67280693 info@ifinanses.lv Darba laiks: 9:00 – 16:00 (I-V)
Autorizēties
 • 17.04.2018
  No 2018.gada Latvijā ieviestā jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēma un grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” būtiski mainīs transfertcenu subjektus un transfertcenu regulējošās normas. Ja jums ir svarīgi zināt par vērienīgajām izmaiņām, aicinām apmeklēt semināru, ko vadīs pieredzējuši "PwC" lektori.
 • 12.04.2018
  Kas ir jāievēro, izstrādājot darba laika grafikus, ja darbiniekam ir noteikts maiņu vai summētais darba laiks? Kādus izņēmumus darba laika uzskaitē paredz Darba likuma 148.panta regulējums? Kā atbilstoši Darba likuma normām un noteiktajam darba laikam ir jāaprēķina ikgadējais atvaļinājums, papildus atvaļinājums, atvaļinājuma kompensācija? Dažādus vidējās izpeļņas aprēķināšanas jautājumus seminārā ar piemēriem skaidros iecienītais rakstu autors Māris Linga.
 • 05.04.2018
  No 2018.gada 25.maija uzņēmumiem jābūt gataviem piemērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības par fizisko personu datu apstrādi, kas būtiski palielina arī uzņēmumu atbildību nelikumīgas datu apstrādes gadījumos. Kas ir personas dati un kādas prasības jāievēro datu aizsardzībai? Uz kuriem uzņēmumiem tās attiecas? Vai ir obligāts datu aizsardzības speciālists? Kā nodrošināt jauno prasību ievērošanu uzņēmumos? Atbildes uz šiem un citiem svarīgiem jautājumiem saņemsiet seminārā
 • 27.03.2018
  2017.gada pārskata sagatavošanas aktuālos jautājumus un grāmatvedībā veicamās izmaiņas, ieviešot jauno uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas un uzskaites sistēmu, šajā seminārā skaidros zvērināta revidente un izcila lektore Ieva Liepiņa.
 • 20.03.2018
  Būtiskākās šī gada izmaiņas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokli. Stājies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, un tas paredz konceptuāli citu UIN aprēķināšanas, maksāšanas režīmu, kā arī deklarēšanas kārtību. Pie tam šogad UIN paspēsim aprēķināt gan pēc vecās, gan jaunās kārtības. Sagatavosimies laicīgi, lai pārsteigumu būtu pēc iespējas mazāk!
 • 27.02.2018
  Šogad stājušās spēkā izmaiņas likumā "Par grāmatvedību", nosakot kārtību, kādā grāmatvedības dokumentus pārvērst elektroniskā formā un glabāt elektroniskajā vidē. Vai visus dokumentus var pārvērst elektroniskā formā? Kad un kā to darīt? Vai drīkst iznīcināt pārvērstā dokumenta papīra formu? Kādam jābūt tehniskajam aprīkojumam? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem uzzināsiet seminārā.
 • 01.02.2018
  Kā rēķināsim algas un autoratlīdzības 2018.gadā? Izmaiņas ir veiktas gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), gan sociālo iemaksu (VSAOI) aprēķināšanā un ieturēšanā, un tās ietekmē katru uzņēmumu, kas izmaksā algu vai citu atlīdzību fiziskai personai.
 • 29.01.2018
  Būtiskākās šī gada izmaiņas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokli. Stājies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, un tas paredz konceptuāli citu UIN aprēķināšanas, maksāšanas režīmu, kā arī deklarēšanas kārtību. Pie tam šogad UIN paspēsim aprēķināt gan pēc vecās, gan jaunās kārtības. Sagatavosimies laicīgi, lai pārsteigumu būtu pēc iespējas mazāk!
 • 23.01.2018
  2017.gadā mēs iesniedzām pirmos gada pārskatus atbilstoši jaunajām normatīvo aktu prasībām. Jau pārskatu sagatavošanas laikā tika veikti vairāki grozījumi normatīvajos aktos, lai atvieglotu grāmatvežu darbu un precizētu neskaidros jautājumus. Tomēr virkne jautājumu palika neatbildēti. 2017.gadā paralēli jaunajai nodokļu reformai daudz runāts un spriests par un ap gada pārskatiem. Vēlamies klausītājiem ar revidentu un grāmatvežu pieredzi piedāvāt izrunāt neskaidros jautājumus un palīdzēt grāmatvežiem strukturēti, korekti un iespējami ērtāk noslēgt 2017.gadu.
 • 11.01.2018
  2018.gads iezīmējas kā nodokļu reformas gads, un izmaiņas ir tiešām nozīmīgas – gan uzņēmumu ienākuma nodokļa, gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālo iemaksu piemērošanā. Tāpat uzņēmumiem jāievieš jaunās datu regulas prasības, un arī grāmatvedības joma nav atstāta bez izmaiņām. Kā ik gadu, arī šogad žurnāls "iFinanses" aicina uz gada vērienīgāko nodokļu konferenci "Izmaiņas nodokļos un grāmatvedībā 2018", lai laikus sagatavotos jaunajam gadam. Lai izdodas!
 • 22.12.2017
  Seminārā īsumā tiks apskatīti jautājumi par nevalstisko organizāciju (NVO) gada pārskatiem un grāmatvedību, ievērojot 2018.gadā paredzētās izmaiņas normatīvajos aktos. Aplūkosim, kad NVO jākļūst par PVN maksātāju, kā iegūt sabiedrisko labumu, kā arī jautājumus par ziedojumiem un to izlietojumu, sociālajiem uzņēmumiem. Tāpat seminārā tiks apskatīts, kādas tiesiskās attiecības jānodibina ar fizisko personu, ja nepieciešams to iesaistīt NVO darbā, u.c. aktuālie jautājumi. Seminārs attiecas uz biedrībām, nodibinājumiem, fondiem, reliģiskajām un politiskajām organizācijām, arodbiedrībām u.c. sabiedriskajām organizācijām.
 • 01.12.2017
  No nākamā gada 1.janvāra spēkā stājas jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kas pilnībā mainīs gan aprēķinus, gan atskaites, gan nodokļa maksāšanas brīdi. Šajā seminārā soli pa solim izskatīsim jaunos principus un to praktisko piemērošanu. Tāpat – kas ar atlikušajiem 2017.gada mēnešiem un kā pēdējie aprēķini par šo gadu ietekmēs mūs, pārejot jaunajā UIN modelī? Aicinām uz semināru ar lielisku un pieredzējušu lektori SIA "Deloitte Latvia" nodokļu konsultanti Aiju Kļavinsku!
 • 05.10.2017
  Aicinām apmeklēt semināru par transfertcenām un ar tām saistīto risku apzināšanu, kas būs īpaši noderīga uzņēmumu vadītājiem un finanšu speciālistiem, kuru pārstāvētie uzņēmumi veic darījumus ar saistītiem uzņēmumiem, un kuru Latvijas uzņēmuma neto apgrozījums pārskata gadā pārsniedz 1 430 000 EUR un darījuma summa ar saistīto pusi pārsniedz 14 300 EUR. Semināra lektori ir PwC Baltijas transfertcenu komandas pārstāvji ar daudzu gadu pieredzi visa veida transfertcenu jautājumos - transfertcenu dokumentāciju izstrādē, klientu aizstāvēšanā auditu un tiesas procesu laikā.
 • 22.09.2017
  No nākamā gada 1.janvāra spēkā stājas jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kas pilnībā mainīs gan aprēķinus, gan atskaites, gan nodokļa maksāšanas brīdi. Šajā seminārā soli pa solim izskatīsim jaunos principus un to praktisko piemērošanu. Tāpat – kas ar atlikušajiem 2017.gada mēnešiem un kā pēdējie aprēķini par šo gadu ietekmēs mūs, pārejot jaunajā UIN modelī? Aicinām uz semināru ar lielisku un pieredzējušu lektori SIA "Deloitte Latvia" nodokļu konsultanti Aiju Kļavinsku!
 • 29.08.2017
  Kas ir darbinieka nosūtīšana? Kādai jābūt darba algai, un vai par šo periodu ir jāmaksā komandējuma nauda? Kuras valsts likumdošanas akti ir jāievēro, un kādi nodokļi piemērojami darbinieku ienākumiem? Par šiem un daudziem citiem aktuāliem jautājumiem atbildes saņemsiet seminārā.
 • 25.08.2017
  Visefektīvākie un laimīgākie darbinieki ir tie, kas prot sabalansēt darbu ar personīgo dzīvi, pašattīstību, brīvo laiku un ģimeni. Lai kļūtu par efektīvu un daudzpusīgu personību, ir nepieciešams paveikt daudz. Šajā treniņā mācīsimies pareizu laika vadību, kas palīdzēs sakārtot savu dzīvi tā, lai tajā būtu ne tikai attīstība, bet arī balanss.
 • 22.08.2017
  Katra komersanta interesēs ir izveidot labu un stabilu darbinieku komandu. Tomēr, lai arī cik nemainīgs būtu uzņēmuma personāla sastāvs, agrāk vai vēlāk ikvienam uzņēmumam ir jāsaskaras ar darba attiecību izbeigšanu ar darbiniekiem. Darba attiecību izbeigšana, jo īpaši pēc darba devēja iniciatīvas, ir viena no juridiski sarežģītākajām darba tiesību jomām. Seminārā zvērināts advokāts Andris Lazdiņš apskatīs un analizēs visus Darba likumā paredzētos darba attiecību izbeigšanas pamatus, sniedzot praktiskus ieteikumus, skaidrojot tiesu praksi un piedāvājot atbildes uz praksē novērotajiem problēmjautājumiem.
 • 29.06.2017
  Kā nekļūdīties, nosakot vērtību darījumos ar saistītajām personām? Kas noteikts normatīvajos aktos un kāda ir auditu prakse? Kam pievērst uzmanību, veidojot cenu, lai izvairītos no nodokļu uzrēķina riskiem? Kā arī par plānotajiem grozījumiem un to ietekmi uz transfertcenām praktiskajā seminārā "Saistīto pušu darījumi: transfertcenu nozīme, aktualitātes Baltijas un citās Eiropas valstīs, praktiskā piemērošana un tehnoloģijas".
 • 16.06.2017
  Šobrīd valdība aktīvi strādā pie nodokļu reformas jautājumiem – ar ko rēķināties un kā šīs izmaiņas ietekmēs uzņēmumu finanses? Tāpat šis bija pirmais gads, kad gada pārskati tika iesniegti saskaņā ar jauno regulējumu - kādas problēmas tika identificētas un kā tās tiks novērstas nākamajos pārskata gados? Žurnāls “iFinanses” aicina uz konferenci “Aktuālais nodokļos un grāmatvedībā 2017”, kurā apspriedīsim šogad veiktās un arī plānotās izmaiņas nodokļu un grāmatvedības jomā, kā arī diskutēsim par vēl risināmajiem problēmjautājumiem.
 • 30.05.2017
  Izcils un motivēts darbinieks ir jebkura uzņēmuma sapnis, tomēr uzņēmumu vadība arvien biežāk novēro, ka standarta ierastie nemateriālās motivācijas paņēmieni vairs nedarbojas. Katrs cilvēks tomēr ir individualitāte, ar savām interesēm un motīviem. Un vadītāja profesionalitāte ir spējā uzrunāt konkrētā darbinieka motīvus. Seminārā apgūsiet slēptās motivācijas paņēmienus: personības un motīvu noteikšanu ikdienišķas sarunas laikā, motivēšanas paņēmienu izvēli atbilstoši konkrētā darbinieka motīviem.
 • 29.05.2017
  Nodokļu piemērošana darījumos ar nerezidentiem uzliek arvien jaunus pienākumus un kompetences uzņēmumu vadītājiem un grāmatvežiem. Kādas ir aktualitātes starptautisko nodokļu jautājumos, kas jāņem vērā, piemērojot uzņēmumu ienākuma vai iedzīvotāju ienākuma nodokli nerezidentu darījumiem Latvijā, kādi ir iespējamie nodokļu riksi u.c. būtiski un aktuāli jautājumi tiks pārrunāti šajā seminārā.
 • 09.05.2017
  Kādi ir obligātie personāla dokumenti, kas noteikti Darba likumā? Kas jāņem vērā darba līguma, darba kārtības noteikumu, rīkojumu, vienošanās u.c. personāla dokumentu noformēšanā, un kādas sekas var būt kļūdaini noformētiem dokumentiem? Par personāla dokumentu pārvaldības labo praksi uzzināsiet šajā seminārā.
 • 27.04.2017
  Seminārā tiks aplūkotas būtiskākās izmaiņas saistībā ar jauno Publisko iepirkumu likumu, kas stājās spēkā 01.03.2017. Kas, piedaloties publiskajos iepirkumos, jāņem vērā piegādātājiem, piemēram, par izmaiņām līgumcenu robežvērtībās, regulējumā par apakšuzņēmējiem, elektronisko piedāvājumu iesniegšanu, kā arī par depozīta maksājumu par iesnieguma iesniegšanu Iepirkumu uzraudzības birojā? Tāpat īsumā tiks analizēta Eiropas Savienības Tiesas un Latvijas Republikas Augstākās tiesas aktuālā prakse publisko iepirkumu jomā.
 • 25.04.2017
  Jaunākās izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanā, nodokļa uzrēķinu risku mazināšana, tiesu jaunākās atziņas PVN lietās, praktisku uzdevumu un piemēru risināšana - tas viss seminārā "PVN aktualitātes", ko vadīs izcila lektore un PVN eksperte Ņina Podvinska. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ierobežots!
 • 27.03.2017
  Sabiedrībā izskanējis viedoklis: lai samazinātu nodokļu slogu, uzņēmumu izdevīgāk ir pārcelt, piemēram, uz Igauniju. Šajā seminārā analizēsim, vai ir izdevīgi pārcelt uzņēmumu uz ārvalstīm. Vai ārvalstīs atvērt pārstāvniecību vai filiāli, vai arī dibināt jaunu uzņēmumu? Vai šādā gadījumā nodokļi Latvijā nebūs jāmaksā? Un ko darīt ar Latvijas uzņēmumu? Meklēsim izdevīgākos variantus savas uzņēmējdarbības veikšanai.
 • 22.03.2017
  Robeža starp mieru un stresu reizēm ir pavisam trausla – saruna ar agresīvu klientu, nozīmīga prezentācija, cerēto panākumu nesasniegšana utt. – tas viss var “izsist no sliedēm”. Seminārā uzzināsiet, kā tikt ar sevi galā šādās situācijās un kā stresā aktivizēto enerģiju novirzīt savu mērķu sasniegšanai.
 • 14.03.2017
  Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) nav iedomājams atrauti no uzņēmuma ikdienas grāmatvedības jautājumiem. Seminārā soli pa solim tiks sagatavota 2016.gada UIN deklarācija un tās pielikumi, aplūkojot dažādas situācijas un iespējamos risinājumus, kā arī tiks sniegti ieteikumi grāmatvedības uzskaites jautājumu sakārtošanai.
 • 07.03.2017
  Jaunākās izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanā, nodokļa uzrēķinu risku mazināšana, tiesu jaunākās atziņas PVN lietās, praktisku uzdevumu un piemēru risināšana - tas viss seminārā "PVN aktualitātes", ko vadīs izcila lektore un PVN eksperte Ņina Podvinska. Lūdzam pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ierobežots!
 • 07.04.2016
  Ne viens vien uzņēmējs saskaras ar šīs desmitgades vienu no aktuālākajām Latvijas biznesa problēmām - labu darbinieku trūkumu. Kā atrast īstos cilvēkus un kā viņus noturēt? Cik svarīgi ir piesaistīt jaunus darbiniekus? Varbūt loģiskāk ir ieguldīt jau esošo darbinieku attīstībā?
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?