Autorizēties
iTiesības marts 2020
Pie lasītājiem dodas 28. martā
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Jaunumi
Jauns likums preču zīmju reģistrācijai un aizsardzībai. Bezalkoholiskajiem saldinātajiem dzērieniem palielina akcīzes nodokli. Darba likumā plānotas izmaiņas. Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanā.
TIESĪBAS ZINĀT
Sociālie tīkli kā reklāmas platforma
Lai gan eksperti dažādos avotos apgalvo, ka sociālo mediju loma samazinās, statistikas dati liecina, ka Latvijā pēdējo divu gadu laikā sociālo mediju lietošana pieaugusi par 10,9%. Līdz ar to uzdrošinos apgalvot, ka tā joprojām ir un tuvākajā nākotnē būs veiksmīga platforma, ko uzņēmēji var izmantot savā labā. Tāpēc šomēnes noskaidrojam mārketinga, nodokļu un juridiskos aspektus, publicējot informāciju par uzņēmumu sociālajos tīklos. Autore: Linda Tunte
TIESĪBAS RUNĀT
Cilvēki fano par lietām, kuru daļa viņi ir
Elastīga darba vide un darba laiks, cilvēki konkurē ar robotiem, vienā kolektīvā kopā strādā četru-piecu paaudžu cilvēki – šobrīd personāla vadībā ir virkne šādu un citu izaicinājumu. Kā tos sekmīgāk pārvarēt, lai uzņēmums turpinātu veiksmīgu attīstību nākotnē? Jautājām to cilvēkam, kurš par darbinieku vadīšanu jeb – kā pati saka – darbinieku pieredzes vadīšanu, visticamāk, zina teju visu – uzņēmuma SIA “Tet” valdes loceklei un Cilvēku un vides dienesta direktorei Ingrīdai Ronei. Autore: Linda Tunte
TIESĪBAS STRĀDĀT
Cik maksāt par neizmantoto atvaļinājumu?
Ja darbinieks vēlas izmantot, piemēram, pirms četriem gadiem neizmantoto atvaļinājumu, atvaļinājuma naudu viņam izmaksā atbilstoši šā brīža vidējai izpeļņai. Cik taisnīgi tas ir pret darba ņēmēju? Vai drīkst būt arī citādi? Autors: Andis Burkevics
Summētā darba laika pamatprincipi
Mūsdienu straujā ekonomiskā izaugsme un dažādu nozaru specifika, kad darbu izpildes laiku ir grūti prognozēt, ne vienmēr ļauj nodrošināt darbiniekam normālu dienas vai nedēļas darba laika ilgumu, līdz ar to darba devējs pēc konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem var noteikt summēto darba laiku. Autors: Toms Tīdemanis
TIESĪBAS PELNĪT
Attiecības ar Lielbritāniju 2020. gadā
Pēc garām sarunām, vairākkārtējas atlikšanas un atbilžu meklēšanas uz daudziem neskaidriem jautājumiem šī gada 31. janvārī breksits ir noticis – Lielbritānija ir izstājusies no Eiropas Savienības. Saprotams, ka nozīmīgākie notikumi tomēr vēl tikai priekšā, jo šobrīd atrodamies t.s. pārejas periodā. Autore: Anna Mišņeva
Jaunais Konkurences likuma regulējums
Konkurence ir viena no tēmām, kam šobrīd uzņēmējdarbības vidē veltīta īpaši liela uzmanība – gan pateicoties Konkurences padomes aktivitātēm godīgas biznesa vides veicināšanā, gan arī likumdošanas izmaiņām, kas stājās spēkā šī gada sākumā. Autors: Ivo Maskalāns
Inovācijas publiskajos iepirkumos
Uzņēmēji ikdienā arvien lielāku nozīmi velta ne tikai peļņas gūšanai, bet arī rūpēm par klimatu un sabiedrību. Arī Eiropas līmenī šie jautājumi tiek aktualizēti biežāk. Šoreiz aplūkosim inovācijas publiskajos iepirkumos, kam ir liels potenciāls veicināt sabiedrības attīstību un labklājību. Autors: Kristers Zālītis
TIESĪBAS VIENOTIES
Detalizēta pamācība sūdzību rakstīšanā
Ikviens – gan organizācija, gan privātpersona – var nokļūt situācijā, kad neesam ar kaut ko apmierināti. Protams, var zvanīt uz televīziju vai gānīties internetā, taču iespējami arī citi, lietišķāki risinājumi, un tos aplūkosim rakstā. Šo informāciju der zināt abām pusēm – gan sūdzības iesniedzējam, gan saņēmējam. Autore: Ieva Kalve
Iespējas otrā pensiju līmeņa mantošanā
Saskaņā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem teju 1,3 milj. Latvijas iedzīvotāju jau vairākus gadus paralēli valsts nodrošinātajai pensijai uzkrāj arī pensijas otro līmeni, veicot papildu iemaksas savā pensiju kapitālā 6% apmērā no bruto algas. Diemžēl ne visi paspēj šo naudu izmantot. Autore: Beāte Buža
TIESĪBAS LEMT
Par dalībnieku sapulces lēmuma atcelšanu
Vienmēr svarīgi ir jautājumi par kapitālsabiedrību dalībnieku sapulču sasaukšanas kārtību un ar to saistīto problēmjautājumu risināšanu tiesā. Aplūkosim kādu aktuālu spriedumu! Autori: Zane Eglīte-Fogele, Kristiāns Ančipānovs
EST atziņas par vienlīdzīgu nodarbinātību
Turpinām rakstu sēriju par Eiropas Savienības Tiesas pērnā gada būtiskākajām atziņām darba tiesību jomā. Šajā rakstā par tiesas spriedumiem, kuros analizēta vienlīdzīga nodarbināšana un nepilns darba laiks. Autors: Kaspars Rācenājs
TIESĪBAS JAUTĀT
Ekspertu atbildes uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem
Kā kapitalizēt dalībnieka aizdevumu? Vai aizdevums meitas uzņēmumam ir aizdomīgs darījums? Kā veikt ieturējumu no darba algas, ja nostrādāts nepilns mēnesis? Kā ievākt atsauksmes par potenciālajiem darbiniekiem?
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?