67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
iFinanses oktobris 2020
Pie lasītājiem dodas 30. septembrī
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Nodokļu un grāmatvedības jaunumi īsumā
Izmaiņas eksporta kravu uzrādīšanā un konsolidācijā. Jāievēro 10 dienu pašizolācija. Diskutē par nodokļu izmaiņām. Izmaiņas Jaunuzņēmumu likumā. Saziņa ar VID plānota tikai elektroniski.
INTERVIJA
Būtu svarīgi aizvērt nodokļu mazmaksāšanas nišas
Galvenais iemesls zemiem nodokļu ieņēmumiem ir nevis ēnu ekonomika, bet gan daudzie atvieglojumi. Kamēr nav tikts galā ar Covid-19, nekāda ekonomika nesildīsies, bet gadījumā, ja tagad noteiktu, ka jāsāk obligāti kārtot eksāmens fizikā, nācija nokristu ģībonī. Par šo un daudz ko citu intervijā uzņēmējs, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas prezidents Normunds Bergs. Autors: Andrejs Vaivars
EKONOMIKA
Administratīvi teritoriālās reformas efekti un defekti
Par administratīvi teritoriālo reformu plašākas diskusijas dzirdamas jau labu laiku, katrai pusei ir savs viedoklis, ko tā aktīvi cenšas aizstāvēt, taču šoreiz palūkosimies, kā administratīvi teritoriālā reforma varētu ietekmēt mūsu valsts tautsaimniecību un ko par to domā uzņēmēji. Autors: Andrejs Vaivars
NODOKĻI
Vai spēsim kļūt “zaļi” ar nodokļu atbalstu?
Pasaule mainās un nodokļi līdz ar to. Vien retais no mums nav aizdomājies par klimata pārmaiņām un mūsu darbību ietekmi uz tām, bet vai “zaļāki” varam kļūt arī ar nodokļu palīdzību? Jā! Eiropā par to tiek domāts. Autore: Beāte Orlova
Ziedojums un nodokļi
Pēc izmaiņām Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā ziedojumu regulējums kļuvis krietni niansētāks un komplicētāks. Kā pareizi veikt ziedojumu? Vai par ziedojumu jāslēdz rakstveida līgums? Kādos gadījumos drīkst izmantot uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu par ziedoto summu? Un vai par ziedojumu jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis? Atbildi meklējam, analizējot lasītāja jautājumu! Autore: Alise Berlinberga
UIN Interpretācijas soda naudām
Kopš jaunā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma spēkā stāšanās šī nodokļa regulējums ir kļuvis maksātājiem labvēlīgāks, pieļaujot soda naudas iekļaušanu saimnieciskās darbības izdevumos, tomēr kritēriji soda maksājumu klasifikācijai ir diezgan neskaidri un var būt dažādi interpretējami. Autore: Dana Muceniece
GRĀMATVEDĪBA
Pamatlīdzekļi vienkāršajā grāmatvedībā
Apskatīsim būtiskāko, kas par pamatlīdzekļu uzskaiti jāzina pašnodarbinātajiem, kuri grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā. Sāksim ar vispārīgām prasībām, kas izriet no normatīvajiem aktiem. Autore: Linda Puriņa
Peļņas vai zaudējumu aprēķins. Citi posteņi
Iepriekšējos žurnāla “iFinanses” rakstos izskatījām peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu posteņus. Līdz pārskata perioda peļņas vai zaudējumu noteikšanai atlikuši vēl daži ieņēmumu un izdevumu posteņi. Autore: Laila Kelmere
DARBINIEKI
Cik izmaksā darbinieka atlaišana?
Izbeidzot darba attiecības ar darbinieku, darba devējiem ir pienākums ievērot noteiktu procedūru, kā arī šis process darba devējam rada arī noteiktus izdevumus. Kad darba devējam rodas pienākums maksāt atlaišanas pabalstu? Kādā apmērā? Un vai darba devējam ir tiesības šādu atlaišanas pabalstu nemaksāt? Autores: Sintija Radionova un Laura Tumiņa
Kā slēgt koplīgumu?
Kāpēc slēgt koplīgumu? Kas to var ierosināt un kā to noslēgt? Vai par koplīgumu ir jāziņo Valsts ieņēmumu dienestam vai kādai citai iestādei? Atbildes atradīsiet šajā rakstā! Autors: Kaspars Rācenājs
Kad darba līgums ir obligāts?
Bieži vien uzņēmumu praksē rodas situācija, kad jāveic kāds projekts un jāpiesaista noteikti speciālisti. Uzņēmējs saskaras ar dilemmu, kādu līgumu slēgt – uzņēmuma vai darba līgumu. Mēģināsim noskaidrot, kādos gadījumos jāslēdz darba, nevis uzņēmuma līgums un kādi nodokļu riski veidojas, ja darījumu attiecības nav korekti noformētas! Autore: Lilita Beķere
VADĪBA
Mazāk ir labāk
Patlaban jautājums “Cik nodokļu nomaksas kontu ir Latvijā?” vēl lieliski iederas raidījuma “Es mīlu Tevi, Latvija!” sadaļā “Vairāk vai mazāk”, jo iekšzemes nodokļi tiek ieskaitīti 42 kontos. Nenoliedzami, tāda kārtība rada papildu administratīvo slogu uzņēmējiem. Šaubu nav – mazāk ir labāk! Autore: Marta Vētra
TIESU PRAKSE
Kompensācija par līguma pirmstermiņa izbeigšanu un PVN
Nepieciešamība pirms termiņa izbeigt līgumu var rasties dažādu iemeslu dēļ – sadarbības partneris nepilda līgumu vai līguma izpildījums ir neatbilstošs līguma prasībām, tāpat iemesli var būt saistīti arī ar paša komersanta darbību vai izmaiņām tirgū. Īpaši aktuāls šis jautājums kļuvis Covid-19 izplatības apstākļos. Autore: Sandija Novicka
NODOKĻU SMILŠU KASTE
Kā Covid-19 ietekmē ēnu ekonomiku?
Pēckrīzes laikā savas aktivitātes atjaunojuši arī rubrikas “Smilšu kaste” vadītāji – Rīgas Tehniskās universitātes Muitas un nodokļu katedras mācībspēki – asociētais profesors Māris Jurušs un docente Justīna Hudenko. Šoreiz viņi apspriedīs Covid-19 ietekmi uz nereģistrēto nodarbinātību un ēnu ekonomiku kopumā. Autori: Justīna Hudenko un Māris Jurušs
TU JAUTĀ, EKSPERTS ATBILD
Uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem atbild “ifinanses” eksperti
Kur UIN deklarācijā norādīt ziedojumu? Vienreizējs atbalsts grāmatvedībā. IIN, nomājot zemi no fiziskas personas. Kā grāmatot neatmaksāto PVN? Vai var atgūt PVN par auto iegādi? Vai jāmaksā UIN, ja puses vienojas dzēst parādu?
ZELTA GRAUDI
Grāmatveža kalendārs 2020. gada oktobrim
Autore: Lilita Beķere
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?