Autorizēties
iVeidlapas ir pieejams tikai iFinanses.lv reģistrētajiem lietotājiem, kuri iegādājušies
iVeidlapas lietošanas tiesības!
Grāmatvedība
Šajā kategorijā atrodas grāmatvedības ikdienas darba nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu veidlapas pa darījumu grupām - attaisnojuma dokumeti, transporta izdevumus attaisnojošie dokumenti, skaidrās naudas darījumu uzskaites dokumenti, avansa norēķinu attaisnojuma dokumenti, darbinieku uzskaites un algu aprēķinu dokumenti, pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti, u.c. grāmatvedības organizācijas dokumenti
Gada pārskats
Šajā kategorijā atrodas komercsabiedrību, individuālo uzņēmumu, biedrību un nodibinājumu gada pārskatu veidlapas
Nodokļi
LR nodokļu likumdošanā noteiktās nodokļu pārskatu veidlapas
Līgumi
Sadaļā atrodami dažādi saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamie līgumi. Līgumu autori ir zvērināts advokāts Raivis Leimanis, juriste Zane Miglāne un jurists Ingmārs Garais.
Darbinieki
Šajā sadaļā ir Darba likumā noteiktās veidlapas saistībā ar darbinieku nodarbināšanu, pārvietošanu, atvaļinājumiem, darba laika uzskaiti, algu aprēķiniem un citiem norēķiniem ar personālu, darba aizsardzību, kā arī nodokļu likumdošanā noteiktie pārskati par darbiniekiem veiktajiem nodokļu maksājumiem.
Fizisko personu datu aizsardzība
Fizisko personu datu aizsardzība atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai ir obligāta katrā uzņēmumā. Šajā kategorijā ietverti atsevišķu dokumentu paraugi, kas palīdzēs uzņēmumā sagatavot personas datu apstrādes dokumentāciju atbilstoši regulas prasībām. Paraugus var ērti lejuplādēt un pielāgot atbilstoši sava uzņēmuma darbības specifikai. Veidlapas izstrādātāji: SIA "Protectum". "Protectum" vērš uzmanību, ka piedāvāto formu aizpildīšana ir tikai palīglīdzeklis datu aizsardzības sistēmas ieviešanai un nenodrošina pilnvērtīgu datu aizsardzības regulas prasību ievērošanu.
Pašnodarbinātais
MK noteikumi Nr.322 "Kārtība, kādā individuālie komersanti un citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā" nosaka kārtību, kādā individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, kuras apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 300 000 eiro, un cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību, ja tā izvēlas vienkāršā ieraksta sistēmu.
Gada ienākumu deklarācijas
Gada ienākumu deklarācija ir obligāta fiziskām personām, kas atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem. Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt trīs gadu laikā.
Sarakstes dokumenti
Šajā kategorijā atrodamas dažādas vēstuļu veidlapas sarakstei dažādiem mērķiem.
Komersanta reģistrācijas dokumenti
Komercdarbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās veidlapas komercdarbības reģistrēšanai, kā arī dažādu normatīvajos aktos noteikto izmaiņu veikšanai.
Citi ziņojumi un pārskati
Šajā kategorijā atrodas citas ar saimniecisko darbību saistīto ziņojumu veidlapas, kā, piemēram, ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem, u.c.
Piesakies jaunumu e-pastam!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?