Autorizēties
iTiesības jūnijs 2020
Pie lasītājiem dodas 1. jūnijā
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Jaunumi
Plāno stiprināt tiesu varas neatkarības un atbildības līdzsvaru. Dīkstāves pabalsta termiņu pagarina līdz 30. jūnijam. Pieņem jaunu Administratīvo sodu likumu.
TIESĪBAS ZINĀT
Kā plānot atvaļinājumus šovasar?
Lai gan nu jau ir skaidrs, ka šovasar, visticamāk, ceļošanas aktivitāte būs mazāka nekā iepriekšējos gados un lielie festivāli nenotiks, tik un tā tūlīt sākas atvaļinājumu laiks un jāmeklē jauni veidi, kā darbiniekiem uzlādēt savas iekšējās enerģijas baterijas. Autore: Linda Tunte
TIESĪBAS RUNĀT
Formulas šobrīd nemainās
Viņa uzvalks skapī iegūlies jau ilgāk par mēnesi. To uzvelkot intervijas fotosesijai, pārņem pat neliela svētku sajūta. Šobrīd ikdiena ir citāda, taču jaunu izaicinājumu pilna. Juridiskajā nozarē nākas risināt situācijas, kas praksē līdz šim nav pieredzētas. Neizbēgami mainījies ir arī ierastais sadarbības modelis ar klientiem, partneriem un kolēģiem. Andris Lazdiņš, ZAB “Ellex Kļaviņš” asociētais partneris un Strīdu risināšanas prakses grupas līdzvadītājs, šo sauc ne tikai par lielu izaicinājumu, bet arī iespēju laiku. Autore: Linda Tunte
TIESĪBAS STRĀDĀT
Praktiski jautājumi par dīkstāvi
Atbalstot Covid-19 radītās krīzes skartos darba devējus, daudzās nozarēs nodarbinātie jau šobrīd saņem valsts apmaksātu dīkstāves pabalstu, tomēr tikpat daudz ir arī neatbildētu jautājumu un neskaidrību. Autore: Alise Valdemāre
Personīgā datora izmantošana darba vajadzībām
Izmantojot personīgo datoru darba vajadzībām, piemēram, strādājot no mājām, noder zināt, vai un kādā mērā darba devējs drīkst ietekmēt datora lietošanu. Piemēram, vai darba devējs var noteikt, kādas programmas nepieciešams lejupielādēt datorā, kādām aizsardzības sistēmām jābūt utt. Kā pasargāt uzņēmumu, un kurš ir atbildīgs, lai dati būtu drošībā? Autori: Ints Skaldis, Mikijs Zīmecs
TIESĪBAS PELNĪT
Publiskais iepirkums krīzes laikā
Covid-19 izplatība prasa ne tikai veselības aizsardzības nozares reakciju, bet arī svaigu skatu uz publisko iepirkumu jomu. Lai gan krīze rada neskaitāmus riskus un iepirkuma šķēršļus, kādus iepriekš neesam pieredzējuši, tiesību akti piedāvā arī līdzekļus, kas ļauj publiskos iepirkumus pielāgot šim vētrainajam laikam un nākotnei pēc tā. Autors: Raivo Raudzeps
Komercdarbības brīvprātīga apturēšana uz laiku
Ārkārtējās situācijas apstākļos, kad daudziem uzņēmumiem nav skaidra nākotne un uzņēmējdarbību ierobežojoši vai ietekmējoši lēmumi gan Latvijā, gan pasaulē tiek pieņemti un grozīti ik dienu, iespējams, atkarībā no uzņēmuma specifikas un ierobežojumu ietekmes var būt jāizvērtē komersanta darbības apturēšana uz laiku. Autore: Beata Plociņa
Reorganizācija un nodokļi
Turpinām iepriekšējā žurnāla numurā iesākto tēmu par uzņēmuma reorganizāciju. Šoreiz par nodokļu aspektiem! Autore: Inese Pauliņa
TIESĪBAS VIENOTIES
Mūsdienīgi palīgi dokumentu noformēšanā
Laiki, kad reglamentējums dokumentēšanā visiem un visās jomās bija vienāds, aizgājuši uz neatgriešanos. Vienlaikus parādās patīkama tendence – samazinās obligātais valstiskais reglamentējums, vairāk rīcības brīvības un izvēles piešķirot dokumentu autoriem. Šobrīd ikvienam pieejami mūsdienīgi palīgi dokumentu noformēšanā – vadlīnijas un rokasgrāmatas. Autore: Ieva Kalve
Anotācijas tiesiskā nozīme
Laba likumdošana nav iespējama bez rūpīgas priekšizpētes. Savukārt rūpīga priekšizpēte nav iespējama bez tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma. Šī novērtējuma secinājumi ietverami īpašā dokumentā – anotācijā, kurai ir nozīme ne vien likumdošanas procesā, bet arī jau pēc tiesību akta spēkā stāšanās. Autors: Artūrs Caics
TIESĪBAS LEMT
Spriedums par detālplānojuma atcelšanu Jūrmalā
Plašu rezonansi sabiedrībā radījis 2020. gada 31. martā pieņemtais Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā SKA-139/2020 par restorāna “36. līnija” pārbūvei par pastāvīgu būvi izstrādātā detālplānojuma atcelšanu. Autore: Dārta Ūdre
EST atziņas par atvaļinājumiem
Tuvojoties atvaļinājumu laikam, apkopojam nozīmīgākos Eiropas Savienības Tiesas 2018. gada spriedumus par atvaļinājumiem, kas ir būtiski un noderīgi ikvienam uzņēmējam. Aplūkosim trīs spriedumus, kuros izteiktas tēzes par tiesībām uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Autors: Kaspars Rācenājs
TIESĪBAS JAUTĀT
Ekspertu atbildes uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem
Vai uzņēmums var izmaksāt dīkstāvi darbiniekiem? Vai elektronisko parakstu var izmantot iekšējo dokumentu apritē? Kādas ir nokavēta maksājuma termiņa sekas? Kāda alga jāmaksā, atgriežoties iepriekšējā amatā?
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?