Autorizēties
iTiesības aprīlis 2022
Pie lasītājiem dodas 31. martā
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
TIESĪBAS VĒRTĒT
Atpakaļ birojos?
Brīdī, kad Covid-19 izraisītā krīze Latvijā pārsniegusi jau divu gadu robežu un atsākas diskusijas par atgriešanos darbā klātienē, rodas jautājums, kā to pareizi darīt un vai tiešām biroji atgūs savu pirmspandēmijas popularitāti. Lai skaidrotu iespējamos scenārijus, apkopojām valsts pārvaldes, uzņēmējdarbības pārstāvju, kā arī tiesību ekspertu viedokli un ieteikumus. Autore: Dārta Spridzāne
TIESĪBAS RUNĀT
Izauguši
Zvērinātu advokātu biroju “CersJurkāns”, kā jau vēsta biroja nosaukums, kopā vada divas spēcīgas personības – Olavs Cers un Jānis Jurkāns. Starp viņiem pārsvarā valda vienprātība. To jūt arī intervijā. Lielāko daļu jautājumu Olavs atbild pirmais, jo tā esot jābūt – galu galā viņš ir divus gadus vecāks par Jāni. Autore: Linda Tunte
TIESĪBAS STRĀDĀT
Darbinieks atlaists ar pantu - kādas sekas?
Agrāk, sākot strādāt vai izbeidzot darba attiecības, visu informāciju un piezīmes reģistrēja darba grāmatiņā, kas darba devējam ļāva novērtēt, kādēļ darbinieks meklē jaunu darbu vai kāpēc atlaists no iepriekšējā. Vai šādu informāciju darba devējs var uzzināt arī šobrīd? Autore: juriste Olga Petrovska
Lūdzu autoru!
Vēl nesen dažādi saimnieciskās darbības veicēji, piemēram, pārdevēji, lektori un citi, sevi dēvēja par autoriem, lai piemērotu tolaik ļoti draudzīgo nodokļu režīmu. Šie laiki ir beigušies, jo no 2021. gada vidus ir spēkā autoratlīdzību reforma, mainot ne tikai nodokļu piemērošanu, bet arī precizējot, kas ir autordarbi. Tomēr joprojām saņemam jautājumus – piemēram, vai par programmēšanas pakalpojumiem var slēgt autorlīgumu? Autore: Biznesa augstskolas “Turība” Tiesību zinātņu katedras vadītāja, profesore Ingrīda Veikša.
TIESĪBAS PELNĪT
Godaprāts publiskajos iepirkumos
Kā rīkoties publiskā iepirkuma pasūtītājam, ja tam zināma informācija, kas liek apšaubīt pretendenta spējas vai godprātību izpildīt paredzamās saistības? Līdz šim šādās situācijās nebija juridiskas iespējas atteikties slēgt līgumu ar konkrēto pretendentu, bet ar grozījumiem šo nepilnību paredzēts novērst. Autors: Rolands Vītols, SIA “KPMG Law ZAB” vecākais jurists.
Patiesā labuma guvējus pakļauj reiderisma riskam
Februāra sākumā Saeima pirmajā lasījumā pieņēma apjomīgus grozījumus Komerclikumā. Plānots, ka tie stāsies spēkā nākamā gada 1. jūlijā. Grozījumi galvenokārt paredzēti akciju sabiedrību tiesiskā regulējuma pilnveidošanai, taču ietver arī jauninājumus, tostarp izmaiņas kapitālsabiedrību pienākumam atklāt to patiesos labuma guvējus. Autori: Jānis Jurkāns, SIA “Zvērinātu advokātu birojs CersJurkāns” zvērināts advokāts; Kristaps Dortāns SIA “Zvērinātu advokātu birojs CersJurkāns” jurists.
Tirdzniecība e-vidē kļūst modernāka
2022. gads atnesis nozīmīgas pārmaiņas tirgotājiem, īpaši tiem, kuru darbība saistīta ar e-komerciju. Proti, no šā gada visās Eiropas Savienības dalībvalstīs bija jāievieš divas direktīvas, kuru galvenie nosacījumi regulē digitālu saturu un pakalpojumu tirdzniecību, savukārt jau maija beigās tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem jāsāk ievērot t.s. Patērētāju tiesību aizsardzības modernizēšanas direktīva. Autore: Esmeralda Balode-Buraka, SIA “ZAB Rodl&Partner”, zvērināta advokāte
Covid-19 ierobežojumi - nepārvarama vara?
Covid-19 izplatības novēršanas pasākumu dēļ pasaulē un Latvijā noteikti dažādi ierobežojumi, kas ietekmē gan cilvēku pārvietošanos, gan pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu, tostarp ražošanas un transporta sektoros. Tomēr vai uzņēmēji līgumsaistību neizpildes gadījumā šos ierobežojumusvar norādīt kā nepārvaramu varu? Autore: Stella Kaprāne, SIA “WALLESS zvērinātu advokātu birojs” juriste.
TIESĪBAS SAKĀRTOT
Nodot datus ārpakalpojumā
Izmantojot ārpakalpojuma sniedzējus, personas datu aizsardzības jautājumi jāsakārto līgumiski. Īpaši detalizēti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteikta personas datu apstrādes līguma slēgšana starp pārzini un apstrādātāju. Turklāt šādam līgumam jābūt ar ikvienu personas datu apstrādātāju. Autore: Gabriela Šantare, SIA “ZAB COBALT”, zvērināta advokāta palīdze, sertificēta datu aizsardzības speciāliste
Licences - līdzeklis autortiesību aizsardzībai
Filmu, mūzikas ierakstu, datorprogrammu un citu ar autortiesībām aizsargātu darbu autoriem ar likumu piešķirtas izņēmuma tiesības uz to izmantošanu. Lai atļautu darbu lietot citai personai vai – tieši pretēji – ierobežotu šādu iespēju, autors var izdot licences un slēgt licences līgumus. Aplūkosim to sastāvdaļas, iespējamos veidus un formu! Autori: Mikijs Zīmecs, SIA “ZAB Ellex Kļaviņš” zvērināta advokāta palīgs; Mārtiņš Gailis, SIA “ZAB Ellex Kļaviņš” zvērināts advokāts
TIESĪBAS LEMT
Mediācija darba strīdos
Strīdi un tiesvedības jebkurā uzņēmumā vai organizācijā parasti saistīti ar stresu, laika un finanšu zaudējumiem, kā arī darbības traucējumiem. Īpaši sāpīgi strīdi mēdz būt starp darba devēju un darbinieku, jo ir iesaistīta arī emocionālā puse. Šādos gadījumos labākais risinājums bieži vien ir mediācija. Autore: Lelde Kāpiņa, sertificēta mediatore
EST 2021. gada atziņas par darba un atpūtas laiku
Aplūkosim Eiropas Savienības Tiesas 2021. gada spriedumus darba tiesībās, kuros analizēti darba un atpūtas laika jautājumi, tostarp par atvaļinājuma atlīdzību un kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu, kā arī dežūru, kuras laikā darbinieks veic citu profesionālo darbību. Autors: Kaspars Rācenājs, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības jurists.
TIESĪBAS JAUTĀT
Ekspertu atbildes uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem
Vai darbinieku drīkst atlaist slimības laikā? Kas ir publiskas telpas? Kādiem dokumentiem uzņēmumā jābūt Covid-19 laikā? Kura ir pēdējā darba diena?
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?