Autorizēties
iTiesības jūlijs 2021
Pie lasītājiem dodas 30. jūnijā
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Jaunumi
Plānots samazināt zemesgrāmatu nodevas. Izstrādā likumu fizisko personu atbrīvošanai no parādsaistībām. Ārvalstīs dzīvojošajiem eID karti kā obligātu plānots noteikt no 2025. gada. No jūlija ieviests vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu daļējs aizliegums.
TIESĪBAS ZINĀT
Darbinieki un komunikācija
Laikā, kad iespējas tikties klātienē joprojām ir ierobežotas, tehnoloģijas turpina attīstīties zibens ātrumā, mainās komunikācijas kanāli, principi, nosacījumi, izmantojamās ierīces utt. Tas ietekmē arī darba vidi – strādājot no mājām, darbinieki nereti izmanto darba devēja piešķirtas ierīces, līdz ar to palielinās arī risks, kas saistīts ar informācijas, tostarp komercnoslēpuma, noplūdi. Un kā gan bez sociālajiem tīkliem? Lielākā daļa no mums komunicē, izmantojot arī tos, bet vai tā ir joma, kurā darba devējs drīkst noteikt “rāmjus”?
TIESĪBAS RUNĀT
Juriste – multimāksliniece
Sarunāties ar Daci Pelši ir kā iekāpt lasītāja kurpēs, lai sajustu, par ko šobrīd domā, ko dara un kā jūtas “iTiesību” lasītāji – cilvēki, kas ikdienā uzņēmumos risina juridiskos jautājumus. Atliek tikai cerēt, ka vairums no jums šobrīd ir tik enerģiski, smaidoši un jaunām idejām pārpilni kā mūsu šī numura lielās intervijas sarunu biedre Dace. Autore: Linda Tunte
TIESĪBAS STRĀDĀT
Vai darbinieku var motivēt vakcinēties?
Joprojām aktuāls temats, par kuru tiek runāts un domāts teju katrā uzņēmumā, ir darbinieku vakcinācija pret Covid-19. Viedokļu sadursmes dažādos kolektīvos par šo tēmu nerimst, arī darba vietā vienkopus satiekas cilvēki ar dažādu izpratni par nepieciešamību vakcinēties. Autore: Lāsma Kramiņa, ZAB “BDO Law” juriste
Nelaimes gadījums attālinātā darbā – kurš atbildīgs?
Attālinātais darbs mainījis vairākus mūsu paradumus un likumus. Viena no niansēm ir arī darba drošība, strādājot no mājām. Šī tēma Latvijā aktualizēta samērā maz, jo, par laimi, mūsu valstī nav reģistrēti ar to saistīti gadījumi. Kādas formalitātes jāsakārto, lai visas iesaistītās puses justos droši? Autore: Dace Jakimova, kompetentā darba aizsardzības speciāliste, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības vides veselības institūta lektore
TIESĪBAS PELNĪT
Kreditora tiesību aizsardzība maksātnespējas procesā
Pamazām tuvojas 1. septembris, kad beigsies liegums kreditoriem iesniegt maksātnespējas pieteikumus pret parādniekiem, tādēļ, turpinot rakstu sēriju par maksātnespēju, šoreiz aplūkosim kreditoru tiesības parādnieka maksātnespējas gadījumā, kā arī iespējamos rīcības modeļus, lai palielinātu iespēju atgūt parādu maksātnespējas procesā. Autori: Edvīns Draba, ZAB “SORAINEN” vecākais jurists un Andris Tauriņš, ZAB “SORAINEN” partneris, zvērināts advokāts
Īpašnieka aizdevums
Lai nodrošinātu saimniecisko darbību, uzņēmuma īpašnieki nereti savam uzņēmumam piešķir personīgos līdzekļus, izsniedzot aizdevumu. Bet ko darīt, ja nav atrodams līgums par šādu darījumu un bijušais īpašnieks neprasa atdot savu naudu? Vai šo naudu var uzskatīt par uzņēmuma ieņēmumiem? Analizēsim lasītāja situāciju! Autors: Antons Zagdajs, SIA “Leinonen Latvia” jurists
Pienācis Autortiesību direktīvas ieviešanas termiņš
Līdz šī gada 7. jūnijam, kas bija noteiktais ieviešanas termiņš, Eiropas Savienības dalībvalstīm savos tiesību aktos bija jātransponē direktīva par autortiesībām un blakustiesībām. Tomēr mūsu valsts nacionālie likumi kavējas. Autore: Anna Marta Nordmane, ZAB “Ellex Kļaviņš” jaunākā juriste
TIESĪBAS VIENOTIES
Kad noilgums ļauj nemaksāt?
Ikvienam, slēdzot līgumu, jāzina, ka saskaņā ar Civillikuma 1587. pantu katrs tiesisks darījums tā līdzējiem rada pienākumu izpildīt apsolīto. Tomēr jāņem vērā, ka prasījuma tiesību izdarīt apsolīto neizmantošanas gadījumā tās ar laiku zūd. Autore: Elīza Petrocka-Petrovska, ZAB “TGS Baltic”, zvērināta advokāta palīdze
Hibrīddokumenti
Esam jau pieraduši izmantot gan elektroniskos, gan papīra dokumentus, taču dažkārt saskaramies ar lietām, kurās dokumenti ir gan papīra, gan elektroniskā formātā, jeb t.s. hibrīdlietām. Kas jāņem vērā, strādājot ar hibrīddokumentiem? Autore: Jolanta Brilte, Biznesa augstskolas “Turība” Apkalpošanas dienesta vadītāja, lektore
TIESĪBAS LEMT
Tiesības norēķināties ar skaidru naudu
Arvien biežāk ikdienas dzīvē izmantojam digitālos risinājumus, kas ietekmē arī pāreju no skaidras uz bezskaidras naudas norēķiniem. Jautājums par skaidras naudas lietošanas ierobežojumu atbilstību Eiropas Savienības tiesībām pirmo reizi skatīts šī gada sākumā Eiropas Savienības Tiesas spriedumā. Autors: Mārtiņš Rudzītis, ZAB “SORAINEN”
PTAC kompetences robežas
Kādas ir Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetences robežas, risinot strīdus starp patērētāju un ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju? Atbilde uz šo jautājumu atrodama kādā aktuālā Senāta spriedumā. Ielūkosimies! Autore: Karīna Šarikova, ZAB “TGS Baltic” vecākā juriste, zvērināta advokāte
TIESĪBAS JAUTĀT
Ekspertu atbildes uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem
Ko darīt ar bijušā darbinieka e-pastu? Vai drīkst patapināt zirgu? Vai puses līgumu drīkst parakstīt atšķirīgā veidā? Kā sagatavot rīkojumu par nosūtīšanu?
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?