67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
iTiesības aprīlis 2021
Pie lasītājiem dodas 31. martā
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Jaunumi
Saīsināts glabāšanas termiņš darba gaitu apliecinošiem arhīviskiem dokumentiem. Tiesu process kļūs elektroniskāks. Jauni atvieglojumi Covid-19 krīzes pārvarēšanai. Kriminālprocesā aizsargās labticīgo ieguvēju intereses.
TIESĪBAS ZINĀT
Meklējam darbiniekus!
Ir aprīlis. Daba pamazām mostas, bet darba devēju vidū atkal palielinās jaunu darbinieku pieprasījums. Jaunu darbinieku atlase ir ļoti atbildīgs un būtisks notikums ikviena uzņēmuma dzīvē, jo labs darbinieks var piešķirt jaunu elpu un iedvesmu, savukārt slikts – radīt virkni nepatikšanu. Tādēļ ir vērts veltīt laiku, naudu un enerģiju darbinieku atlasei, jo tas atmaksājas. Autore: Linda Tunte
TIESĪBAS RUNĀT
Cilvēkus muļķot nedrīkst
Cik vienkārši vai sarežģīti uzņēmējiem izpildīt visas prasības, kas saistītas ar beidzamā gada laikā aktuālo tiešsaistes jeb interneta tirdzniecību? Cik reāli ievērot visas epidemioloģiskās prasības lidostās, un vai tiešām pāris dakteru komentārus var uzskatīt par zinātnisku pamatojumu kāda produkta brīnumspējām? Par to intervijā jautājām Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktorei Baibai Vītoliņai. Autors: Andrejs Vaivars
TIESĪBAS STRĀDĀT
Vecāku tiesības darba vidē
Bērniņa ienākšana ģimenē vecākiem ir satraucošs laiks. Nereti lielākās bažas rada tas, kā veiksmīgi apvienot jauno ģimenes dzīvi un karjeru. Analizēsim likumos noteiktās tiesības un pienākumus topošajiem un jaunajiem vecākiem! Autore: Kristīne Treigūte
TIESĪBAS PELNĪT
Kā pasargāt uzņēmumu no kriminālatbildības?
riminālatbildību par noziedzīgiem nodarījumiem tradicionāli piemēro fiziskām personām, kas vainīgas noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā. Tomēr ir vairāki nodarījumi, kad fiziskas personas darbības saistītas ar juridiskas personas interesēm. Ja fiziska persona, piemēram, valdes loceklis, veicis noziedzīgu nodarījumu juridiskas personas labā vai interesēs vai arī nav bijis pietiekami uzraudzīts no juridiskās personas puses, šādi apstākļi var radīt juridiskas personas kriminālatbildību. Autori: Andris Tauriņš, Agita Sprūde, Zane Akermane, Viktorija Jarkina, Eva Berlaus
Parādu restrukturizācijas rīki
Ierobežota uzņēmumu saimnieciskā aktivitāte Covid-19 pandēmijas apstākļos uzņēmējiem radījusi finansiālos sarežģījumus. Sagaidāms, ka tuvākajā laikā daudzi vēlēsies izmantot pieejamos parādu pārstrukturēšanas rīkus, lai glābtu uzņēmumu no bankrota. Autors: Ričards Freimanis
Ziņojuma par apvienošanos sagatavošana
Ja krīze uzņēmumu ietekmējusi niecīgi vai pat uzlabojusi tā konkurētspēju, uzņēmums šobrīd meklē iespējas attīstīt un paplašināt darbību. Savukārt uzņēmumiem, ko krīze skārusi smagāk, var būt jādomā par biznesa restrukturizāciju vai pat biznesa, tā daļas vai atsevišķu aktīvu pārdošanu. Autore: Gunta Lokastova
līdz šim būtiskākie grozījumi Advokatūras likumā
Martā stājušies spēkā grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā. Kādas pārmaiņas tie rada? Autori: Ivars Grunte, Kaspars Treilibs
TIESĪBAS VIENOTIES
Praktiski ieteikumi līgumu slēgšanai
Līguma slēgšana nereti ir ilgs process, kura laikā abām pusēm jāvienojas par būtiskiem sadarbības priekšnosacījumiem. Kādi apsvērumi jāņem vērā, izvēloties līguma formu? Kādi nosacījumi jāietver līgumā? Kā līgumu slēgšana notiek praksē, un vai otra puse var atteikties grozīt standartizētu līgumu? Kādu elektronisko parakstu ieteicams izvēlēties līgumam elektroniskā formā? Autore: Linda Reneslāce
TIESĪBAS LEMT
Privātā dzīve ir neaizskarama
Analizējam aktuālu spriedumu par robežu nospraušanu starp privāto un darba dzīvi! Autori: Toms Tīdemanis, Jānis Kāršenieks
Kreditora atgādinājuma būtība
2020. gada nogalē Senāta Civillietu departaments ar spriedumu lietā SKC-12/2020 mainīja judikatūru jautājumā par kreditora atgādinājuma būtību un atgādinājuma izsniegšanas parādniekam nozīmi noilguma pārtraukšanas kontekstā. Autors: Jevgēnijs Salims
TIESĪBAS JAUTĀT
Ekspertu atbildes uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem
Vai nepilna darba veicējam jāmaksā par virsstundām? Vai jāsedz darbinieka izdevumi par attālināto darbu? Ko darīt ar mājas biroja mēbelēm? Vai jāievēro komandējuma dienas naudas limits?
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?