 – 16:00 (I-V)
Autorizēties
iFinanses jūlijs 2018
Pie lasītājiem dodas 29. jūnijā
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Nodokļu un grāmatvedības jaunumi īsumā
Plānots pilnveidot darba tiesisko attiecību regulējumu. Ar grozījumiem maksātnespējas procesa regulējumā plānots aizsargāt kreditoru intereses. Varēs izvēlēties nepiemērot neapliekamo minimumu. Vienkāršos dokumentu noformēšanas prasības.
INTERVIJA
PVN globālo pārmaiņu priekšvakarā
Pievienotās vērtības nodoklim šobrīd visā Eiropā ir virkne izaicinājumu – lai valstis normāli funkcionētu, nodokļu sistēmām ir jāspēj attīstīties līdzīgā tempā kā uzņēmējdarbībai. Vai digitalizācijas un e-komercijas uzvaras laikmetā nodokļu sistēmas attīstās vienlīdz ātri? Kas pievienotās vērtības nodokļa jomā gaidāms nākotnē? Par šiem un citiem jautājumiem uz sarunu aicinājām Sintiju Ozolu, Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta Pievienotās vērtības nodokļa nodaļas vadītāju, vienu no galvenajiem cilvēkiem mūsu valstī, kas rūpējas par šī nodokļa attīstību. Autore: Linda Tunte
EKONOMIKA
Akciju tirgi sāk pagurt
Ziemā pasaules akciju tirgiem bija izdevies sasniegt aizvien jaunas un jaunas indeksu vēsturiskās virsotnes, bet pavasaris bijis krietni vien pieticīgāks. Var teikt, ka jau vairākus mēnešus pasaules fondu biržas ir zaudējušas straujas izaugsmes tendenci, nelieliem kāpumiem mijoties ar līdzīgiem kritumiem. Autors: Mārtiņš Apinis
NODOKĻI
Kas jāņem vērā, aizpildot pirmo UIN deklarāciju 2018.gadā?
Jau drīz būs 20.jūlijs, kad daudzi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji iesniegs 1.deklarāciju, kas jāaizpilda atbilstoši jaunajam nodokļa aprēķina modelim. Daudzi, tomēr ne visi – Valsts ieņēmumu dienesta metodiskajā materiālā skaidrots, ka deklarācija jāiesniedz tikai tad, ja nodokļa maksātājam par periodu no 01.01.2018. līdz 30.06.2018. veidojas ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekams objekts. Autore: Agate Zīverte
Nodokļu piemērošana darījumos ar kriptovalūtām
Kriptovalūtu iegūšana, tirdzniecība un aprite Latvijā kļūst arvien populārāka. Tas nozīmē, ka arī regulējošās institūcijas nevar ignorēt šo fenomenu. Tāpat arī tirgus dalībnieki rēķinās, ka valsts iestādes informēs, ko tās sagaida no kriptovalūtu tirgus dalībniekiem. Kādi šobrīd ir skaidrojumi? Autore: Sabīne Vuškāne
GRĀMATVEDĪBA
Pamatlīdzekļu uzskaite pašnodarbinātajiem un citiem IIN maksātāj
Ar nodokļu reformas ietvaros veiktajiem grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” būtiski mainīta pamatlīdzekļu uzskaites un nolietojuma aprēķina kārtība iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem. Aplūkosim izmaiņas, kas skar pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības noteikšanu! Autore: Inguna Leibus
Krājumu zudumi un iztrūkumi
Krājumu zudumi un iztrūkumi uzņēmumam var rasties dažādu iemeslu dēļ. Tos iekļauj ražošanas pašizmaksā. Kā noteikt plānotās zudumu normas, kā aprēķināt to ietekmi uz nodokļiem, un kā to visu grāmatot? Autore: Silvija Gulbe
DARBINIEKI
Lai nenonāktu darba koplīguma slazdā
Pastāv vairākas iespējas, kā nodrošināt darbiniekiem lielākus labumus, nekā paredzēts Darba likumā u.c. darba attiecības regulējošos normatīvajos aktos. Viens no tiem ir noslēgt darba koplīgumu. Šobrīd darba koplīguma noslēgšana ir kļuvusi aktuālāka, jo atbilstoši jaunajam Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumam par personāla ilgtspējas izdevumiem uzskatāmi arī darba koplīgumā paredzēto pasākumu izdevumi, kas nav personificējami. Tāpat koplīgumu jautājumu aktualizē ģenerālvienošanās būvniecības nozarē. Autore: Ieva Tillere-Tilnere
Darbaspēju saglabāšana karstajā laikā
Karstās vasaras dienās aktuāli kļūst jautājumi par mikroklimatu darba telpās – kāda ir maksimālā temperatūra, kad telpās vēl drīkst strādāt, kā organizēt darbu karstākajās (burtiskā nozīmē) darba stundās. Autore: Linda Matisāne
VADĪBA
Pašizmaksas aprēķins pēc divpakāpju metodes
Uzņēmumi, aprēķinot produkta ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas pašizmaksu, lielākoties izmanto vienpakāpes jeb 1 soļa netiešo (pieskaitāmo) izmaksu sadales metodi. Tas nozīmē, ka pieskaitāmās ražošanas izmaksas, izmantojot izvēlētu pieskaitījuma bāzi, attiecina tieši uz saražotajiem produktiem vai sniegtajiem pakalpojumiem. Tomēr, ja uzņēmuma organizatoriskā struktūra ir sarežģītāka, ieteicams izmantot divpakāpju jeb 2 soļu pieskaitāmo izmaksu sadales metodi. Autore: Gunta Innuse
Nākamais raunds cīņā pret finanšu noziegumiem
Noziedznieki atklāj arvien jaunas metodes, kā apiet prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un starptautisko ekonomisko sankciju jomā. Tāpēc ir svarīgi nepārtraukti uzlabot tiesisko regulējumu, kas vērsts pret šiem draudiem, un noteikt papildu prasības un pasākumus, kas jāveic, lai cīnītos pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un starptautisko ekonomisko sankciju pārkāpumiem. Autori: Aleksandra Mejertāle, Mārtiņš Puķe
TIESU PRAKSE
Par debitoru parādiem un UIN
25.05.2018. Valsts ieņēmumu dienests savā mājas lapā publicējis uzziņu Nr.30.1-8.7/143933 par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu zaudējumiem, kas nodokļu maksātājam – uzziņas pieprasījuma iesniedzējam – radušies, norakstot šaubīgos parādus. Autore: Ina Spridzāne
Solidāra atbildība uzņēmuma pārejas gadījumā
15.12.2017. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departaments pieņēma spriedumu lietā Nr.SKC-330/2017. Šajā spriedumā tiesa secināja, ka atbilstoši Komerclikuma 20.pantam un Civillikuma 1683.pantam uzņēmuma pārejas gadījumā, beidzoties vienas solidāri saistītās personas saistībām, automātiski nebeidzas arī pārējo solidāri saistīto personu saistības. Autors: Kaspars Oļševskis
TU JAUTĀ, EKSPERTS ATBILD
uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem atbild “iFinanses” eksperti
Neskaidrības par PVN reģistrācijas slieksni. Kafija un tēja birojā. Kā pārrēķināt izmaksāto atvaļinājuma naudu? Kā rīkoties, ja ES partneris preču piegādei piemēro PVN? Pamatlīdzeklis, inventārs vai saimnieciskās darbības izdevumi?
ZELTA GRAUDI
Grāmatveža kalendārs 2018.gada jūlijam
Autore: Lilita Bērziņa
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?