Labklājības ministrija (LM) rosinās veikt grozījumu likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" pārejas noteikumos, atceļot normu, ar kuru paredz mainīt maternitātes, paternitātes, vecāku un slimības pabalsta aprēķināšanas kārtību. 

Plānots atcelt likuma normu, atbilstoši kurai paredzēja no 01.01.2018. personai, kurai iemaksu algas noteikšanas perioda daļā iemaksu alga nebūs slimības, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma, atvaļinājuma bērna tēvam, atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas, kas piešķirts saistībā ar nepieciešamību kopt bērnu, vai bērna kopšanas atvaļinājuma dēļ, aprēķinot pabalstu, iemaksu algu par šo perioda daļu noteikt no valstī paredzētās mēneša vidējās iemaksu algas 40% apmēra (vecāku un slimības pabalstam) vai 70% apmēra (maternitātes un paternitātes pabalstam).

LM pieņēmusi šādu lēmumu, vairākkārt uzklausot vecāku organizāciju un māmiņu grupas pārstāvju viedokli.

Atbilstoši spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam no 01.01.2020. plānots noteikt vienādu vidējās iemaksu algas aprēķināšanas algoritmu (pabalstu aprēķina metodiku) īstermiņa pakalpojumiem. To plānots darīt, lai padarītu pabalsta aprēķināšanu saprotamāku klientiem un vieglāk administrējamu valstij. Paredzams, ka tas arī mazinās sociālās apdrošināšanas pabalstu sistēmas negodprātīgu izmantošanu, saņemot pabalstus nepamatoti augstos apmēros.