Autorizēties
iTiesības septembris 2020
Pie lasītājiem dodas 1. septembrī
Tēmas šajā numurā:
JAUNUMI
Jaunumi
Izmaiņas ārvalstu pārstāvniecību reģistrācijā. Publiskajā apspriešanā nonāk uz 2022. gadu plānotās kadastrālās vērtības. Virzību uzsāk likumprojekts par grozījumiem Trauksmes celšanas likumā. Valdība dod zaļo gaismu tiesu ekspertīžu institūta reformai.
TIESĪBAS ZINĀT
Viens nav karotājs
Ikvienai fiziskai un juridiskai personai Latvijā ir samērā plašas iespējas pievienoties kādai no uzņēmēju organizācijām, jo kopā reizēm ir iespējams paveikt ātrāk, vairāk un gudrāk. Lielākoties šādu organizāciju galvenais mērķis ir pārstāvēt konkrētas uzņēmumu grupas intereses sarunās ar valsts institūcijām. Autore: Linda Tunte
TIESĪBAS RUNĀT
Augsta atbildības sajūta noved pie izdegšanas
Laikā, kad ikviens no mums ir spiests domāt intensīvāk, kustēties ātrāk un meklēt arvien jaunus veidus, kā strādāt un dzīvot, daudzi saskaras arī ar izdegšanu un stresu. Lai arī cik lieli būtu mūsu iekšējie resursi, kādā brīdī tie izsīkst. Ko darīt tālāk? Viens no veidiem, kur šādā brīdī meklēt atbalstu, ir konsultācija pie psihologa, tāpēc aicinu uz neklātienes konsultāciju intervijas formā pie Daces Rolavas – psiholoģes, kouča, hipnoterapeites un dažādu kursu pasniedzējas. Autore: Linda Tunte
TIESĪBAS STRĀDĀT
Obligātās un ārpuskārtas veselības pārbaudes
Ne vienmēr darba devējiem ir skaidra izpratne par obligāto veselības pārbaužu nozīmi un to veikšanas kārtību. Kāpēc un kam tās vispār jāveic? Kas ir ārpuskārtas pārbaudes? Kas par to visu maksā? Autore: Dace Jakimova
Ko drīkst un ko nedrīkst darīt ar darbinieka datiem?
Lai arī jau kādu laiku dzīvojam saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, joprojām rodas jautājumi par datu izmantošanas robežām – kādos gadījumos darba devējam jābūt īpaši piesardzīgam, izmantojot darbinieka datus? Vai darba devējs drīkst lasīt darbinieka e-pastus? Autore: Liene Mauriņa
Kādi zaudējumi darbiniekam jāatlīdzina?
Lai gan darba tiesiskajās attiecībās darbinieks tradicionāli tiek uzskatīts par vājāko pusi, tas neizslēdz darbinieka pienākumu kompensēt zaudējumus, ko tas ar savu rīcību nodarījis darba devējam. Neskatoties uz to, ka Darba likums piešķir darbiniekam pamatīgu aizsardzību pret darba devēja zaudējumu kompensācijas prasībām, likuma aizsardzība nepasargā darbiniekus no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma, ja darbinieks zaudējumus radījis ar prettiesisku rīcību. Autors: Toms Maskalāns
TIESĪBAS VADĪT
Sekmīga pienākumu deleģēšana
Pasaules ekonomikas okeānu pāršalkusī pandēmijas vētra jūtama ikvienā uzņēmumā – mainījušies darba apjomi, notikušas darbinieku skaita izmaiņas un pat uzņēmumu restrukturizācijas. Aktualizējies arī jautājums par pienākumu pārdali un deleģēšanu. Autors: Māris Silinieks
TIESĪBAS PELNĪT
Pamata atziņas par pakalpojuma iepirkumu
Publiskie iepirkumi ir aktuāla tēma, it īpaši šobrīd, kad pēc Covid-19 jāaktivizē ekonomika. Tieši tādēļ šajā rakstā vēlos fokusēties uz pakalpojumu publisko iepirkumu, jo pakalpojumu nozare juta būtisku Covid-19 ietekmi. Autore: Ilga Gudrenika-Krebs
Jaunā sodu sistēma
1. jūlijā piedzīvojām būtiskas izmaiņas administratīvās atbildības regulējumā, stājoties spēkā jaunajam Administratīvās atbildības likumam un zaudējot spēku tā priekštecim – Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam. Autors: Andris Tauriņš
Kreditori, debitori un darbinieki reorganizācijā
Reorganizācijas process ir saistošs ne tikai reorganizācijas procesā iesaistītajām sabiedrībām, bet arī šo sabiedrību kreditoriem, debitoriem un darbiniekiem. Šoreiz detalizētāk apskatīsim, kādas ir trešo personu tiesības un pienākumi, kādi pienākumi reorganizācijas procesā iesaistītajām sabiedrībām jāīsteno pret darbiniekiem un kādi būtiski nodokļu aspekti jāņem vērā. Autores: Ivita Samlaja, Madara Dženiņa, Inese Pauliņa
TIESĪBAS VIENOTIES
Pareizais e-dokumentu formāts
Pateicoties faktam, ka droši elektroniskie paraksti jau kopš 2019. gada 1. janvāra ikvienam ir pieejami bez maksas un skaita ierobežojuma, un Covid-19 ietekmē izplatoties attālinātajam darbam, strauji pieaugusi elektroniski parakstītu elektronisko dokumentu apgrozība. Autore: Ieva Kalve
TIESĪBAS LEMT
Tiesības uz atvaļinājumu darba piespiedu kavējuma laikā
Covid-19 laikā vairāki darba devēji paziņoja darbiniekiem, ka darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas. Daudzos gadījumos darba līguma uzteikšana bija pamatota, un darbinieki to akceptēja. Tomēr reizēm darbinieks nav mierā ar darba līguma uzteikumu un ceļ prasību tiesā, lai to atzītu par spēkā neesošu. Autors: Kaspars Rācenājs
TIESĪBAS JAUTĀT
Ekspertu atbildes uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem
Vai jāapmaksā darbinieka vainas dēļ radusies dīkstāve? Vai līgumā obligāti jānorāda personas kods? Vai darbinieks var atteikties no attālinātā darba? Kā pārbaudīt, vai attālināti strādājošs darbinieks nelieto alkoholu?
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?