Autorizēties

Vēsture

SIA Izdevniecība iŽurnāli ir interneta žurnālu iFinanses un iTiesības izdevējs.
 
iFinanses  ir pirmais un lielākais interneta žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību un finanšu vadību, kas ik dienu sniedz aktuālo informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī praktiskus skaidrojumus to piemērošanā. Interneta žurnāls iFinanses ir dibināts 2009.gadā, un šodien ir kļuvis par iecienītu izdevumu vairāk nekā 45 000 lasītāju vidū. Kopš 2013.gada decembra iFinanses pie lasītājiem dodas arī papīra formātā, aptverot vēl lielāku lasītāju un žurnāla cienītāju loku.

2017.gada 3.aprīlī laidām klajā jaunu interneta žurnālu iTiesības. iTiesības ir žurnāls par tiesību aktu praktisko pielietošanu, un tas ir ikdienas palīgs gan juristiem, gan vadītājiem, kas nodarbojas ar juridisko jautājumu risināšanu uzņēmumā.
Lai atvieglotu jūsu darbu, piedāvājam vadītājiem, finanšu direktoriem, juristiem un grāmatvežiem pilnīgu praktisko ikdienas komplektu:
 • jaunākās izmaiņas normatīvajos aktos;
 • skaidrojumus normatīvo aktu piemērošanā;
 • viedokļu apmaiņu gan ar rakstu autoriem, gan citiem lasītājiem;
 • iespēju piedalīties satura veidošanā, iesūtot redakcijā jautājumus par normatīvo aktu piemērošanu un meklējot atbildes kopā ar nozares profesionāļiem un atbildīgajām amatpersonām;
 • darbā nepieciešamās veidlapas un līgumu paraugus;
 • rokasgrāmatas par grāmatvedībā aktuālām tēmām;
 • seminārus un konferences.

Mūsu misija, vīzija, vērtības

Mērķis: Uzņēmējs veido vidi valstij, nevis valsts – uzņēmējam! Tā ir mūsu pārliecība. Mēs esam medijs, kas veido vidi zinošai, inteliģentai, atbildīgai, modernai valstij, kurā uzņēmēji var radoši strādāt un attīstīt savu biznesu.
 
Misija: Mēs esam katra strādāt un augt griboša uzņēmēja nepieciešama ikdienas sastāvdaļa. Mēs iedvesmojam lieliem plāniem, jauniem darbiem, izciliem sasniegumiem un atbildīgai rīcībai.
 
Vīzija. Kļūt par Latvijā pieejamāko, modernāko un ietekmīgāko biznesa informācijas nesēju.
 
Vērtības:
 • Objektivitāte - lai pieņemtu lēmumu, svarīgi zināt dažādus viedokļus! Tāpēc informāciju atspoguļojam no dažādām pusēm – gan uzņēmēja, gan likumdevēja, gan likumu uzraudzītāja un likuma ievērotāja puses.
 • Profesionalitāte – satura veidošanā piesaistām tikai Latvijas labākos nozaru profesionāļus un pieredzējušus uzņēmējus.
 • Atbildība - vārdam ir spēks, un apzināmies, ko var nodarīt nevietā izteikts nepareizais vārds. Tāpēc esam atbildīgi par to, ko rakstām, un vienmēr izvērtējam, vai informācija sasniegs mērķi. Mērķis ir attīstība, nevis graušana.
 • Vienkāršība - vienkāršībā slēpjas domu dziļums, jo daudz un sarežģīti vārdi ir nepieciešami vien, lai aiz tiem noslēptu patieso domu. Patiesība ir vienkāršībā. Mums pietiek drosmes runāt vienkārši.
 • Mūsdienīgums - pasaule mainās, līdz ar to mainās arī uzņēmējdarbības vide un uzņēmēju domāšana, vēlmes, vajadzības, nepieciešamības. Pagātne lai paliek pagātnē! Mēs ejam tālāk un vienmēr esam soli priekšā.

Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?