67280693 info@izurnali.lv
Autorizēties
 • 10.07.2020
  Kā noformēt dokumentus atbilstoši jaunajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijām? Seminārā lektore Ieva Kalve sniegs praktiskus padomus un ieteikumus, vēršot uzmanību uz izmaiņām lietvedības dokumentu noformēšanā, īpaši akcentējot darbu ar e-parakstītiem dokumentiem. Seminārs domāts lietvedības, personāla, grāmatvedības u.c. speciālistiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar dokumentu sagatavošanu un apriti.
 • 15.07.2020
  Piedāvājam piedalīties vebinārā un izmantot ērtu apmācības iespēju transfertcenu meistarklasē. Vebināra klausītāji tiks iepazīstināti ar aktuāliem nodokļu administrāciju identificētiem transfertcenu riskiem un to vērtējumu konkrētās tiesvedībās. Vebinārā iepazīstināsim ar DEMPE konceptu un tā piemērošanu praksē, vērtējot darījumus ar nemateriālo īpašumu, sniegsim ieskatu transfertcenu nākotnē un citos būtiskos aspektos transfertcenu vērtēšanā, kā arī stāstīsim par visu aktuālo saziņā ar Valsts ieņēmumu dienestu. Vebinārs paredzēts ikvienam uzņēmuma darbiniekam, kura kompetencē ietilpst transfertcenu jautājumu vērtēšana.
 • 05.08.2020
  Seminārs domāts organizāciju darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par dokumentēšanas un dokumentu pārvaldības procesiem. Semināra mērķis ir sniegt aktuālu un praktiski izmantojamu informāciju, lai palīdzētu realizēt pakāpenisku pāreju no papīra uz elektroniskajiem dokumentiem, gan izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, gan vēršot uzmanību uz sagaidāmajiem izaicinājumiem. Semināra saturu izstrādājusi un to vadīs Dr.oec., Mg.comp.sc. Ieva Kalve – RSU docente un organizāciju pārvaldības konsultante ar ilggadēju pieredzi, vairāku dokumentu pārvaldībai veltītu grāmatu un daudzu rakstu autore.
 • 12.08.2020
  Seminārā tiks analizēti šobrīd aktuālākie jautājumi darba laika piemērošanā un darba devēja uzteikuma process sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu. Tāpat būtisks ir jautājums, kā izbeigt ar darbinieku noslēgto vienošanos par papildu darbu un kā tas tiek vērtēts tiesu praksē. Lektore Karīna Platā sniegs informāciju gan no likuma, gan dokumentu pārvaldības aspekta.
 • 19.08.2020
  Seminārā pārrunāsim aspektus, kas palīdzēs sagatavoties PVN auditam, un pierādījumu nodrošināšanas iespējas, it īpaši ņemot vērā jaunās prasības. Izvērtēsim nodokļu maksātāja iesaistīšanos un dalību pārbaužu norisē, sadarbību ar VID un negatīva lēmuma pārsūdzības kārtību. Izskatīsim biežāk pieļautās kļūdas PVN aprēķināšanā, priekšnodokļa atskaitīšanā, kā arī aktuālāko tiesu praksi PVN lietās un ko no tās varam mācīties.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?