Autorizēties
iTiesības janvāris 2019
Pie lasītājiem dodas 4. janvārī
Tēmas šajā numurā:
TIESĪBAS RUNĀT
Intervija ar Māri Vainovski
Māris Vainovskis ir ZAB “Eversheds Bitāns” partneris, cilvēks ar 20 gadu pieredzi zvērināta advokāta darbā un ar skaidru redzējumu par tiesiskumu mūsu valstī. Ko viņš par to visu domā?
TIESĪBAS ZINĀT
Vai administratīvais slogs mazinās?
Liela daļa normatīvu izmaiņu tiek pieteiktas kā veids, kas samazinās administratīvo slogu valstī, taču vai reāli izmaiņas ir jūtamas? Vai uzņēmēji piekrīt, ka birokrātija samazinās un ikdienas darbs kļūst vienkāršāks?
TIESĪBAS STRĀDĀT
Aktuālās Darba likuma transformācijas
Par būtiskākajām izmaiņām likumā un lietām, kas par šīm izmaiņām jāzina katram uzņēmējam. Kaspara Rācenāja skaidrojums.
Jaunākās atziņas darbinieku datu aizsardzībā
Pērn stājās spēkā jaunā datu aizsardzības regula, kas mainīja ierasto kārtību datu apstrādē. Viena no jomām, kuru šīs izmaiņas ietekmēja pamatīgi, bija darbinieku datu apstrāde.
TIESĪBAS PELNĪT
Nodokļu kristāla bumba
Lai paredzētu nākotni, dažreiz der arī ieskatīties pagātnē, tāpēc rakstā lasāms neliels atskats vēsturē, kā arī plašāks skaidrojums par nākamgad Eiropas Savienībā gaidāmajām likumdošanas izmaiņām.
Kā tapa grozījumi Publisko iepirkumu likumā?
Šī gada 10.oktobrī stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (likums). Cita starpā grozījumos paredzētas vairākas tiesību normas, kas vērstas uz "nepamatoti dārgu" piedāvājumu noraidīšanu.
Kā nosargāt jaunu ideju vai izgudrojumu?
Zināms, ka laba ideja var būt miljonu vērta. Uz to cerības liek gan ideju radītāji, gan investori. Tāpēc likumsakarīgi, ka praksē nereti rodas jautājums, vai privātpersonai ir tiesības uz biznesa idejas vai sadarbības aizsardzības juridisku spēku.
TIESĪBAS VIENOTIES
Pilnvarojuma līguma slēgšana ar valdes locekli
Līguma slēgšana ar valdes locekli ir svarīgs jautājums ikvienai sabiedrībai. Pirms atbilstošā līguma izvēles jāņem vērā virkne aspektu, lai tā noteikumi būtu abpusēji izdevīgi. Pilnvarojuma līgums ir viens no biežāk izmantotajiem līgumu veidiem tiesiskajās attiecībās ar valdes locekļiem.
TIESĪBAS LEMT
Kad Eiropas Savienībai jāatlīdzina uzņēmumiem zaudējumi?
Ārpuslīgumiskās atbildības gadījumā Eiropas Savienība (ES) saskaņā ar vispārējiem tiesību principiem, kas kopīgi visu dalībvalstu tiesību sistēmām, novērš jebkādu kaitējumu, ko radījušas ES iestādes vai to darbinieki, pildot savus pienākumus. Kā tas darbojas praksē?
Konkurējoša komercdarbība – pamats darbinieka izslēgšanai
Konkurējošas sabiedrības dibināšana un tās darbības aktīva veicināšana ir būtisks sabiedrības dalībnieka lojalitātes pienākuma pārkāpums.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?