Autorizēties
iTiesības jūnijs 2019
Pie lasītājiem dodas 31. maijā
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
JAUNUMI
šoferi turpmāk drīkst Tiesības un tehnisko pasi atstāt mājās. Mazinās iespējas viltot privātos testamentus. Izmaiņas Dabas resursu nodokļa likumā. NVA pamatdarbības procesi tiks digitalizēti.
TIESĪBAS RUNĀT
Vai juristi izdzīvo jebkādos apstākļos?
Ījans Grejs (Ian Grey) ir starptautiskās juridiskās firmas “Eversheds Sutherland Europe” valdes priekšsēdētājs, kas nesen pāris dienu viesojās Latvijā un piekrita intervijai agrā rīta stundā pēc iepriekšējā vakara tikšanās ar Britu tirdzniecības kameru Latvijā. Pirms viņa nākamās plānotās tikšanās mums ir nedaudz laika, lai parunātu par mākslīgā intelekta nozīmi un citām nozares aktualitātēm. Autors: Juris Kaža
TIESĪBAS ZINĀT
Investīciju klimats kļūst arvien siltāks
Jau daudzus gadus neapstrīdams ir fakts, ka savā starpā konkurē ne tikai uzņēmumi, bet arī valstis. Tās cīnās par savu un arī ārvalstu investoru uzmanību, jo tieši no tā, cik lielas un kvalitatīvas katrā konkrētajā valstī ir investīcijas, atkarīgi arī valsts budžeta ieņēmumi un labklājības līmenis. Tāpēc ir būtiski ne tikai radīt valstij un investoram abpusēji izdevīgus darbības nosacījumus, bet arī saprast, kādās jomās konkrētajā brīdī uzņēmēji ieinteresēti ieguldīt savu naudu. Autors: Andrejs Vaivars
TIESĪBAS STRĀDĀT
Sākusies atvaļinājumu sezona!
Vasara ir sākusies, tādēļ arvien aktuālāki kļūst jautājumi par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanas kārtību. Jaunākā tiesu prakse iezīmē arī atsevišķas būtiskas nianses, kas jāņem vērā darba devējiem. Aplūkošu jautājumus, kas visbiežāk rada pārpratumus saistībā ar ikgadējā apmaksātā atvaļinājumu piešķiršanu, kā arī jaunākās tiesu prakses atziņas. Autore: Irina Kostina
Darba devēja uzteikums darbinieka pārkāpumu dēļ
Vai visos gadījumos var atlaist darbinieku, kas pieļāvis pārkāpumu? Kāda ir kārtība, lai atlaistu darbinieku pieļauta pārkāpuma dēļ, un kādas ir sekas, ja darbinieks no darba atlaists nepamatoti? Autores: Sintija Radionova, Dace Driče
TIESĪBAS PELNĪT
Ko VID par mums zina?
Vasara ir laiks, kad nedaudz atpūšamies, darām ikdienas lietas un varam arī mierīgi paskatīties uz procesiem grāmatvedībā un uzņēmumā kopumā. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir aplūkot un analizēt Valsts ieņēmumu dienesta izpratnē nesakārtotas lietas, kas konstatētas, veicot nodokļu maksātāju nodokļu kontroles pasākumus pēdējo četru gadu laikā (no 2015. līdz 2018.gadam). Autore: Laila Kelmere
Autortiesību pārdošana
Lai iegūtu autordarba izmantošanas tiesības, darba izmantotājiem jāsaņem autora atļauja. Slēdzot līgumu, lai saņemtu atļauju, var rasties virkne papildu jautājumu. Kad tiesības pāriet no autora uz pircēju? Kādas tiesības turpmāk ir pircējam? Aplūkosim dažus praktiskus padomus. Autore: Ingrīda Veikša
Zīmola jeb preču zīmes maiņas juridiskie aspekti
Beidzamajā laikā aktualitāti izpelnījušās dažādu uzņēmumu zīmolu maiņas, piemēram, “Statoil” pārtapa par “Circle K”, “Taxify” – par “Bolt”, “Lattelecom” – par “Tet”, divas bankas apvienojās vienā, iegūstot nosaukumu “Luminor”. Tas rada dažādus juridiskas dabas jautājumus. Piemēram, kas īsti ir zīmols, kādi varētu būt tā maiņas iemesli un kādi soļi jāsper tā īstenošanai? Autors: Kaspars Oļševskis
Labs nosaukums arī labāk piesaista pircējus
Kad uzņēmumam ieteicams apsvērt nosaukuma maiņu? Kā jaunais nosaukums ietekmēs uzņēmējdarbību? Kāds nosaukums vispār uzskatāms par labu? Kādi ir vērtēšanas kritēriji un izstrādes process? Turpiniet lasīt un to uzzināsiet. Autors: Krišjānis Papiņš
TIESĪBAS VIENOTIES
Kāds līgums jāslēdz ar valdes locekli?
Kādu līgumu slēgt ar valdes locekli? Kādus nodokļus maksāt no viņa ienākumiem? Un kā vispār “apieties” ar valdes locekli? Autori: Toms Šulmanis, Gabriela Šantare
Kas jāzina par bartera līgumu?
Barters ir senākais darījumu veids. Lai gan naudas darījumiem mūsdienās ir galvenā loma, bartera darījumu forma joprojām veido būtisku daļu darījumu pasaulē, turklāt pēdējā laikā novērojama tā popularitātes pieauguma tendence. Autors: Kaspars Oļševskis
TIESĪBAS LEMT
Darba ņēmējs jāmudina izmantot ikgadējo atvaļinājumu
Atbilstoši Darba likuma 149.panta 5.daļai nav pieļaujama ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma atlīdzināšana naudā, izņemot, ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas un darbinieks nav izmantojis ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Autore: Dārta Eglīte
Mantošanas regulas piemērošana Eiropā
Mantojuma lietas tiesās vienmēr ir interesantas, un secinājumi ir aktuāli plašākai sabiedrībai, tāpēc šoreiz piedāvāju to apkopojumu no pāris beidzamā laika lietām Eiropas Savienības Tiesā. Tajās analizētas mantojuma lietas, izdarot secinājumus par mantošanas regulas piemērošanu. Autore: Viktorija Soņeca
TIESĪBAS JAUTĀT
No uzņēmuma dibināšanas līdz likvidēšanai
Šomēnes devāmies ciemos pie Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieces Silgas Celmas, lai uzzinātu, kā rīkoties dažādās situācijās, tostarp reģistrējot, pārreģistrējot uzņēmumu utt. Kā jau tradicionāli šajā rubrikā – jūs iesūtāt jautājumus, mēs meklējam atbildes. Autore: Linda Tunte
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?