Autorizēties
iFiT aprīlis 2023
Pie lasītājiem dodas 1. aprīlī
Tēmas šajā numurā:
SARUNA AR PERSONĪBU
Riski ir jāapzinās
Nereti uzņēmumi saskaras ar grūtībām bankas kontu atvēršanā un darījumu pamatojumu sniegšanā, kā arī tiek “iesaldēti” uzņēmumu līdzekļi bankas kontos, pastāvot aizdomām par potenciālajiem noziegumiem un šādu līdzekļu legalizāciju. Tādēļ dodamies intervijā pie Pauļa Iļjenkova, lai parunātu par komersantiem aktuāliem jautājumiem. INTERVĒ: STELLA KAPRĀNE
EKONOMIKA
Kā nostiprināt piegādes ķēdi, uzlabojot finanšu rādītājus?
Finanšu cikla fāzē, kad tirgū valda liela neskaidrība vai makroekonomiskie rādītāji liecina par recesiju, pieaug finanšu resursu pieejamās cenas starpība lielu un mazāku uzņēmumu starpā. Tāpēc šobrīd reversais faktorings ir īpaši aktuāls risinājums, lai stiprinātu piegādes ķēdes un uzlabotu finanšu rādītājus. AUTORS: JĀNIS MOISEJS, AS “SEB banka” vecākais faktoringa produktu darījumu vadītājs
NODOKĻI
Pienākums nodot klientu datus VID
Straujās ekonomikas digitalizācijas iespaidā beidzamajos gados īpašu popularitāti un uzticību iemantojušas dažādas digitālās platformas, ar kuru palīdzību komersantiem iespējams padarīt savus pakalpojumus pieejamus plašai klientu auditorijai. Restorānu, taksistu, transportlīdzekļu un dzīvokļu īstermiņu īres pakalpojumi šobrīd atrodas klikšķa attālumā. Tomēr līdz ar ekonomikas digitalizācijas radītajām ērtībām parādījušies arī atsevišķi riski – komersantu veiktie darījumi un gūtie ienākumi ir grūti izsekojami, un tie ne vienmēr pilnībā tiek atspoguļoti nodokļu deklarācijās. AUTORE: KATRĪNA ANNIJA ROČĀNE, SIA “ZAB COBALT” zvērināta advokāta palīdze
Ziedojumi UIN deklarācijā
Neskatoties uz sarežģīto ekonomisko situāciju, daudzi uzņēmumi ziedo dažādām organizācijām dažādiem mērķiem. Lai atbalstītu ziedotājus, Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā ir iestrādāta iespēja ziedojumu summām piemērot nodokļa atvieglojumus. AUTORE: MODRĪTE JOHANSONE, SIA “JOHANSONE UN PARTNERI” valdes locekle, zvērināta revidente
GRĀMATVEDĪBA
Būtiskākais konsolidētā finanšu pārskatā
Iesākoties jaunam kalendārajam gadam, grāmatveži un revidenti kādu laiku vēl turpina “dzīvot” vecajā. Tas saistīts ar pienākumu sagatavot, pārbaudīt un iesniegt finanšu pārskatus. Viens no šādiem pienākumiem, kas noteikts Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 13.nodaļā, ir konsolidētā finanšu pārskata sagatavošana. AUTORE: JEĻENA MIHEJENKOVA, SIA “Deloitte Audits Latvia” Revīzijas nodaļas direktore, zvērināta revidente, FCCA, CIA
Kā novērtēt krājumus gada pārskatā?
Viens no svarīgākajiem uzdevumiem, sagatavojot gada pārskatu, ir pareizi novērtēt uzņēmuma krājumus, lai varētu noteikt reālo uzņēmuma peļņu un bilances aktīvu vērtību. Kā novērtēt krājumus tik augstas nenoteiktības apstākļos, kādi ir vērojami tagad? AUTORE: ANNA JESEMČIKA, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes viesdocente, zvērināta revidente
Pašnodarbinātā izdevumu labirinti
Saimnieciskās darbības veicējiem grāmatvedības uzskaite ne vienmēr ir tik vienkārša, kā varētu šķist pēc nosaukuma, jo atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem jāmeklē vairākos normatīvajos aktos – gan Grāmatvedības likumā, gan normās, kas reglamentē iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu Šoreiz par to, kas iekļaujams saimnieciskās darbības izdevumos. AUTORE: LINDA PURIŅA, SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja
TIESU PRAKSE
Aktuālie EST nolēmumi PVN lietās
2022.gada nogale Eiropas Savienības Tiesai ir bijusi ražīga un daudzveidīga. Tiesai uzdotie jautājumi skāra ne tikai pievienotā vērtības nodokļa piemērošanu gadījumos, kad notikusi krāpšana, bet arī nodokļa atbrīvojuma piemērošanu ar ārstniecību saistītiem pakalpojumiem, nodokļa piemērošanu darbinieku apbalvojumiem, nodokļa maksātāja tiesības koriģēt nodokļa rēķinus, kā arī tika analizēti citi nodokļa piemērošanas aspekti. AUTORE: INA SPRIDZĀNE, nodokļu eksperte
Kuram ir pienākums maksāt nodokļus?
Samērā bieži ir nācies konsultēt Latvijas nodokļu nerezidentus par nodokļu sekām, ja tiek atsavināts nekustamais īpašums, kas atrodas Latvijā. Jāatzīst, ka nodokļu nor mas šādos gadījumos var radīt neskaidrības. Taču 2021.gada decembrī Senāts ir ieviesis skaidrību par nodokļu sekām, ja nerezidents pārdod savu nekustamo īpašumu Latvijā. Izskatām tiesas atziņas! AUTORE: VIKTORIJA KRISTHOLDE-LŪSE, SIA “Deloitte Latvia” nodokļu projektu vadītāja
RUNĀ UZŅĒMĒJS
Darbiniek, kur tu esi?
Nevienā darbavietā cilvēks nav piesaistīts uz mūžu. Darbinieku mainība ir nor māla parādība ikvienā uzņēmumā. Tomēr beidzamajā laikā uzņēmēji arvien bažīgāk runā, ka labus darbiniekus atrast kļūst arvien sarežģītāk. Darba tirgus ir uzsācis diezgan bīstamu riņķa danci. AUTORE: MARTA TREIFELDE
VADĪBA
Atceļ pašvaldību pirmpirkuma tiesības
2023.gada 1.janvārī, spēkā stājoties jaunajam Pašvaldību likumam, pašvaldībām vairs nebūs pirmpirkuma tiesību gadījumos, kad to teritorijā atsavinās nekustamo īpašumu. Ko tas nozīmē nekustamā īpašuma pircējiem? AUTORI: JĀNIS EŠENVALDS, SIA “Zvērinātu advokātu birojs RER Lextal” partneris, zvērināts advokāts, AGATE DERVENIECE, SIA “Zvērinātu advokātu birojs RER Lextal” jurista palīdze
Dzērājšoferu auto konfiskācijas likums
2022.gada nogalē Saeima Krimināllikumā pieņēma grozījumus, kas sabiedrībā guva visai skaļu rezonansi. Vislielāko ievērību izpelnījās grozījumi kriminālatbildības ceļu satiksmes drošības jomā, un tieši kontekstā ar imperatīvā rakstura noteikumiem par transportlīdzekļa konfiskāciju. Izskatīsim, kā tie darbojas praksē! AUTORE: VIOLETA ZEPPA-PRIEDĪTE, SIA “Sorainen ZAB” korporatīvo noziegumu izmeklēšanas un atbilstības prakses Latvijā vadītāja, zvērināta advokāte
Kāda ir garantija programmēšanas darbiem?
Vai likumā ir noteikts garantijas termiņš izpildītiem programmēšanas darbiem, piemēram, izstrādātai mājaslapai? Kādā likumā tas norādīts? Vai pakalpojuma sniedzējs var atteikties no garantijas sniegšanas klientam? AUTORE: SABĪNE BEĻSKA, SIA “Zvērinātu advokātu birojs CersJurkāns” jurista palīdze
ELEKTRONIZĀCIJA
E-paraksti dažādās pasaules valstīs
Ja, slēdzot darījumus valsts teritorijā, reti kad ir jautājumi par dokumentu parakstīšanu attālināti, izmantojot drošu e-parakstu, tad, nonākot līdz starptautisko darījumu slēgšanai attālināti, rodas jautājums, kā pareizi parakstīt dokumentus un kādu e-parakstu var izmantot, lai darījumu slēdzēju puses būtu nodrošinātas, ka parakstītājs ir parakstījis līgumu ar drošu e-parakstu un tas ir spēkā. AUTORS: JURIJS ŅIKUĻCOVS, Rīgas šķīrējtiesas priekšsēdētājs
1 dokuments 2 formātos?
Vai var būt elektroniskais un pašrocīgs paraksts uz viena un tā paša dokumenta? Šis jau ilgu laiku ir mūsu lasītāju diskusiju objekts, un jāatzīst, ka juristu un lietvedības speciālistu viedokļi dalās. AUTORS: VADIMS ZVICEVIČS, SIA “ZAB COBALT” jurists
DARBINIEKI
Motivē darbinieku gudri!
Jebkuram uzņēmuma vadītājam ir nepieciešami labi, motivēti darbinieki. Šāds darbinieks būs efektīvāks un ilgtermiņā jebkuram uzņēmumam dos lielāku pienesumu. Šis raksts nav par to, kā labāk motivēt savus darbiniekus – to atstāsim katra lasītāja izvēlē un psiholoģijas zinātnieku pārraudzībā. Apskatīsim esošus, populārus darbinieku motivēšanas mehānismus un to, kā tieši tie ietekmē nodokļu nomaksas pienākumu, lai noskaidrotu, vai kādu labumu no motivēšanas programmām varētu gūt arī pats uzņēmējs, izslēdzot pašsaprotamo – motivētu darbinieku. AUTORS: MATĪSS KODOLIŅŠ, SIA “Econome”, sertificēts nodokļu konsultants
Ja darba vieta tiek likvidēta bērna kopšanas atvaļinājuma laikā
Viss plūst un mainās, līdz ar to saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīgu pasākumu rezultātā var mainīties arī darba devēja personāla stratēģija un darba devējam nepieciešamo darbinieku amatu saraksts. Diemžēl tas var nozīmēt arī konkrētu amatu likvidāciju. Kā drīkst rīkoties darba devējs, ja nepieciešams likvidēt amatu, kad darbinieks atrodas grūtniecības un dzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā? AUTORE: IVETA CEPLE, SIA “ZAB Ellex Kļaviņš” vecākā speciāliste, zvērināta advokāte
Mācību atvaļinājums darbiniekam
Mācību atvaļinājums nav pats populārākais Darba likumā noteiktais iespējamais atvaļinājuma veids, un darba devēji šo normu nelabprāt ievēro. Kāpēc tā notiek? Mācību atvaļinājums šī brīža Darba likuma redakcijā nav obligāti jāapmaksā, bet tā piešķiršana var būt brīva izvēle vai arī obligāta pie konkrētiem nosacījumiem. Apskatām, kas ir teikts likumā. AUTORE: INGA PUMPURE, grāmatvedības un nodokļu konsultante
ATBILD EKSPERTS
Uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem atbild “iFiT” eksperti
Uzteikuma termiņa ieskaitīšana darbnespējas laikā. Cik ilgi jāglabā pamatlīdzekļu dokumentācija? Kā UIN deklarācijā norādīt ziedojumus Ukrainai? Gada pārskata revīzijas izdevumi grāmatvedībā. Pārskata periods pieļaujamām virsstundām. Kāds periods jāņem vērā virsstundu normu aprēķinā? Kuram no valdes locekļiem jāparaksta gada pārskats?
PĒTĀM!
Kura gada pārskatā jāiekļauj izmaksātās prēmijas?
Uz pirmšķietami vienkāršu jautājumu par prēmiju atspoguļošanu gada pārskatā atbilde ir izvērtusies krietni garāka, nekā gaidīts, un vēlreiz uzskatāmi parāda, cik liela nozīme ir darījuma pareizai izpratnei un interpretācijai, lai to pareizi atspoguļotu grāmatvedībā un nodokļu atskaitēs. Pētām! AUTORE: KATRĪNA LINARTE, zvērināta revidenta palīdze
Viesnīcu bizness mainās un atkopjas
Viesnīcu jeb izmitināšanas bizness ir tūrisma nozares būtiska sastāvdaļa. Protams, arī to, kas šobrīd notiek šajā nozarē, ietekmējusi gan pandēmija, gan karš Ukrainā. Tomēr viesnīcas, kas turpina darbību, nestāv tukšas, bet meklē arvien jaunas iespējas un veidus, kā attīstīties. Pilsētu un lauku reģionu spēlētāji elpo nedaudz atšķirīgos ritmos, lai gan skatās vienā virzienā. AUTORE: MARTA TREIFELDE
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?