Autorizēties
iTiesības augusts 2019
Pie lasītājiem dodas 31. jūlijā
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
JAUNUMI
No 1.jūlija sāk e-piedziņu naudas līdzekļiem kredītiestādēs. Stingrāka skaidras naudas kontrole uz robežas. Latvija varēs ierosināt noteikt starptautiskas sankcijas. Izmaiņas likumā mazinās iespējas krāpties PVN jomā.
TIESĪBAS RUNĀT
Tiesas ir pretdabisks konflikta risināšanas veids
Taksometra šoferis, padzirdot, ka mans galapunkts ir Augstākās tiesas ēka, demonstrē līdzjūtības pilnu sejas izteiksmi. Tiesa nav iestāde, kur cilvēki dodas ar pozitīvām emocijām. Vismaz 50% no turienes iznāk ar vilšanās sajūtu. Es gan šo statistiku nedaudz pabojāšu, jo saruna ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču ir aizraujoša un bez sliktām emocijām. Autore: Linda Tunte
TIESĪBAS ZINĀT
Daudziem tik neskaidrā profesija – influenceri
Laiku pa laikam tautsaimniecībā rodas kāda jauna profesija, kas vismaz sākumā rada neizpratni un darbojas ar samērā diskutējamu regulējumu, taču ar laiku tā sakārtojas. Šobrīd arvien vairāk dzirdams, ka Latvijā, tāpat kā citur pasaulē, darbojas influenceri, ar to pelnot naudu. Tiesa gan, profesiju vismaz pagaidām nav iespējams atrast. Autors: Andrejs Vaivars
TIESĪBAS STRĀDĀT
Kad darbiniekam ir bērni…
Iepatikās, apprecējās, uzzināja, ka drīz kļūs par vecākiem, kļuva par vecākiem... Bet tālāk gadās visādi – bērni slimo, nevar tikt bērnudārzā, skolā 1.septembris. Šīs ir tikai dažas privātās dzīves ainiņas, par kurām mēs varētu arī nerunāt, ja vien tās neietekmētu darba attiecības. Autors: Kaspars Rācenājs
Trešo valstu pilsoņu mobilitāte uzņēmumu grupā
Darbinieku nosūtīšana “uzņem apgriezienus” gan Latvijā, gan visā Eiropas Savienībā, veicinot konkurētspēju un ekonomiskās aktivitātes pieaugumu. Tomēr jāņem vērā, ka parastā kārtībā trešās valsts pilsonim tiesības uz nodarbinātību jāpieprasa katrā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā viņš plāno strādāt. Piemēram, Latvijā izdota darba atļauja Baltkrievijas pilsonim nepiešķir tiesības uz nodarbinātību ne Lietuvā, ne Vācijā, tādējādi trešo valstu pilsoņu mobilitāte Eiropas Savienībā ir ierobežota un apgrūtināta. Autore: Elīna Andrijevska
TIESĪBAS PELNĪT
Vai bankas drīkst ierobežot uzņēmējus?
Kādēļ bankas pārtrauc darījuma attiecības ar klientiem, un kā šādos gadījumos rīkoties? Autori: Aleksandra Mejertāle, Pauls Iļjenkovs
Mūzikas atskaņošana publiskās vietās
Kopš 2012.gada, kad sodu par neatļautu mūzikas atskaņošanu piemēroja mazam puķu veikaliņam, teju visi uzņēmēji jau iegaumējuši, ka par mūzikas atskaņošanu ir jāmaksā. Cik tas maksā, un kur jāveic maksājums? Kas ir publiska vieta, un kāpēc šādas atļaujas nepieciešamas? Noskaidrojam! Autore: Ingrīda Veikša
Valdes locekļu pienākumu nodalīšana un dokumentēšana
Nereti praksē rodas jautājumi, kas saistīti ar valdes atbildību. Tie visbiežāk rodas situācijās, kad konkrētam uzņēmuma vadītājam ir reāli draudi saskarties ar personisku atbildību par tā rīcību vai bezdarbību, pildot savus amata pienākumus. Viens no kritiskākajiem valdes atbildības aspektiem, ja valdē darbojas vairāki valdes locekļi, ir šīs atbildības solidārais raksturs – atbildēt visiem kopā un katram atsevišķi. Autore: Ieva Tillere-Tilnere
TIESĪBAS VIENOTIES
Oficiālās e-adreses uzņēmumiem drīz būs obligātas
Oficiālās e-adreses lietošana no 2018.gada vidus ir obligāta valsts un pašvaldību iestādēs, bet uzņēmēji šobrīd to var izmantot brīvprātīgi. Šī kārtība mainīsies no 2020.gada 1.janvāra, kad saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likumu visos uzņēmumos oficiālās e-adreses jālieto obligāti. Kas ir oficiālā e-adrese, un kāpēc tā būs obligāta? Ko var sūtīt no šīs e-adreses, un kāds no tās ir ieguvums uzņēmumiem? Autore: Ieva Kalve
Ļaunprātīga rīcība kā pamats atcelt pirkuma līgumu
Mēs visi ik dienu slēdzam pirkuma līgumus, piemēram, veikalā iegādājoties pārtiku. Arī saimnieciskajā darbībā viens no biežāk lietotajiem un svarīgākajiem līguma veidiem ir pirkuma līgums. Tomēr ne vienmēr pirkuma līgums darījuma partneriem garantē veiksmīga darījuma realizāciju. Autors: Artūrs Ševčuks
TIESĪBAS LEMT
Kas maksās par advokāta darbu?
Ikvienam zināms, ka par advokāta darbu un tiesāšanos ir jāmaksā. Kā jau par jebko, par ko jāmaksā, rodas arī virkne jautājumu un situāciju ar neskaidriem rīcības scenārijiem. Piemēram, kad maksu par advokāta pakalpojumiem var lūgt segt otrai pusei, kāda procedūra jāievēro, lai šādus izdevumus piedzītu tiesas ceļā un kādas ir praksē novērotās kļūdas, kas liedz šādus izdevumus piedzīt? Autors: Rolands Valdemārs
Vai apvērsums rēķinu apstrīdēšanas kārtībā?
Šī gada martā Senāts pieņēma spriedumu, kurā ietvertā tēze sākotnēji raisa revolucionāras pārdomas – vai tas jāuztver kā apvērsums tiesvedībā un grāmatvedības praksē? Kas no tā izriet – tas, ka kreditora izrakstīta rēķina samaksai un piedziņai nav likumiska pamata, vai – gluži otrādi – ka debitors tam izrakstītu rēķinu nevar apstrīdēt tiesā? Analizējam spriedumu! Autors: Raivis Leimanis
TIESĪBA JAUTĀT
Pārtikas tirgotājiem jābūt pedantiskiem
Pārtikas tirdzniecība un ražošana ir viena no nozarēm, kam patērētāji vienmēr izvirza visaugstākās prasības un nepieļauj gandrīz nekādas atkāpes. Katrs no mums vēlas uzturā lietot iespējami labākos un kvalitatīvākos produktus, tāpēc ražotājiem un tirgotājiem jāstrādā pedantiski. Viņu darbību ik dienu uzrauga Pārtikas un veterinārā dienesta speciālisti, kam uzdevām dažādus šīs iestādes kompetencē esošus uzņēmējiem aktuālus jautājumus. Autore: Linda Tunte
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?