Autorizēties
 • Jadviga Neilande

  Debitoru parādi pēc jaunā UIN likuma

  2018.gada 1.janvārī spēkā stājās jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kas ir radījis virkni neskaidrību par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanu nedrošajiem parādiem. Lai tos norakstītu izdevumos, neradot papildu nodokļu sekas, ir jāievēro virkne nosacījumu. Pie tam jāatceras, ka UIN jāpiemēro atkarībā no tā, kad šis parāds ir radies – līdz vai pēc jaunā likuma stāšanās spēkā. UIN piemērošanas nianses šajā iSeminārā skaidros sertificēta nodokļu konsultante Jadviga Neilande.

 • Ilze Birzniece

  IIN un VSAOI piemērošanas aktualitātes

  2018.gada 1.janvārī spēkā stājās apjomīgā nodokļu reforma, kurā ievērojamākās izmaiņas bija iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā ieviestā progresīvā nodokļu likme. Tā paredz, ka no šā gada 1.janvāra jebkurš fiziskās personas ienākums tiks aplikts ar dažādas likmes nodokli atkarībā no ienākuma apjoma. To, kā rēķināt algas un autoratlīdzības, detalizēti un izmantojot dažādus piemērus, skaidros sertificēta nodokļu konsultante Ilze Birzniece.

 • Jadviga Neilande

  Darbinieku nosūtīšana

  Kas ir darbinieka nosūtīšana? Kādai jābūt darba algai, un vai par šo periodu ir jāmaksā komandējuma nauda? Kā piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokli un sociālās iemaksas darbinieku ienākumiem? Normatīvo aktu un praktisko situāciju analīze, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem iSeminārā "Darbinieku nosūtīšana", lektore sertificēta nodokļu konsultante Jadviga Neilande.

 • Jadviga Neilande

  Komandējumi un darba braucieni

  Kas ir komandējumi un kas - darba braucieni? Kā noformēt dokumentus, lai šie darījumi būtu nepārprotami identificējami? Kādas kompensācijas paredzētas normatīvajos aktos, un kuri izdevumi ir kompensējami komandējumos un darba braucienos? Normatīvo aktu un praktisko situāciju analīze, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem iSeminārā "Komandējumi un darba braucieni", lektore sertificēta nodokļu konsultante Jadviga Neilande.

 • Ilze Birzniece

  Valdes locekļu domājamais ienākums

  Kas ir valdes locekļa domājamais ienākums? Kādi nodokļi un kādos gadījumos tam jāpiemēro, un vai tas jāatspoguļo Valsts ieņēmumu dienestam iesniedzamajos pārskatos? Kādu līgumu izdevīgāk slēgt ar valdes locekli, lai izvairītos no papildu nodokļu maksājumiem? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem iSeminārā "Valdes locekļu domājamais ienākums" sniegs sertificēta nodokļu konsultante Ilze Birzniece.

 • Māris Linga

  Piemaksu noteikšana un aprēķināšana

  Šajā iSeminārā sīkāk analizēsim vienu no darba samaksas sastāvdaļām - piemaksas - un izskatīsim praktiskus piemērus piemaksu aprēķināšanā. Kādas var būt piemaksas, un kā tās noteikt atbilstoši normatīvajiem aktiem un iekšējiem dokumentiem? Kā aprēķināt piemaksas par nostrādātajām stundām, ja noteikta mēneša alga un jāaprēķina stundas tarifa likme? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem sniegs iekšējais auditors Māris Linga.

 • Māris Linga

  Darba laiks un tā organizācija

  Darba devējam ir pienākums precīzi uzskaitīt katra darbinieka nostrādātās stundas kopumā, kā arī atsevišķi virsstundas, darbu nakts laikā un svētku dienās nostrādātās stundas. To nosaka DL. Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas attiecas uz darba laika organizāciju un apmaksu uzņēmumā atbilstoši DL normām un darba specifikai, kā arī šo darba laika veidu praktiskās pielietošanas risinājumus uzzināsiet, noskatoties šo iSemināru, kurā iekšējais auditors Māris Linga sniegs skaidrojumus un padomus no savas pieredzes.

 • Māris Linga

  Atvaļinājuma naudas aprēķināšana

  Jebkurai personai, kura strādā pie darba devēja saskaņā ar darba līgumu, ir tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu. Kā aprēķināt atvaļinājuma naudu, un kā rīkoties, ja atvaļinājuma laikā iekrīt svētku dienas? Vai piemaksa par teicamu darbu un naudas balva jāiekļauj darbinieka vidējā izpeļņā? Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem uzzināsiet, noskatoties šo iSemināru, kurā iekšējais auditors Māris Linga sniegs skaidrojumus un padomus no savas pieredzes.

 • Māris Linga

  Vidējās izpeļņas aprēķināšana

  Kas mainās vidējās izpeļņas aprēķināšanas kārtībā, ievērojot pēdējos grozījumus Darba likumā, un kas jāņem vērā, lai aprēķinos nekļūdītos? Vai pieņemtie grozījumi atvieglo grāmatvežu ikdienas darbu? Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas attiecas uz vidējās izpeļņas aprēķināšanas kārtību no 01.01.2015. uzzināsiet, noskatoties šo iSemināru, kurā iekšējais auditors Māris Linga sniegs skaidrojumus un padomus no savas pieredzes.

 • Jadviga Neilande

  Darījumi skaidrā naudā

  Jautājumos par skaidrās naudas darījumiem vienprātību atrast ir praktiski neiespējami, jo starp nodokļu konsultantiem un valsts pārvaldes amatpersonām pastāv ļoti atšķirīgi viedokļi. Kā viens no būtiskākajiem jautājumiem – kādā periodā ir jāievēro skaidrās naudas ierobežojums 7200 EUR apmērā? Mēneša? Gada? Visa uzņēmuma darbības laikā? Šajā iSeminārā jums ir iespēja noskatīties sertificētas nodokļu konsultantes Jadvigas Neilandes viedokli, kurš tiek pamatots ar normatīvajiem aktiem un piemēriem.

1
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?