Autorizēties
iTiesības maijs 2019
Pie lasītājiem dodas 30. aprīlī
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
JAUNUMI
Stājas spēkā Trauksmes celšanas likums. Nosaka atkāpi no vispārējās virsstundu apmaksas kārtības. Valsts un pašvaldību iepirkumi būs mazāk diskriminējoši. Cigaretes veikalu plauktos nebūs redzamas no 2020.gada 1.oktobra.
TIESĪBAS RUNĀT
Valsts ir mehānisms, kuru darbina cilvēki
Atrodoties Latvijas Republikas Satversmes tiesas namā, pārsteidz tur valdošais klusums. Kad pēc intervijas tiesas priekšsēdētājai Inetai Ziemelei pavaicāju, kāpēc šeit ir tik kluss, viņa atklāj, ka tā ir apzināti veidota atmosfēra. Šeit top valstiski nozīmīgi spriedumi un lēmumi, kurus gatavojot nepieciešama maksimāla iedziļināšanās un iedvesma. Man pat negribas uzdot jautājumus, vien iesākt teikumus un lūgt tiesas priekšsēdētājai tos turpināt, ļaujoties sajūtām. Autore: Linda Tunte
TIESĪBAS ZINĀT
Lobijs Latvijā bez likumdošanā noteiktām robežām
Daudzviet pasaulē interešu lobēšanu uzskata par nozīmīgu un cienījamu darbu sabiedrības un konkrētu nozaru labā, taču Latvijā kādu iemeslu dēļ šim vārdam nereti joprojām ir negatīva pieskaņa. Lobēšanu saista ar atsevišķu uzņēmumu interešu “bīdīšanu”, un arī likumdošana ir nesakārtota. Autors: Andrejs Vaivars
TIESĪBAS STRĀDĀT
Darbinieks vasaras sezonai
Vasara jau teju klāt, tādēļ uzņēmējiem kļūst aktuāls jautājums par darba līgumu slēgšanu uz noteiktu laiku, piemēram, tikai vasaras sezonai. Tomēr jāņem vērā būtiskas šādu līgumu nianses, kā arī likumdošanas ierobežojumi. Autors: Kaspars Rācenājs
Smēķēt vai nesmēķēt darba vietā?
Viena no izplatītākajām problēmām darba vidē, ar kuru sastopas lielākā daļa strādājošo, ir smēķēšana. Jautājums ir aktuāls gan smēķētājiem, kas vismaz pāris reižu darba dienas laikā vēlas “izskriet uzpīpēt”, gan arī nesmēķētājiem, kuri negrib nonākt smacīgā cigaretes dūmu mākonī. Kādas ir smēķētāju un nesmēķētāju tiesības darba vietā, un kādi – darba devēja pienākumi? Autore: Elīna Andrijevska
TIESĪBAS PELNĪT
Sociālās iemaksas ir modē
Pēdējā laikā sabiedrībā vērojama jauna tendence – pieaug interese par sociālajām iemaksām. Un nav nekāds brīnums! Liela daļa darba ņēmēju ir uz savas ādas izbaudījuši, ko nozīmē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss brīdī, kad ir vēlēšanās saņemt slimības vai maternitātes pabalstu. Vai – vēl vairāk – kādas ir sekas, ja nodokļus darba devējs nav maksājis vispār. Tāpēc šoreiz mēģināsim noskaidrot, kur tad paliek mūsu veiktās sociālās iemaksas, uz kādiem pabalstiem varam pretendēt, un – visbeidzot – cik lielu pensiju nopelnīsim, godīgi samaksājot nodokļus? Autore: Karlīna Stāmere
Komercnoslēpuma aizsardzība Eiropas modē
Skaidrs kā divi reiz divi – komercnoslēpums ir jāsargā! Kā to pareizi darīt, un kādas ir aktualitātes šajā jautājumā? Izmaiņas likumdošanā ir īstais brīdis, lai izvērtētu šo jautājumu arī savā uzņēmumā. Autores: Zane Eglīte-Fogele, Kristīne Sakārne
Kā uzņēmumam “karot” ar parādniekiem?
Daudziem uzņēmējiem aktuāls ir jautājums, kā rīkoties ar uzņēmuma parādniekiem. Jebkurš uzņēmējs vēlas saņemt samaksu par piegādāto preci vai sniegto pakalpojumu, taču nereti jālemj, vai vispār vērts cīnīties par konkrēta parāda atgūšanu un kāds ir efektīvākais veids, kā panākt, lai partneris izpildītu savas saistības. Autors: Kristers Toms Losāns
Datu aizsardzība sākas ar darba sludinājumu
Par datu aizsardzību beidzamajā laikā rakstīts un runāts tiešām daudz, taču šobrīd, kad Latvijā un pasaulē piemērotas pirmās soda naudas par jaunās regulas pārkāpumiem, kļūst skaidrs, ka joprojām ir virkne neizprastu jautājumu. Kad darba attiecībās sākas datu aizsardzība, un no kā tad galu galā datus sargājam? Autors: Jānis Rāzna
TIESĪBAS VIENOTIES
Paraksta spēks
Paraksts ir būtiska dokumenta sastāvdaļa – tas ir viens no dokumenta juridiskā spēka priekšnoteikumiem. Atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.panta 1.daļai, lai dokumentam būtu juridisks spēks, tajā jābūt trīs rekvizītiem, t.i., dokumenta autoru nosaukumam, dokumenta datumam un parakstam. Autori: Egīls Radziņš, Laura Legzdiņa
TIESĪBAS LEMT
Solidāra atbildība par parādiem
Privātautonomijas princips pusēm ļauj slēgt arī civiltiesiskus darījumus un uzņemties pienākumus, kas nav tieši regulēti Civillikumā. Līdz ar to tas vien, ka tāds institūts kā parāda vēlāka uzņemšanās kopīgi ar sākotnējo parādnieku nav detalizētāk regulēts likumā, nepadara šādu saistību uzņemšanos par neatļautu un spēkā neesošu. Autore: Anete Dimitrovska
Sarkanās zoles sāga
Kristians Labutēns (Christian Louboutin) ir modes dizainers, kas īpaši pazīstams, pateicoties augstpapēžu kurpēm ar sarkano zoli. Eiropas Savienības Tiesa 2018.gada 12.jūnija spriedumā lietā C‑163/16 atzina, ka sarkanā zole ir spēkā esoša preču zīme, līdz ar to ir aizsargājama. Šis atzinums ir būtisks, jo reģistrēta preču zīme tās īpašniekam piešķir ekskluzīvas tiesības uz noteiktām precēm vai pakalpojumiem. Autore: Viktorija Soņeca
TIESĪBAS JAUTĀT
Nekustamā īpašuma “papīriem” jābūt kārtībā
Iegādājoties vai apsaimniekojot nekustamo īpašumu, teju ik dienu rodas neparedzētas situācijas un neskaidri jautājumi. Uz lielu daļu no tiem atbildes zina sniegt Valsts zemes dienests, tāpēc aicinājām uz sarunu dienesta ģenerāldirektori Solvitu Zvidriņu, lai uzdotu viņai lasītāju iesūtītus jautājumus. Autore: Linda Tunte
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?