Autorizēties
iTiesības augusts 2021
Pie lasītājiem dodas 30. jūlijā
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Jaunumi
Vienkāršo ziņošanu par aizdomīgiem darījumiem. Stiprinās patērētāju tiesību aizsardzību tiešsaistes tirdzniecībā. No augusta komercreģistra ierakstus izsludina UR tīmekļvietnē. Vairākās nozarēs vakcinēšanās būs obligāta.
TIESĪBAS ZINĀT
Līgumu slēgšanas nianses
Dzirdot vārdu salikumu “līguma slēgšana”, lielākoties iztēlojamies kaut ko ļoti oficiālu un nopietnu, lai gan līgumus ikdienā slēdzam nepārtraukti gan biznesā, gan privātajā dzīvē. Piemēram, ieejot veikalā un iegādājoties kādu produktu, mēs noslēdzam pirkuma līgumu, bet svētkos, uzdāvinot dāvanu draugiem vai radiem, it kā noslēdzam dāvinājuma līgumu, vai, aizņemoties no paziņas auto, lai dotos izbraukumā, būtībā notiek patapinājuma līguma slēgšana, taču, visticamāk, bez dokumentu parakstīšanas. Mūsdienu dzīve ir nemitīgu līgumu un vienošanos virknējums, kurā katrai pusei jāievēro atbilstoši nosacījumi. Autore: Linda Tunte
TIESĪBAS RUNĀT
Vairums Latvijas tiesnešu ir autodidakti
Kā samazināt lietu izskatīšanas ilgumu, kā savaldīt procesuālos huligānus, kā nodrošināt, lai lietas dalībnieki ierodas uz tiesu, un kā kopumā padarīt tiesvedības procesu Latvijā kvalitatīvāku? Par to intervijā stāsta cilvēks, kurš cenšas pārtraukt vēl cariskās Krievijas ietekmi mūsu tieslietu sistēmā, – Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs. Autors: Andrejs Vaivars
TIESĪBAS STRĀDĀT
Aktuāli grozījumi Darba likumā
No augusta stājas spēkā vairāki grozījumi Darba likumā, paredzot izmaiņas kārtībā, kā nosaka minimālo algu, sedz attālinātā darba izdevumus, nodarbina personas ar invaliditāti, kā arī citos jautājumos. Autors: Kaspars Rācenājs
Esi Šveicē, strādā Latvijā…
Kam pievērst uzmanību, ja darbinieks strādā attālināti no citas valsts? Saprotams, ka precīza atbilde uz šo jautājumu atkarīga no tā, kurā valstī darbinieks atrodas un kas noteikts konkrētās valsts likumdošanā, taču apkoposim būtiskāko, kas jāņem vērā! Autore: Dace Driče
Vakcinētie un nevakcinētie darbinieki
Kā plānot uzņēmumu un iestāžu ikdienas darbu, ja šobrīd visi darbinieki teorētiski ir jādala vakcinētajos un nevakcinētajos? Kādi šajā laikā ir darba devēja pienākumi? Autore: Lāsma Kramiņa
TIESĪBAS PELNĪT
Komercreģistra ierakstu publicēšanas izmaiņas
Lai gan Komerclikums šā gada sākumā piedzīvoja grozījumus, ar ko paredzēja atļaut sabiedrības ar ierobežotu atbildību darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem iegūt savā īpašumā tās daļas, likumā veikti jauni grozījumi. 2021. gada 8. jūlijā izsludināti par steidzamiem atzītie Komerclikuma grozījumi, kuri stājas spēkā 2021. gada 1.augustā. Autore: Elvita Gēce
Kā risināt uzņēmuma finanšu grūtības?
Jau pavisam drīz klāt 1. septembris, kad kreditori atkal varēs iesniegt maksātnespējas pieteikumus pret parādniekiem. Tomēr maksātnespējas pieteikums nav vienīgais tiesību aizsardzības līdzeklis, ko kreditors var vērst pret parādnieku. Kreditors var arī celt prasību tiesā, izmantot saistību bezstrīdus piespiedu izpildi u.c. likumā noteiktās metodes. Īpaši aplūkosim tiesiskās aizsardzības procesu, kas ir svarīgs rīks, ar ko parādnieks var pārvarēt īslaicīgas finanšu grūtības un turpināt sekmīgu uzņēmējdarbību. Autori: Edvīns Draba, Andris Tauriņš
Ko paredz jaunie Būvniecības likuma grozījumi?
Šī gada 19. maijā stājās spēkā grozījumi Būvniecības likumā (BL). Likumdevējs noteicis, ka ar grozījumiem plānots novērst praksē atklātās nepilnības, kas negatīvi ietekmē būvniecības kvalitāti, veido administratīvos šķēršļus un kavē būvniecības procesu. Izmaiņu mērķis ir skaidri nošķirt katra būvniecības procesa dalībnieka atbildību, konkretizēt būvvaldes un Būvniecības valsts kontroles biro- ja (Birojs) kompetenci, kā arī uzlabot būvniecības procesa regulējumu, tostarp novēršot konstatētās BL piemērošanas neskaidrības. Autori: Jorens Jaunozols un Kristinas Dzerkaļs
Mazie iepirkumi – kādas prasības jāpiemēro?
Ieraugot terminu “mazie iepirkumi”, bieži rodas jautājums, kas tie ir un cik mazam iepirkumam jābūt, lai nepiemērotu Publisko iepirkumu likumu vai arī piemērotu to atvieglotā kārtībā. Lai atrastu pareizo atbildi un noskaidrotu, kāds regulējums jāpiemēro, pasūtītājam jāveic vairākas secīgas darbības. Autore: Inese Greķe
TIESĪBAS VIENOTIES
Mantošanas jautājumus regulēs stingrāk
Izstrādes un apspriešanas procesā šobrīd ir Civillikuma Mantojuma tiesību daļas grozījumi, kas izstrādāti kopā ar Civilprocesa likuma un Notariāta likuma grozījumiem, paredzot vairākas nozīmīgas mantojuma tiesību regulējuma izmaiņas, tostarp par mantojuma pieņemšanas kārtību, kreditoru prasījumu pieteikšanu, mantinieku atbildību, kā arī citiem jautājumiem. Autore: Stella Kaprāne
TIESĪBAS LEMT
Kā ātri atsaukt vai ievēlēt valdes locekli?
Maijā Senāts pieņēma aktuālu spriedumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulces tiesībām atsaukt un ievēlēt valdes locekli, ja jautājums par valdes vēlēšanām nav iekļauts paziņojumā norādītajā darba kārtībā. Aplūkojam! Autors: Rihards Kalveršs
TIESĪBAS JAUTĀT
Ekspertu atbildes uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem
Vai ir pienākums lasīt e-pastu? Vai drīkst atteikties no papildatvaļinājuma? Kāda ir apakšuzņēmēju atbildība iepirkumu līgumos? Kā ar darbinieku vienoties par elektronisku dokumentu apriti?
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?