03.01.2017. Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti MK noteikumi "Atbalstāmo investīciju projekta pieņemšanas un īstenošanas kārtība", nosakot kārtību, kādā ir iesniedzams un vērtējams atbalstāmo investīciju projekts. Pēc MK noteikumu apstiprināšanas uzņēmēji var iesniegt Ekonomikas ministrijā (EM) investīciju projektu pieteikumus atbalstāmo investīciju projekta statusa iegūšanai līdz 31.12.2019., saņemot tiesības piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaides savas darbības paplašināšanai un modernizācijai.

Ar apstiprinātajiem MK noteikumiem tiks pilnveidota līdz šim pastāvošā kārtība, piemēram, paredzot iespēju projekta iesniedzējam precizēt un iesniegt jaunu projekta pieteikumu. Tādējādi plānots izslēgt risku, ka potenciāli tautsaimniecībai vērtīgi investīciju projekti tiek noraidīti, jo projekta iesniedzējs nav spējis sākotnēji sagatavot pietiekami kvalitatīvu projekta pieteikumu.

Tāpat MK noteikumos paredzēta kārtība, kādā vērtē izmaiņas projektā, kas rodas to īstenošanas laikā, kā arī paredzēta izvērtēšanas komisijas pārstāvju aizvietošana operatīvākai sēžu organizēšanai un procesa virzīšanai.

Noteikta arī iespēja pagarināt termiņu Valsts ieņēmumu dienesta uzraudzības pasākumu veikšanai, ja nepieciešamas papildu pārbaudes pie projekta iesniedzēja vai tā darījumu partneriem un skaidri noteikta kārtība, kādā atbalstītam projektam atceļ atbalstāmā projekta statusu, ja tas neatbilst noteiktajām minimālajām prasībām.

Uz UIN atlaidi var pretendēt uzņēmumi, kas plāno 5 gadu laikā veikt investīcijas ražošanas iekārtās un ražošanas ēku izbūvē vai rekonstrukcijā apstrādes rūpniecības, datorprogrammēšanas, telekomunikācijas, uzglabāšanas un transporta palīgdarbību nozarēs ne mazāk kā 10 milj. eiro apmērā. Atbalsta programmas ietvaros uzņēmumi, kuru projekti tiek atbalstīti, saņem tiesības pēc projekta īstenošanas piemērot UIN atlaidi 25% apmērā no ieguldītās summas. Lēmumu par tiesībām piemērot UIN atlaidi pieņem MK, pamatojoties uz ekonomikas ministra izveidotas izvērtēšanas komisijas un EM sagatavotu investīciju projekta ietekmes uz valsts ekonomiku izvērtējumu.

UIN atlaides lielajiem investīciju projektiem tika ieviestas 2011.gadā ar mērķi veicināt ekonomikas ātrāku atveseļošanu, piesaistot Latvijai lielās investīcijas ražošanas, informācijas un telekomunikāciju, kā arī loģistikas sektoros. Līdz šim MK ir atbalstījis 26 investīciju projektus par kopējo summu - 333 milj. eiro.

MK ir atbalstīti AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "Baltic Crystal", AS "Tērvetes AL", SIA "AKG Thermotechnik Lettland", SIA "Metalleks", SIA "L-Ekspresis", AS "Olainfarm", AS "Latvijas Mobilais telefons", SIA "Staburadze”, AS "Stora Enso Latvija", AS "Latvijas Finieris", SIA "Bite Latvija", SIA "Kronospan Riga", SIA "Cross Timber Systems", SIA "Livonia Print", SIA "Plantos", AS "Rīgas piena kombināts", AS "Rīgas Elektromašīnbūves rūpnīca", SIA "PNB Print", SIA "ADUGS", SIA "Alfa Agro", SIA "Cotton Club Liepāja", SIA "Tecnopali North Europe", AS "Valmieras stikla šķiedra", AS "Putnu fabrika Ķekava" projekti.