Autorizēties
iTiesības maijs 2020
Pie lasītājiem dodas 1. maijā
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Jaunumi
Ja līgumu nav iespējams izpildīt ārkārtējās situācijas dēļ. Obligātās veselības pārbaudes ārkārtējās situācijas laikā var neveikt. Uz dīkstāves pabalstu var pretendēt arī autoratlīdzību saņēmēji. Konkurences tiesību piemērošana Covid-19 krīzes laikā.
TIESĪBAS ZINĀT
Sezonas darbs: pieredze un likuma rāmji
Lai gan šis gads uzņēmējiem un visai sabiedrībai kopumā noteikti ir un būs atšķirīgs no iepriekšējiem, tomēr sezonu ritmu neviens nav atcēlis pat nopietna vīrusa gadījumā, tāpēc lauksaimniekiem, būvniekiem u.c. nozaru pārstāvjiem arī šovasar būs aktuāli piesaistīt sezonas darbiniekus. Kāda ir uzņēmēju pieredze, kā un kur meklēt sezonas darbiniekus, un kā korekti noformēt darba attiecības? Par to šī numura lielajā tēmā. Autore: Linda Tunte
TIESĪBA RUNĀT
Uzņēmēja garu nevar salauzt
Lai gan daudzās nozarēs šobrīd vērojama dīkstāve, Elīna Egle atzīst, ka viņas dienas ritms ir ļoti intensīvs un brīvā laika ir maz. Viņa attālināti paspēj piedalīties neskaitāmās sanāksmēs, vadīt dažādus procesus un pildīt arī mājskolotājas pienākumus savām divām meitām, kā arī sekot visiem aktuālākajiem procesiem valstī ārkārtējās situācijas laikā. Autore: Linda Tunte
TIESĪBAS STRĀDĀT
Covid-19: aktuālie darba tiesību jautājumi
Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija, slēgtās robežas daudzviet Eiropā, ārvalstu viesu apsīkums – šie un citi faktori darba devējiem un darbiniekiem radījuši satraukumu par atalgojumu, darba organizāciju un citiem nodarbinātības jautājumiem. Piedāvājam ieskatu apkopojumā par aktuālajiem darba tiesību jautājumiem saistībā ar Covid-19. Autore: Alise Valdemāre
Vienošanās vai rīkojums – kopīgais un atšķirīgais
Gan darba devēja un darbinieka vienošanās, gan rīkojums ir tiesību institūti, ar kuriem regulēt darba tiesiskās attiecības, tomēr katrs no tiem veic citu funkciju. Kā darba devējam noteikt – slēdzama vienošanās vai izdodams rīkojums? Autore: Amanda Rolle
TIESĪBAS PELNĪT
Dažādi reorganizācijas veidi
Komercsabiedrību reorganizācija ir vairāku pasākumu kopums, kuru mērķis ir pārstrukturizēt sabiedrību saimniecisko darbību un pārvaldības struktūru, izveidojot jaunu, efektīvāku biznesa modeli. Klasisks piemērs ir dažādu saimniecisko darbību virzienu nodalīšana vai – tieši otrādi – to apvienošana. Autores: Ivita Samlaja, Madara Džeriņa
Attālināta dalība un balsošana dalībnieku sapulcē
Covid-19 pandēmijas dēļ izsludinātā ārkārtējā situācija likusi Tieslietu ministrijai un Saeimai steidzamības kārtībā modernizēt Komerclikumu, paredzot jaunus noteikumus par attālinātu dalību un balsošanu dalībnieku sapulcē. Grozījumi aptver gan sabiedrību ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulces, gan akciju sabiedrību akcionāru sapulces un stājās spēkā 2020. gada 22. martā. Autors: Toms Vilnis
Elektroniska dokumentu aprite būvniecībā
No šī gada sākuma būvniecībā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski. Kā tas darbojas, un kādi ir būtiskākie ieguvumi iesaistītajām pusēm? Autore: Ilga Gudrenika-Krebs
TIESĪBAS VIENOTIES
Vai ārkārtējā situācija valstī ir nepārvarama vara?
Pasaules Veselības organizācija 2020. gada 1. martā paziņoja, ka koronavīruss jeb Covid-19 ir pandēmija. Covid-19 radījis virkni tiesiskas un ekonomiskas dabas jautājumu, kādai jābūt tiesiski pareizai uzņēmēju rīcībai situācijā, kad valsts noteiktie pandēmijas ierobežošanas pasākumi (ārkārtējā situācija) tiešā veidā ietekmē uzņēmēju ikdienu, tostarp raisot jautājumu, vai uzņēmēji var atsaukties uz nepārvaramu varu, lai nepildītu līgumus. Autore: Baiba Broka
Attālināti tapuši dokumenti
Šis ir īstais laiks rīkoties organizācijām, kuras iepriekš nav saņēmušās papīra dokumentu grēdas aizvietot ar daudz ērtākajiem un drošākajiem elektroniskajiem dokumentiem. Ja organizācijā dominē “biroja darbs”, darbiniekiem ir datori vai viedierīces, kā arī elektrība un internets, līdz ar to teorētiski uzņēmums ir gatavs attālinātam darbam. Kas nepieciešams, un kā tas organizējams? Autore: Ieva Kalve
TIESĪBAS LEMT
Darba devēja pienākums pamatot dīkstāvi
Darba devēja rīcībai, nosakot dīkstāvi, jābūt pamatotai ar objektīviem apstākļiem – tas izriet no kāda aktuāla Senāta sprieduma. Autores: Sintija Radionova, Laura Skromule
EST atziņas par darbu uz noteiktu laiku
Noslēdzot rakstu sēriju par pagājušā gada nozīmīgākajiem Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem darba tiesību jomā, šoreiz aplūkosim būtiskas atziņas par bērna kopšanas atvaļinājumu, kā arī darbu uz noteiktu laiku. Autors: Kaspars Rācenājs
TIESĪBAS JAUTĀT
Ekspertu atbildes uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem
Vai vienmēr jāparakstās kā pasē? Kā rīkoties, ja arodbiedrība nepiekrīt uzteikumam? Cik bieži drīkst samazināt darbinieku skaitu? Vai koplīguma nosacījumi attiecināmi arī uz valdi?
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?