67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
01.01.2015

Dokumentu apgrozības apraksti attiecīgajās saimniecisko darījumu sistēmās ir iekļauti vairākos uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentos, nevis uzrādīti atsevišķi. Lai tos būtu iespējams ātrāk atrast, piemēram, VID tematiskās pārbaudes laikā, ieteicams sagatavot atsevišķu dokumentu, kurā norāda atsauces uz tiem grāmatvedības organizācijas dokumentiem, kuros šie apraksti ir iekļauti. 

Pievienotajā failā Atsauces uz dokumentu apgrozības aprakstiem tiek sniegts paraugs rokasgrāmatā skatītajam uzņēmumam SIA XXL. Darījumu grāmatojumi nav dokumentu apgrozības aprakstu sastāvdaļa – ja pievienotajā paraugā sniegtas atsauces uz grāmatojumiem, tad šajās atsaucēs norādītajos punktos ir iekļauts arī dokumentu plūsmu apraksts. Dokumentu apgrozības apraksti var tikt apvienoti ar darījumu grāmatojumu aprakstiem, kā tas ir arī rokasgrāmatā izstrādāto noteikumu paraugos. 

15.nodaļa. Reprezentācijas izdevumu uzskaite
Satura
rādītājs
Autora pēcvārds
0 Komentāri
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?