Autorizēties
iTiesības jūlijs 2019
Pie lasītājiem dodas 28. jūnijā
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
JAUNUMI
Zemesgrāmatu nodaļu tiesnešus iekļaus rajona tiesu sastāvos. Top jauns Preču zīmju likums. 2020.gadā pārcels vienu darba dienu. Visi nodokļi būs jāmaksā vienā maksājumā.
TIESĪBAS RUNĀT
Tagad mainās viss!
Dodoties uz tikšanos uzņēmuma “Accenture” Latvijas filiālē, nedaudz jūtos, it kā nokļūtu fantastikas filmā par nākotni. Telpas šeit (VEF teritorijā) izvietotas vēsturiskā ēkā, taču interjeram ir futūristiska noskaņa. Arī viesu reģistrācija notiek kā nākotnē – ierašanos apliecinošs autogrāfs jāuzraksta planšetdatora ekrānā, bet kaut kur tepat tuvumā darbojas ne tikai vairāk nekā tūkstoš darbinieku, bet arī robots, kuram kolēģi jokojot iemācījuši dejot un dziedāt populāro “Gangnam style”. Arī saruna ar uzņēmuma vadītāju Maksimu Jegorovu iederas šajā futūristiskajā stilā – ar plašu vērienu un individuālu redzējumu. Autore: Linda Tunte
“Aplokšņu” alga nav nabadzības pazīme
Veicot ikgadējo pētījumu par nedeklarēto darba algu jeb t.s. “aplokšņu” algu īpatsvaru komercsektorā Latvijā, Valsts ieņēmumu dienests konstatēja, ka situācija 2018.gadā, salīdzinot ar gadu iepriekš, uzlabojusies vien par 0,6%. Turklāt tik niecīga situācijas uzlabojuma dinamika vērojama jau vairākus gadus. Līdz ar to likumsakarīgi rodas divi pamatjautājumi – kāds tam ir iemesls, un ko darīt tālāk? Autors: Andrejs Vaivars
TIESĪBAS ZINĀT
TIESĪBAS STRĀDĀT
Būtiskākais par virsstundām
Ņemot vērā, cik bieži rodas jautājumi par neizmantoto atvaļinājumu kompensēšanu un virsstundu apmaksu, secināms, ka šis ir laiks, kad cilvēki gatavi strādāt daudz, lai, iespējams, nopelnītu vairāk. Situācijas un nodomi mēdz būt dažādi, bet jebkurā gadījumā vērts pārzināt likumdošanas ietvaru, lai virsstundu darbs būtu abpusēji izdevīgs un saskaņots. Autors: Kaspars Rācenājs
Kad darba devējs var uzteikt darba līgumu?
Situācija, kad darbinieku atlaiž kāda pārkāpuma dēļ, šķiet ierasta, tomēr gadās, ka uzteikums pamatots ar apstākļiem, kas saistīti ar saimnieciskiem, organizatoriskiem, tehnoloģiskiem vai līdzīga rakstura pasākumiem uzņēmumā. Autores: Sintija Radionova, Dace Driče
Problēmas ar patiesajiem labuma guvējiem
Joprojām ir samērā daudz uzņēmumu, kas nav atklājuši patiesā labuma guvējus vai izdarījuši to tikai formāli, nevērtējot patiesā labuma guvēja definīciju un veikto kontroli pēc būtības. Auotres: Zane Eglīte-Fogele, Alise Veide
No valdes līdz dalībnieku atbildībai
Daudziem komersantiem pazīstama vai pat pašu pieredzē bijusi situācija, kad darījuma partneris – SIA – veicis prettiesiskas darbības, radījis zaudējumus citām personām un maksātnespējas ceļā likvidēts, bet bijušajiem darījuma partneriem tā rezultātā radušies finansiāli sarežģījumi, kas kā domino efekts ietekmē nākamos darījumu partnerus un visu valsts ekonomiku kopumā. Autore: Daiga Zivtiņa
PVN nekustamā īpašuma darījumos
Darījumos ar nekustamo īpašumu, ja vien tā nav mūsu pamatnodarbošanās, allaž rodas virkne neskaidru jautājumu un iepriekš nenojaustu nianšu. Šoreiz, atbildot uz lasītāja iesūtītu jautājumu par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu darījumam ar nekustamo īpašumu, noskaidrojam pareizāko risinājumu! Autors: Matīss Kodoliņš
TIESĪBAS PELNĪT
TIESĪBAS VIENOTIES
Kā pareizi sagatavot vienošanos par parāda atmaksu?
Mūsdienu aktīvajā ekonomiskajā apritē gan fiziskas, gan juridiskas personas nereti konstatē, ka parādnieks noteiktajā termiņā nespēj segt parādsaistības pret kreditoru. Viens no izdevīgākajiem risinājumiem šādā situācijā ir pušu sarunās panākta vienošanās par parāda atmaksu. Autore: Renāte Riekstiņa
Par muitu un nodokļiem krimināldrāmas stilā
Muitnieki ik dienu piedzīvo daudz spraigu situāciju, sastopoties ar kontrabandistiem. Nereti stāsti ir krimināldrāmas scenārija cienīgi. Katrs no tiem ir kā jauna mācību stunda, kurā varam uzzināt ko jaunu, tāpēc šoreiz stāstu par kontrabandu un preču deklarēšanu piedāvāju nedaudz neierastā formātā. Autore: Alisa Leškoviča
TIESĪBAS LEMT
Uzvedības pamatnostādnes tiesas sēdē
Kriminālprocesa likumā, Civilprocesa likumā un arī Administratīvā procesa likumā noteiktas pamatnostādnes personas klātbūtnei un uzvedībai tiesas sēdē, paredzot arī sekas, kas piemērojamas personai, ja viņa pārkāpj noteikto kārtību. Autore: Anete Dimitrovska
Atbildība par nelegālu datorprogrammu izmantošanu
Datorprogramma ir viens no autortiesību objektiem, kas aizsargāts Autortiesību likumā. Tās autoram ir izņēmuma tiesības uz datorprogrammas izmantošanu, kā arī tiesības atļaut vai aizliegt to izmantot citiem. Par nelegālu datorprogrammu izmantošanu var iestāties kriminālatbildība, ja konstatēts, ka autortiesību pārkāpums rada būtisku kaitējumu. Savukārt, ja nodarītais kaitējums nesasniedz Krimināllikumā noteikto apmēru, piemērojama administratīvā atbildība. Autore: Agnese Gerharde
TIESĪBAS JAUTĀT
Latvija Eiropas naudu saņems arī turpmāk
“Eiropas Savienības fondu nauda” ir vārdu salikums ar uzņēmējiem un iestādēm patīkamu skanējumu. Vienlaikus gan skaidrs, ka šī finansējuma piesaistē nepieciešams virkne zināšanu un prasmju. Tā kā šo jomu Latvijā koordinē un uzrauga Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, devāmies uz sarunu pie Mārtiņa Brenča, direktora vietnieka Eiropas Savienības fondu sistēmas attīstības jautājumos, lai runātu par jums nozīmīgām tēmām. Autore: Linda Tunte
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?