Autorizēties
iTiesības marts 2022
Pie lasītājiem dodas 28. februārī
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
TIESĪBAS ZINĀT
E-dokumenti E-mūsdienās
E-pasts, e-dokuments, e-paraksts, e-vide, e-komercija, e-rēķins... Šobrīd “e” rakstām pirms arvien vairāk vārdu, tādējādi atgādinot, cik nozīmīga mūsu ikdienas daļa notiek datora, planšetes vai telefona ekrānā. Ir skaidrs, ka vienā žurnāla numurā un trīs numura tēmas rakstos iespējams ielūkoties vien tiešām nelielā daļā no kopējiem šīs tēmas plašumiem, taču pamazām katrs no mums šo tēmu turpina izzināt arvien pamatīgāk.
TIESĪBAS RUNĀT
Nav pamata paļauties uz brīnumiem
Valsts darba inspekcija ir viena no iestādēm, kas pandēmijas ietekmi savā ikdienā joprojām sajūt vistiešāk, atbildot uz neskaitāmiem darba devēju un ņēmēju jautājumiem par to, kā strādāt šajā laikā. Tieši tāpēc šķita interesanti runāt ar Daci Stivriņu, Valsts darba inspekcijas Klientu atbalsta nodaļas vadītāju, lai izzinātu, kādi ir šobrīd aktuālie jautājumi darba tiesību jomā un kā skan atbildes uz tiem. Autore: Linda Tunte
TIESĪBAS STRĀDĀT
Laiks jauna darba meklēšanai
Likumā noteikts, ka, izbeidzot darba attiecības, darbiniekam piešķirams laiks jauna darba meklēšanai. Bet ko tas nozīmē praksē? Kādi aspekti jāņem vērā, un vai šāds laiks jāpiešķir obligāti? Autore: Iveta Ceple,SIA “ZAB Ellex Kļaviņš”, zvērināta advokāte
Apmācību izdevumi un darba attiecību izbeigšana
Vai darba devējs no darbinieka var atprasīt par darbinieka apmācībām samaksātos līdzekļus, ja darba tiesiskās attiecības izbeigtas? Autore: Dace Driče, SIA “ZAB Rodl&Partner”, zvērināta advokāte
Kā nenokavēt prasības iesniegšanas termiņu?
Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un stabilitāti, likumdevējs paredzējis, ka persona savas tiesības var izlietot noteiktu laika posmu. Tā tas ir arī darba attiecībās, kur pastāvošos termiņus var iedalīt divos veidos – noilguma un prekluzīvie termiņi. Autore: Irina Kostina, SIA “ZAB Ellex Kļaviņš” Darba tiesību prakses grupas vadītāja, zvērināta advokāte
TIESĪBAS PELNĪT
Kolektīvās finansēšanas jaunā ēra
Kolektīvā finansēšana ir samērā jauns finanšu instruments, kas beidzamajos gados piedzīvojis attīstību, taču vienlaikus izgaismojušās arī dažādas juridiskās nianses un neskaidrības vienota normatīvā regulējuma trūkuma dēļ. Lai sakārtotu šo nozari, pērn pieņemta jauna regula, ar ko ieviestas vienotas prasības šādu pakalpojumu sniedzējiem visā Eiropas Savienībā. Autore: Ilga Vaļko, SIA “TGS Baltic zvērinātu advokātu birojs” juriste, personas datu aizsardzības speciāliste
Iepirkuma pārtraukšana - pamatots lēmums vai favorītisms?
Dati liecina, ka vidēji katru piekto iepirkumu pārtrauc vai izbeidz. Tādēļ noskaidrosim, kā nošķirams, kad pasūtītājs rīkojies objektīvu apstākļu vadīts, bet kad varētu būt rīkojies negodprātīgi, tostarp favorīta, interesēs. Autore: Ance Pavasare, SIA “TGS Baltic zvērinātu advokātu birojs” juriste
TIESĪBAS SAKĀRTOT
Darba attiecību ietvaros radīti darbi
Nereti darba attiecību ietvaros darbinieks rada kādus autordarbus – izstrādā programmas, sagatavo tekstus, veido dažādus dizaina produktus utt. Kā šādā gadījumā notiek autortiesību pāreja? Vai izstrādātie darbi pieder uzņēmumam vai tomēr autoram? Kādi punkti jāiekļauj līgumā, lai pēc darba attiecību beigām autors nevarētu izvirzīt pretenzijas? Autore: Ingrīda Veikša, Biznesa augstskolas “Turība” Tiesību zinātņu katedras vadītāja, profesore
Galvinieka tiesības un pienākumi
Galvojumu tēma ir aktuāla gan fiziskām, gan juridiskām personām, taču praksē galvojumus biežāk prasa tieši komersantu dalībniekiem – fiziskām personām. Aplūkosim būtiskākos jautājumus, kas par šo tēmu jāzina ikvienam galvotājam un galvojuma ņēmējam. Autors: Olavs Cers,SIA “Zvērinātu advokātu birojs CersJurkāns” partneris, valdes loceklis, zvērināts advokāts
E-pasti, uz kuriem jāatbild obligāti
Laikā, kad liela daļa “dzīves” paiet e-pastos, būtiski zināt, uz kurām elektroniskajām vēstulēm jāatbild obligāti, bet kuras varam izlikties, ka nemaz neesam saņēmuši, ja vien to pieļauj mūsu sirdsapziņa. Aplūkojam būtiskākos kritērijus, izņemot patērētāju tiesību aspektus. Autore: Dr. oec. Ieva Kalve, organizāciju vadības un dokumentu pārvaldības speciāliste
TIESĪBAS LEMT
Darbavietas pārcelšana arī ir uzteikums
Pērnā gada decembrī Senāts pieņēma kādu nozīmīgu spriedumu lietā, kurā starp darba devēju un darbinieku radāsb nesaskaņas darbavietas pārcelšanas dēļ. Vai arī tas var būt iemesls darba uzteikumam? Autore: Evija Kolberga, SIA “Zvērinātu advokātu birojs CersJurkāns”, zvērināta advokāte
TIESĪBAS JAUTĀT
Ekspertu atbildes uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem
Kā organizēt darbinieku testēšanu? Vai atstādināšanas laikā uzkrājas atvaļinājums? Kā uzskaitīt īslaicīgu prombūtni? Ko nomnieks var pieprasīt kompensēt?
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?