Autorizēties
iTiesības jūlijs 2022
Pie lasītājiem dodas 30. jūnijā
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Jaunumi
Pieņem jaunu elektronisko sakaru likumu. Precizē naudas sodu par konkurences pārkāpumiem. Ievieš vīzas attālinātam darbam Latvijā. Nākamgad pārcels vienu darba dienu.
TIESĪBAS VĒRTĒT
Starp darba un ģimenes dzīvi
Beidzamā laikā par darba un ģime nes dzīves līdzsvaru ir īpaši daudz diskusiju, un t ā nozīme izcelta arī dažādu nor matīvo aktu izmaiņu kontekstā. Apkopojot valsts iestāžu, uzņēmēju un ekspertu viedokļus un ieteikumus, skaidrojām, kādas priekšrocības strādājošiem vecākiem jānodrošina jau šobrīd, kādas problēmas rodas praksē un kādi uzlabojumi plānoti, lai tās risinātu.
Līdzsvars ir ieguvums visiem
Kādas tiesības darba devējiem jau šobrīd jānodrošina strādājošiem vecākiem, kādas attīstības tendences beidzamajos gados, īpaši pandēmijas ietekmē, piedzīvojis strādājošu vecāku tiesību ietvars, un ko vēl plānots uzlabot? Šos un citus jautājumus uzdevām valsts pārstāvjiem.
Pieredze ļauj būt saprotošākiem
Jebkuram strādājošam vecākam svarīgs ir jautājums, kā apvienot darbu ar ģimeni. Tikpat aktuāls šis jautājums dažkārt var kļūt arī viņu darba devējiem. Cik toleranti ir darba devēji pret faktu, ka viņu strādājošajiem ir ne tikai darba, bet arī ģimenes dzīve, un vai nereti abi šie jēdzieni nesajūk vienā?
Ar cerīgu skatu uz darba likuma izmaiņām
Lai gan likumdevējs ir domājis par ģimeņu, tostarp topošo un esošo vecāku, tiesību aizsardzību, jo tiesiskais ietvars ir skaidrs un to regulāri pilnveido, tomēr nereti rodas problēmas ar šo normu ievērošanu praksē. Daļu sarežģījumu plānots atrisināt ar jaunajiem Darba likuma grozījumiem. Autori: Raivis Leimanis un Alise Valdemāre
TIESĪBAS RUNĀT
Uzņēmējdarbības skatlogam jābūt caurspīdīgam
Bieži vien dažādos procesos, tostarp virzībā uz digitālo vidi un uzņēmējdarbības caurspīdīgumu, svarīgi redzēt visu “lielo bildi”, atzīst Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere. Kādi izaicinājumi šajos procesos jau pārvarēti, bet kuri uzdevumi vēl ir dienaskārtībā? Autors: Andrejs Vaivars
TIESĪBAS STRĀDĀT
Aizsargājamie darbinieku veselības dati
Kādos gadījumos darba devējs drīkst interesēties par darbinieka veselību? Vai pieļaujams darbiniecei vaicāt par grūtniecību? Vai drīkst darbinieku nosūtīt uz pārbaudi, ja darba devējam ir aizdomas, ka tieši veselības stāvoklis ietekmē darba izpildes kvalitāti? Meklējam atbildes! Autore: Stella Kaprāne
Kā atlaist darbinieku?
Darbinieka atlaišana ir svarīga darba attiecību sastāvdaļa, jo abām pusēm šajā procesā jāzina un jāsaprot, kā rīkoties, lai iegūtu iespējami lielāku labumu no šī ne visai patīkamā procesa un samazinātu potenciālās domstarpības. Aplūkosim, kādi var būt atlaišanas iemesli, kā jānotiek šim procesam un par ko darbinieks jāinformē atlaišanas gadījumā! Autore: Olga Petrovska
Attālinātais darbs "gājputniem"
Lai gan šobrīd baudām mūsu pašu klimata siltākos un saulainākos brīžus, par sevi neļauj aizmirst arī aukstā un garā ziema. Beidzamā laikā arī Latvijas iedzīvotāji kļūst par “gājputniem” un ziemu pārlaiž kādā siltākā pasaules vietā. Kā rīkoties darba devējam, ja darbinieks īslaicīgi pārceļas uz dzīvi citā laika zonā? Vai tas uzskatāms par “nakts darbu”? Noskaidrojam! Autors: Ints Skaldis
TIESĪBAS PELNĪT
Pienākums nodrošināt godīgu konkurenci
Gan Konkurences padomes lēmumos, gan arī tiesu praksē plaši skaidroti gan vispārīgie aizliegtas vienošanās, gan ļaunprātīga dominējošā stāvokļa izmantošanas ierobežojumi. Tomēr atšķirīga ir situācija konkurences neitralitātes nodrošināšanas pienākuma piemērošanā. Kas ir konkurences neitralitāte, un uz ko attiecināms tās nodrošināšanas pienākums? Skaidrojam! Autors: Jānis Sarāns
Publiskie iepirkumi pārmaiņu vējos
Jau marta sākumā Saeimā pieņemti grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot nodrošināt, ka publiskajos iepirkumos var piedalīties tikai godprātīgi kandidāti un pretendenti. Izmaiņas stāsies spēkā no nākamā gada, bet ar jaunajiem pretendentu izslēgšanas pamatiem iepazīsimies jau tagad! Autors: Ronalds Vītols
TIESĪBAS SAKĀRTOT
Laiks elektronizācijai
Kā gadu desmitiem ierastos papīra dokumentus efektīvi aizstāt ar daudz ērtākiem un drošākiem elektroniskiem dokumentu un informācijas aprites procesiem, kā arī ar darbībām koplietošanas elektroniskajā vidē? Šos procesus apvienoti sauc par elektronizāciju – ar ko to sākt? Autore: Ieva Kalve
Taisnīgs un samērīgs līgumsods
Jau deviņus gadus līgumsodiem ir spēkā 10% ierobežojums, tomēr praksē joprojām ir situācijas, kad to piemēro nepareizi. Skaidrosim, kā noteikt bāzi, no kuras aprēķināms likumā noteiktais 10% ierobežojums, kā arī aplūkosim, vai līgumsodu, kas veido 10% no pamatparāda, vienmēr var uzskatīt par taisnīgu un samērīgu! Autors: Jānis Kārkliņš
TIESĪBAS LEMT
Divi uzteikumi vienam darbiniekam
Atjautības uzdevums! Kāds darba devējs uzteicis darbiniekam līgumu. Šim uzteikumam nav piekritusi darbinieka arodbiedrība, tādēļ darba devējs prasa darba līguma izbeigšanu tiesā. Paralēli tiesvedībai darba devējs izsniedzis darbiniekam vēl vienu uzteikumu, ko darbinieks apstrīdējis tiesā. Kurš uzteikums un kurā brīdī galu galā jāpiemēro? Atbildi nesenā spriedumā atradis Senāts. Autore: Ilze Jankeviča
VID pret Ss.lv: cīņa par personu datiem
Kādos gadījumos iestādes drīkst uzņēmumiem pieprasīt informāciju par to klientiem? Vai šādi dati vienmēr jāsniedz? Un vai klientu ziņu apstrāde nepārkāpj datu aizsardzības principus? Atšķirīgi viedokļi bija Valsts ieņēmumu dienestam un sludinājumu portālam Ss.lv. Kuram pievienojās tiesa? Autore: Ilze Bukaldere
TIESĪBAS JAUTĀT
Tiesības jautāt
Kad darbiniekam drīkst samazināt algu? Vai ukraiņu ieceļotāju drīkst nodarbināt bez samaksas? Uzteikums pārbaudes laikā, ja darbinieks dodas dekrētā. Vai e-dokumentā jānorāda sagatavošanas vieta?
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?