67280693 info@izurnali.lv
Autorizēties
iFinanses maijs 2020
Pie lasītājiem dodas 4. maijā
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Nodokļu un grāmatvedības jaunumi īsumā
VID skaidrojums par UIN un PVN piemērošanu Covid-19 sakarā.
INTERVIJA
Paies laiks, kamēr cilvēki atkal sāks pelnīt
Viena no nozarēm, kas visskarbāk izjūt Covid-19 radītās negatīvās ekonomiskās sekas, ir aviācija – šis sektors faktiski ir apstājies, turklāt būtiski ietekmējot daudzu citās nozarēs strādājošo uzņēmumu darbu. Par to, kāda ir šī brīža situācija un kādas ir nākotnes perspektīvas, intervijā Latvijas Aviācijas asociācijas valdes loceklis Artūrs Kokars. Autors: Andrejs Vaivars
EKONOMIKA
IIN deklarācijas 2020
Ik gadu no 1. marta Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja Valsts ieņēmumu dienestā iesniegt ienākumu deklarāciju par iepriekšējo gadu, pievienot tai čekus par attiecīgajā periodā saņemtajiem izglītības un veselības aprūpes pakalpojumiem un sagaidīt, cik liela bijusi samaksātā iedzīvotāju ienākumu nodokļa pārmaksa. Bet varbūt nodoklis būs jāpiemaksā? Autors: Andrejs Vaivars
NODOKĻI
Ārkārtējās situācijas laikā nodokļi nav atcelti
Visā pasaulē Covid-19 izraisītā pandēmija ieviesusi savus noteikumus cilvēku un biznesu ikdienā. Šobrīd uzņēmējus var iedalīt trīs kategorijās – tie, kas ātri pārstrukturēja vai pārveidoja biznesa formu, tie, kas gaida, un tie, kuriem diemžēl nāksies apturēt uzsākto. Tomēr, neskatoties uz problēmām, valsts ekonomikai jāturpinās, un uzņēmējdarbība ir galvenais tās dzinējs. Autore: Jeļena Bārtule
Saimnieciskās darbības veicēju deklarāciju laiks
No 1. marta var iesniegt gada ienākumu deklarācijas. Ja deklarācija jāiesniedz obligāti, tas jāizdara laika posmā no 1. marta līdz 1. jūnijam. Ja taksācijas gadā ienākumi ir lielāki par 62 800 eiro, deklarācijas iesniegšana iespējama, sākot no 1. aprīļa, un obligāti iesniedzamajai deklarācijai gala iesniegšanas termiņš ir 1. jūlijs. Autore: Linda Puriņa
Likumu nezināšana no atbildības neatbrīvo
2019. gada 12. jūnija uzziņā 31.1-8.5/21395 sniegts Valsts ieņēmumu dienesta viedoklis jautājumā, kas varētu būt aktuāls tiem, kam pieder nekustamais īpašums, piemēram, dzīvojamā māja vai dzīvoklis. Kā redzams no uzziņā analizētās situācijas, informētība par svarīgām nodokļu niansēm, nopērkot, izveidojot vai uzlabojot nekustamo īpašumu, īpašniekam var ietaupīt diezgan lielu naudas summu. Autore: Ina Spridzāne
GRĀMATVEDĪBA
Norādiet samaksas termiņu!
Ja rēķins nav pareizi noformēts, tas nepilda attaisnojuma dokumenta funkcijas grāmatvedībā. Bet ko darīt, ja darbi izdarīti, rēķins noformēts korekti, bet tajā nav norādīts samaksas termiņš? Kad apmaksāt šādu rēķinu? Kurš to izlemj? Un kas noteikts normatīvajos aktos? Autori: Laura Vilka un Dāvis Albergs
Elektroniskie dokumenti kļūst aktuāli
Valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā, lielai daļai uzņēmumu pārejot strādāt attālināti, sevišķi aktualizējies jautājums par elektronisko dokumentu noformēšanu un izmantošanu. Kādi ir elektronisko dokumentu formāti un kā nodrošināt to apriti elektroniski, lai dokumenti saglabātu juridisko spēku? Aplūkosim praktiskos aspektus! Autore: Anda Ziemele
DARBINIEKI
Kā labot algu?
Kļūdās visi, tostarp arī grāmatvedis. Diemžēl grāmatveža kļūdām sekas bieži vien ir finansiālas, kā tas noticis arī lasītāja aprakstītajā situācijā. Kā labot kļūdu, ja grāmatvedis nepareizi aprēķinājis algu? Un ko darīt, ja darbinieks atsakās pārmaksāto algu atmaksāt? Autors: Aivars Ludboržs
VADĪBA
Ieteikumi un atziņas proaktīvai rīcībai VID kontroles procesā
Ikdienā novērots, ka Valsts ieņēmumu dienests savu funkciju īstenošanai lielu uzmanību pievērš nodokļu kontroles pasākumu plānošanai un pārbaudāmo objektu atlasei. Kā tiek vākti un analizēti uzņēmumu dati? Un kā tiek atlasīti uzņēmumi kontroles pasākumiem? Autores: Zane Smutova un Aleksandra Saltanova
Ja uzņēmums izsniedzis kredītu…
Valsts ieņēmumu dienests paziņojis, ka viens no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem, kura uzraudzību un kontroli tas veic, ir jebkura komercsabiedrība, kas izsniegusi vismaz vienu aizdevumu. Tas nozīmē, ka pārbaudes būs ne tikai tiem uzņēmumiem, kas reģistrējuši attiecīgo darbības veidu, bet arī tām sabiedrībām, kam tiks konstatēti aizdevumi. Vai šāds apgalvojums ir pamatots ar normatīvajiem aktiem? Autors: Matīss Kodoliņš
TIESU PRAKSE
Ienākumu gūšanas dienas nozīme
Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu auditi var noritēt samērā ilgi. Turklāt vēl ilgāk var risināties strīds par auditā pieņemto lēmumu. Šajā laikā var mainīties normas, kas nosaka pienākumu maksāt nodokli. Piemēram, jaunais regulējums var paredzēt, ka tādā pašā situācijā nodoklis šobrīd vairs nebūtu jāmaksā. Vai tādā gadījumā piemērojamas jaunās vai iepriekšējās tiesību normas? Atbildi sniedz Senāta spriedums lietā SKA-452/2019. Autori: Kristīne Sakārne un Kristers Zālītis
NODOKĻU SMILŠU KASTE
Ēnu ekonomikas apkarošana Latvijā
Ēnu ekonomika Latvijā veido aptuveni piekto daļu no kopējās ekonomikas, un, samazinot tās ietekmi, var iegūt iespaidīgus papildienākumus budžetā, vienlaicīgi uzlabojot uzņēmējdarbības vidi godīgajiem nodokļu maksātājiem. Sākam jaunu rakstu sēriju rubrikā “Nodokļu smilšu kaste”, kas veltīta tieši šai tēmai. Rubrika tapusi sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Muitas un nodokļu katedru. Autori: Justīna Hudenko un Māris Jurušs
TU JAUTĀ, EKSPERTS ATBILD
Uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem atbild “iFinanses” eksperti
Vai pavadzīmē jānorāda pārvadātājs? Vai var atprasīt PVN par zaudēto parādu? Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem – kā grāmatot? Kā dīkstāve ietekmē vidējo izpeļņu? Kādi pierādījumi nepieciešami par reversā PVN piemērošanu?
ZELTA GRAUDI
Grāmatveža kalendārs 2020. gada maijam
Autore: Lilita Beķere
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?