Autorizēties
  • 30.01.2020
    Tuvojoties gada pārskatu iesniegšanas termiņam, atgādināsim, kādas normatīvo aktu izmaiņas jāņem vērā, saga­tavojot 2019.gada pārskatu, kā VID EDS aizpildīt strukturēto pielikumu, kā arī aplūkosim būtiskākos un praksē neskaidros jautājumus saistībā ar finanšu pārskatiem. Lektores - zvērināta revidente Silvija Gulbe un revīzijas projektu vadītāja Agnese Paulsone - sniegs praktiskus padomus!
  • 27.02.2020
    Darba likumā noteikti darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamati un galvenās procesa vadlīnijas, kas pusēm jāievēro. Savukārt praksē rodas daudz jautājumu par šī procesa kārtību, termiņiem un nepieciešamajiem dokumentiem. Šajā seminārā tiks sniegtas atbildes uz šiem jautājumiem, tāpat arī sniegta informācija par likumā noteikto nosacījumu izpratni, kas balstās uz pastāvošo labo praksi un tiesu atziņām.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?