67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
iFinanses septembris 2021
Pie lasītājiem dodas 31. augustā
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Nodokļu un grāmatvedības jaunumi īsumā
Sagatavoti grozījumi gada pārskatu likumā. VID pieņemtie lēmumi tiks publiskoti. Adrešu maiņa licencēs, izziņās un atļaujās saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu. Darba devējiem būs tiesības prasīt darbiniekiem Covid-19 sertifikātu.
INTERVIJA
Šī krīze Latvijai izmaksā ļoti dārgi
Kam Covid-19 krīzes laikā ticis visvairāk valsts naudas, vai visām nozarēm atbalsta saņemšanas nosacījumi bijuši vienādi, cik lielā vērtībā valsts pārvaldes darbā gada laikā tiek novērstas kļūdas, un cik caurspīdīga ir mūsu sporta saimniecība? Par to intervijā – Valsts kontroles vadītājs Rolands Irklis. Autors: Andrejs Vaivars
EKONOMIKA
Doma laba, bet izpildījums nekvalitatīvs
Ar 2021. gada 1. jūliju Latvijā ir ieviestas minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. No visām beidzamo gadu izmaiņām nodokļu politikā šis jaunievedums ir izraisījis vislielākās diskusijas. Vieni uzskata, ka tādējādi valdība rūpējas par iedzīvotāju sociālajām garantijām, bet citi ir pārliecināti, ka politiķi kārtējo reizi ir apgrūtinājuši uzņēmēju darbu ar normu, no kuras tik un tā nekādas praktiskas jēgas nebūs. Autors: Andrejs Vaivars
NODOKĻI
Jaunajos PVN režīmos jāievēro stingra kārtība
1. jūlijs, kad spēkā stājās apjomīgās izmaiņas Pievienotās vērtības nodokļa likumā attiecībā uz e-komerciju, ir pagājis. Daudzi tirgotāji jau mainījuši līdzšinējo darbības formu, reģistrējušies kādam no pievienotās vērtības nodokļa īpašajiem režīmiem un drīz sniegs pirmo deklarāciju. Kas svarīgs šobrīd? Kam pievērst uzmanību? Autore: Sabīne Vuškāne
Plānoti grozījumi likumā par IIN
Jūlija sākumā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Grozījumiem līdz to galīgai pieņemšanai vēl tāls ceļš ejams, un likuma pieņemšanas gaitā tas var piedzīvot arī diezgan būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar sākotnējo versiju, – taču apskatīsim svarīgāko, kas šobrīd likumprojektā ietverts. Autore: Linda Puriņa
Analizējam uzziņu! PVN zemes pārdošanas darījumā
Nekustamā īpašuma pārdošana no nodokļu skatu punkta var izrādīties īsts pārbaudījums. Tā ir gadījies arī šīs uzziņas pieprasītājam, kuram piederošās zemes pārdošanas darījumam piemērojamo normatīvo aktu skaidrojumi izrādījās tik niansēti, ka Valsts ieņēmumu dienesta un nodokļu ekspertu viedokļi dalās. Izskatām uzziņu! Autore: Karlīna Stāmere
GRĀMATVEDĪBA
Kā lasīt jauno Grāmatvedības likumu?
Ir pieņemts jaunais Grāmatvedības likums, kas stāsies spēkā jau 2022. gada 1. janvārī. Lai gan joprojām ir daudz nezināmā, jo saistītie Ministru kabineta noteikumi vēl tikai top, likums jau tagad ir jāizlasa katram grāmatvedim un uzņēmuma vadītājam. Kas paliks, kā līdz šim, un kas ir mainījies? Šajā rakstā pievērsīšu uzmanību jaunumiem un arī būtiskiem precizējumiem, lai tie nepaslīdētu garām. Autore: Anda Ziemele
Kā noteikt pamatlīdzekļu vērtību?
Nevienā normatīvajā aktā nav noteikta aktīva vērtība kā kritērijs tā klasificēšanai par pamatlīdzekli. Tas ir atstāts uzņēmuma paša ziņā. Kas ir pamatlīdzeklis? Kāda ir saprātīga summa, no kuras aktīvu atzīt par pamatlīdzekli? Kādos gadījumos aktīvu labāk uzreiz iekļaut izmaksās? Paskatīsimies vēlreiz uz pamatlīdzekļiem no praktiskajiem, juridiskajiem un grāmatvedības aspektiem. Autore: Modrīte Johansone
Vadības ziņojums budžeta iestādēm – iepriekš un tagad
Iepriekšējā rakstā bija vēsturiskais ieskats par normām, kas noteica vadības ziņojumā iekļaujamo minimālo informācijas apjomu subjektiem, kuri gada pārskatu sagatavo saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu. Šoreiz apskatīsim normatīvo aktu normu attīstību jeb nosacījumu pastiprināšanu, kas nosaka vadības ziņojumā iekļaujamo minimālo informāciju budžeta iestādēm, un nedaudz par finanšu pārskatu struktūras attīstību. Autore: Laila Kelmere
DARBINIEKI
Darba likuma izmaiņas
1. augustā spēkā stājās vairāki grozījumi Darba likumā, nosakot kārtību, kādā sedzami attālinātā darba izdevumi, precizējot minimālās algas un ieturējumu piemērošanas kārtību nozarēs, kurās noslēgta ģenerālvienošanās, kā arī citos jautājumos. Autors: Kaspars Rācenājs
Kad darba devējs “uzsauc” pusdienas
Darba devējam, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, ir iespēja segt darbiniekiem ēdināšanas izdevumus un tos iekļaut savās saimnieciskās darbības izmaksās. Kā organizēt ēdināšanu darba vietā vai attālinātajā darbā? Kādus izdevumus drīkst segt? Vai ir kādi ierobežojumi ēdināšanas izmaksām? Atbildes meklējam, analizējot lasītāja jautājumus. Autors: Igors Kukjans
VADĪBA
Ziņot par aizdomīgiem darījumiem kļūst vienkāršāk
2021. gada 12. jūlijā spēkā stājās grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Grozījumos iekļautas vairākas būtiskas izmaiņas, tajā skaitā ziņošanas kārtībā par aizdomīgiem darījumiem. Kas mainās? Autore: Marta Cera
Hibrīdneatbilstības – kā nenonākt UIN riska zonā
Salīdzinoši nesen Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā tika veikti grozījumi un tādējādi ieviests jauns apliekamās bāzes elements, kas veidojas no hibrīdneatbilstībām. Skaidrojam, kas ir hibrīdneatbilstība un kā to var konstatēt. Autores: Agate Zīverte, Vita Sakne un Viktorija Lavrova
TIESU PRAKSE
​VID lēmumu robežas
Vai Valsts ieņēmumu dienests var vienpersoniski konstatēt, ka notikusi uzņēmuma pāreja, un uz sava lēmuma pamata piedzīt nodokļus no uzņēmuma ieguvēja? Vai Valsts ieņēmumu dienests var atteikties noslēgt vienošanos par nodokļu parāda samaksas kārtību? Izskatīsim Latvijas Republikas Senāta lēmumu, kurā formulētas vairākas nodokļu maksātājiem būtiskas atziņas! Autore: Alise Zablocka
TU JAUTĀ, EKSPERTS ATBILD
Uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem atbild “ifinanses” eksperti
Kā savam uzņēmumam aizdot naudu? Vai jāmaksā par virsstundām nepilnas slodzes darbiniekam? Kurās PVN deklarācijas rindās jānorāda aprēķināmais nodoklis? Vai parādu var atdot “graudā”? Kā maksāt algu komandējuma laikā, ja ir summētais darba laiks? Kādā apmērā atskaitīt priekšnodokli patapinātas automašīnas degvielai?
ZELTA GRAUDI
Grāmatveža kalendārs 2021. gada septembrim
Autore: Lilita Beķere
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?