67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
 • 14.05.2021
  Vebinārā izskatīsim jautājumus, kas saistīti ar pandēmijas radītajiem apstākļiem - darbu no mājām. Veicot darba pienākumus no mājām, darbiniekam rodas papildu izdevumi. Kādi tie ir? Kurus izdevumus darba devējs var kompensēt? Kādā apmērā un kādi attaisnojuma dokumenti jānoformē? Par kuriem izdevumiem jāmaksā algas nodokļi?
 • 18.05.2021
  Lai gan jau kopš 2018. gada dzīvojam pēc jaunā UIN režīma, pēdējā taksācijas perioda UIN deklarācijas aizpildīšana joprojām daudziem ir kā izaicinājums. Vebinārā runāsim par UIN deklarācijas aizpildīšanas pamatprincipiem, apliekamās bāzes noteikšanas niansēm un izskatīsim joprojām aktuālos pārejas noteikumus. Vebinārs būs piemērots tiem, kas pēdējo UIN deklarāciju aizpilda pirmo reizi, kā arī tiem, kas vēlas atsvaidzināt esošās zināšanas par UIN pēdējās deklarācijas aizpildīšanas kārtību.
 • 19.05.2021
  Personāla vadībā ir ienācis jauns jēdziens – labbūtība, kas tiek saistīts ar darbinieku labsajūtu, atbilstošu darba vidi, darbinieku motivāciju un iesaisti. Vebinārā runāsim par labbūtības programmas izstrādi uzņēmumā un priekšnosacījumiem, kas paaugstina darba vides kvalitāti. No tā, cik labi cilvēks jūtas savā darba vidē, tiešā veidā būs atkarīga viņa darba efektivitāte, tāpēc šai tēmai ir pamats pievērst pastiprinātu uzmanību.
 • 26.05.2021
  Vebinārā padziļināti izvērtēsim saistītās personas, sniegsim detalizētu skaidrojumu par kontrolēto darījumu starpības/summas deklarēšanu UIN deklarācijā, kontrolēto darījumu summas aprēķinu transfertcenu dokumentācijai, nostiprināsim zināšanas par transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas prasībām, tirgus cenas metodēm u.c. būtiskiem aspektiem transfertcenu vērtēšanā. Vebinārs paredzēts ikvienam uzņēmuma darbiniekam, kura kompetencē ietilpst transfertcenu jautājumu vērtēšana.
 • 27.05.2021
  2021.gads nāk ar vērienīgām izmaiņām IIN un VSAOI piemērošanā. Mainās uzņēmējdarbības formas un tām piemērojamie nodokļi. Kādas pārmaiņas sagaida autoratlīdzību saņēmējus, darba ņēmējus un arī ienākuma izmaksātājus, sākot ar 2021.gada 1.jūlija? Kā pareizi aprēķināt un ieturēt nodokļus, lai nekļūdītos? Par šo visu runāsim vebinārā.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?