67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
iFinanses augusts 2021
Pie lasītājiem dodas 30. jūlijā
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Nodokļu un grāmatvedības jaunumi īsumā
Izmaiņas ziņojumos par aizdomīgiem darījumiem. Pagarina attālinātu darbnespējas lapu izsniegšanu. Komercreģistra ierakstus izsludinās UR tīmekļvietnē. Samazināta Zemesgrāmatu nodevas likme. Izveido labās prakses rokasgrāmatu pašvaldībām.
INTERVIJA
Būt īstiem
Šī mēneša intervija ir kā konfekte “Gotiņa” – īsta un garšīga. Sarunājāmies ar Keitu Lūsi, kura kopā ar saviem vecākiem – Aigaru un Baibu – vada uzņēmumu, par kuru, šķiet, Latvijā ir dzirdējis ikviens: SIA “Skrīveru pārtikas kombināts”. Keitai neapšaubāmi piemīt mūsdienīga biznesa domāšana, rūpējoties par dizaina, mārketinga un citiem jautājumiem uzņēmumā, taču vienlaikus viņa uzskata – mums ir pamats turēt augstā cieņā vēsturiskās, latviskās vērtības. Autore: Linda Tunte
EKONOMIKA
Grāmatvedis – sadarbības partneris
Dibinot uzņēmumu, īpašnieki izvērtē, kas viņu kompānijai būs vajadzīgs, bet kas – ne. Un allaž ir viena pozīcija, bez kuras nekad nav varēts iztikt un droši vien arī nevarēs, – grāmatvedība. Tāpēc katram uzņēmumam ir svarīgi, lai tam būtu labs grāmatvedis neatkarīgi no tā, kāda sadarbības forma tiek izvēlēta – ārpakalpojums vai arī pastāvīgā darbā pieņemts speciālists. Autors: Andrejs Vaivars
NODOKĻI
Nodokļi ienākumam no nekustamā īpašuma izmantošanas
Nekustamo īpašumu tā īpašnieks var izmantot savām vajadzībām vai arī to var nodot lietošanā citām personām. Kā pareizi klasificēt noslēgto līgumu nodokļu vajadzībām, kādi maksājumi ir ietverami nomas vai īres ienākumā un kādi izdevumi ir atskaitāmi nodokļu vajadzībām? Autore: Dana Muceniece
Ziedojam biedrībai. Kā ar nodokļiem?
Lai motivētu uzņēmējus ziedot kādiem sociāliem mērķiem, par ziedoto summu var saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides. Tomēr, lai tās iegūtu, jāievēro vairāki likumā minēti nosacījumi. Vai var pretendēt uz atlaidi, ja tiek ziedots organizācijai, kurai nav piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss? Izskatām lasītāja situāciju! Autore: Stella Kaprāne
Plānotās dabas resursu nodokļa izmaiņas
Šobrīd izstrādes stadijā ir grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā. Tie ir apjomīgākie un būtiskākie beidzamo gadu laikā, jo tiek pārskatītas vairākas šī nodokļa piemērošanas pozīcijas un atbrīvojumi, ieviesti jauni nodokļa objekti un diferencētās likmes. Izskatīsim svarīgākās plānotās izmaiņas! Autore: Olga Kuzmiča
GRĀMATVEDĪBA
Vadības ziņojums agrāk un tagad
Iepriekšējos šīs sērijas rakstos uzzinājām, ka dažādiem likumā “Par grāmatvedību” uzskaitītajiem subjektiem – saimnieciskās darbības veicējiem – var atšķirties gada pārskata struktūra un pat bilances forma, kā arī citas lietas. Bet kā ir ar vadības ziņojumu? Autore: Laila Kelmere
Nākamo periodu izmaksas
Liela daļa grāmatvežu noteikti ir saskārusies ar situāciju, kad partnera grāmatvedis palūdz izrakstītajā rēķinā nomainīt tā datumu. Un iemesls tam nebūt nav kļūda, bet gan vēlme “iegrāmatot vienkāršāk” izmaksas, kas attiecas uz nākamajiem periodiem. Autore: Katrīna Linarte
DARBINIEKI
Kā Covid-19 pabalsti ietekmē vidējo izpeļņu?
Šogad vairums grāmatvežiem mulsinošs varētu šķist atvaļinājuma naudas aprēķins, jo daudzi uzņēmumi ir pieteikušies dīkstāves pabalstiem, tāpēc rodas jautājums: kā aprēķināt atvaļinājuma naudu par dīkstāves mēnešiem? Autore: Anastasija Orlova
Darba laiks komandējumos
Par darba laiku komandējumos redakcijā saņemam neskaitāmus jautājumus: vai laiks ceļā ir komandējuma laiks? Ja komandējums ir sestdienās un svētdienās, vai arī tas tiek uzskatīts par darba laiku un par šīm dienām arī jāmaksā komandējuma nauda? Par visu pēc kārtas! Autore: Inga Zāle
Uzņēmuma autotransporta izpirkšana
Darbiniekiem nereti darba pienākumu veikšanai darba devējs nodod lietošanā uzņēmuma automašīnu. Vai pēc tās lietošanas beigām darbinieks drīkst izpirkt automašīnu? Par kādu summu, un kādi nodokļu riski varētu iestāties? Izskatām lasītāja jautājumu! Autore: Ilze Varlamova
VADĪBA
Kā sadalīt peļņu?
Izlemt, kā rīkoties ar sabiedrības nopelnīto peļņu – to ieguldīt uzņēmuma attīstībā vai arī sadalīt dividendēs –, ir uzņēmuma dalībnieku kompetence. Bet kā sadalīt peļņu situācijā, kad dalībnieki mainās? Vai arī daļa dalībnieku vēlas sadalīt peļņu dividendēs, bet daļa – ieguldīt tālākā attīstībā? Cik elastīgi dalībnieki drīkst būt peļņas sadalē, nepārkāpjot normatīvajos aktos noteiktās robežas? Izskatām lasītāja jautājumu! Autors: Antons Zagdajs
TIESU PRAKSE
Transfertcenu riski uzņēmumu grupas restrukturizācijā
Transfertcenu pārbaudēs lielākā uzmanība parasti tiek pievērsta uzņēmuma peļņai un tās sadalei starp uzņēmuma grupas valstīm ar mērķi – pareizi piemērot nodokļus katrā valstī. Aplūkosim dažus piemērus no starptautiskās tiesu prakses, kas ilustrē, kādi transfertcenu riski var iestāties uzņēmumu grupas restrukturēšanas gadījumā. Autore: Tatjana Koncevaja
Aktuālie EST spriedumi PVN lietās
Šoreiz plašāk izskatīsim divus aktuālus Eiropas Savienības Tiesas spriedumus pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā: vienu par samazinātās likmes piemērošanu ēdināšanas pakalpojumiem, otru – par tiesībām uz priekšnodokli, uzsākot bankrota procedūru. Autore: Ina Spridzāne
TU JAUTĀ, EKSPERTS ATBILD
Uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem atbild “ifinanses” eksperti
Kā piemērot PVN ēdienu piegādes platformas pakalpojumiem? Vai minimālās sociālās iemaksas jāmaksā bezalgas atvaļinājuma laikā? Kā izdevīgāk likvidēt sabiedrību? Kā pagarināt nodokļu samaksas termiņu? Vai maršruts var sākties no dzīvesvietas? Kā noformēt komandējuma izdevumus?
ZELTA GRAUDI
Grāmatveža kalendārs 2021. gada augustam
Autore: Lilita Beķere
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?