Autorizēties
iTiesības janvāris 2022
Pie lasītājiem dodas 31. decembrī
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
TIESĪBAS ZINĀT
Zaļais kurss ir uzņemts
Brīdim, kad rūpes par vidi un zaļo domāšanu kļūst par visas Eiropas prioritāti, bija jāpienāk, tam atbilstoši pakārtojot arī likumus. Zaļais kurss uzņemts arī Latvijā. Tiesa, darāmā vēl ir daudz, taču iezīmes un virzieni jau ir manāmi. Atliek vien katram uzņēmumam to visu pamazām ieviest praksē. Autore: Linda Tunte
TIESĪBAS RUNĀT
Latvijas vienradža unikālais kods
Šī saruna notiek kādā gada nogales darba dienā, kad mans pulkstenis rāda 16, bet manas sarunu biedrenes Santas Rožkalnas laikrādis ziņo, ka ir 7 no rīta. Es esmu Latvijā, viņa – Amerikā. Sarunāties ar “Printful” pārstāvi ir līdzīgi kā doties uz interviju ar spožu rokzvaigzni – 2021. gadā šis uzņēmums ieguvis vienradža statusu, sasniedzot vienu miljardu dolāru investīciju apjomu. Kas šim vienradzim iekšā? Autore: Linda Tunte
TIESĪBAS STRĀDĀT
Darba samaksa un konfidencialitāte
Darba samaksas jautājums ir būtisks ikviena uzņēmuma ikdienā, jo tas veido ne tikai ievērojamu izdevumu pozīciju, bet nereti nosaka arī paša uzņēmuma konkurētspēju, piesaistot un noturot kvalificētākus un pieredzējušākus darbiniekus. Aplūkosim aktuālos samaksas noteikšanas un konfidencialitātes aspektus. Autore: Irina Kostina, SIA “ZAB Ellex Kļaviņš” Darba tiesību prakses grupas vadītāja, zvērināta advokāte
Vai darbinieks var atteikties uzrādīt Covid-19 sertifikātu?
Beidzamā laikā aktuāls kļuvis jautājums, vai noteiktos apstākļos darbinieks ir tiesīgs atteikties informēt darba devēju par sertifikāta esamību, kā arī atteikties uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, piemēram, aizbildinoties ar personas datu aizsardzības interesēm. Autors: Tomass Hodosevičs, SIA “ZAB Deloitte Legal” jurists
Labs darba aizsardzības speciālists uzņēmumā
Cilvēka veselība un dzīvība ir nenovērtējama. Tas nozīmē, ka darbs, ko cilvēki veic darba devēja labā, nedrīkst būt pamats zaudējumiem šiem cilvēkiem, tostarp nedrīkst radīt risku darbinieku drošībai un veselībai. Tādēļ normatīvajos aktos darba aizsardzības jomā noteikts, ka darba devējs ir atbildīgs par savā uzņēmumā nodarbināto drošību un veselību darbā. Kāda ir darba aizsardzības speciālista loma? Autore: Dace Jakimova, kompetentā darba aizsardzības speciāliste, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības vides veselības institūta lektore
TIESĪBAS PELNĪT
Būvdarbu kvalitātes garantija
Būvdarbu kvalitāte var būtiski ietekmēt ikviena uzņēmuma vai privātpersonas dzīves kvalitāti, tādēļ noderīgi atgādināt, cik ilgs garantijas laiks jāpiešķir būvdarbiem, kā rīkoties, ja konstatēti defekti, un kas jāzina garantijas izpildes laikā. Autore: Natālija Grāvele, SIA “Sorainen ZAB”, zvērināta advokāte
Juridiskās personas reputācija ir jāsargā
Ja vēl pirms aptuveni pieciem gadiem Latvijas tiesu praksē bija diskusijas par to, vai atsevišķas tiesību normas aizsargā ne tikai fiziskās personas godu un cieņu, bet tādā pašā līmenī aizsargā arī juridiskās personas reputāciju, tad šobrīd var apgalvot, ka par to šaubu nav – juridiskai personai ir tiesības prasīt savas reputācijas aizsardzību tiesā. Autore: Aija Tuvikene, SIA “Zvērinātu advokātu birojs CersJurkāns”, zvērināta advokāta palīdze
Kā uzņēmējiem atpazīt karteli?
Pērn vārdu “kartelis” medijos un uzņēmēju vidē dzirdējām bieži. Ir skaidrs, ka tas nav nekas labs, taču kā konstatēt, ka, iespējams, esat saskārušies ar karteli? Kā izvairīties no iesaistīšanās tajā? Autore: Ieva Šmite, Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore
TIESĪBAS SAKĀRTOT
Rājiena izteikšana darbiniekam
Lai arī likumā paredzēts, ka darbiniekiem par pārkāpumiem var izteikt rājienu vai rakstveida pazīmi, praksē šo iespēju izmanto arvien retāk, taču tas joprojām ir risinājums smagāku pārkāpumu gadījumā, kad nepieciešams disciplinēt darbinieku. Autore: Olga Petrovska, juriste
TIESĪBAS LEMT
Par vienu pārkāpumu sodīt divreiz nedrīkst
Saprotams, ka par vienu pārkāpumu personu var sodīt vienu reizi. Tas noteikts arī likumdošanā, tomēr praksē par šo tēmu nereti rodas neskaidrības. Ielūkojamies aktuālajā tiesu praksē! Autors, Jānis Kāršenieks, SIA “TGS Baltic zvērinātu advokātu birojs” jurists, datu aizsardzības speciālists
Pirmais spriedums Latvijā par vakcināciju
Novembrī Latvijas tiesu praksē pieņemts pirmais spriedums par vakcināciju. Iespējams, tam sekos arī citi, tādēļ vērts aplūkot sīkāk tiesas secinājumus un lietas būtību. Autore: Anete Bože, SIA “Zvērinātu advokātu birojs RER Lextal” vecākā juriste, Rīgas Stradiņa universitātes pasniedzēja un doktorante
JAUTĀJUMI
Ekspertu atbildes uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem
Darba laika un samaksas nosacījumu atbilstība likumam. Kādus atlaistā darbinieka dokumentus drīkst likvidēt? Kādi darbinieku vakcinācijas apliecinājumi jāglabā? Kā noteikt saslimuša darbinieka aizvietošanas beigu termiņu?
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?